Free

Yr Hwiangerddi

By Sir Owen Morgan Edwards
Free
Book Description
Table of Contents
 • Yr Hwiangerddi.
 • RHAGYMADRODD.
 • I. Bachgen.
 • II. Yr Ebol Melyn.
 • III. Gyrru i Gaer.
 • IV. I’r Ffair.
 • V. Dau Gi Bach.
 • VI. Cerdded.
 • VII., VIII. Y Ceffyl Bach.
 • IX. Sion a Sian.
 • X., XI. Mynd i Lundain.
 • XII. Gwlad Braf.
 • XIII. Cysur Llundain.
 • XIV. Llong yn Mynd.
 • XV. Dafad Wen. [14a]
 • XVI. Iar Fach Dlos.
 • XVII. Gwcw Fach.
 • XVIII. Llygod a Malwod.
 • XIX. I’r Dre.
 • XX. I Gaerdydd.
 • XXI. Y Ceffyl Du Bach.
 • XXII. I’r Ffair.
 • XXIII. Ar Drot.
 • XXIV. Ar Garlam.
 • XXV. Y Ddafad Felen. [16]
 • XXVI. Cnul y Bachgen Coch.
 • XXVII. Dau Fochyn Bach.
 • XXVIII. Colli Esgid.
 • XXIX. I’r Felin.
 • XXX. Ianto.
 • XXXI. Deio Bach.
 • XXXII. Y Bysedd.
 • XXXIII. Holi’r Bysedd. [19a]
 • XXXIV. Rhodd. [20]
 • XXXV., XXXVI. I’r Ysgol.
 • XXXVII. Lle Difyr.
 • XXXVIII. Colli Blew.
 • XXXIX. Boddi Cath.
 • XL. Wel, Wel.
 • XLI., XLII. Pwsi Mew.
 • XLIII. Calanmai.
 • XLIV.—XLVI. Da.
 • XLVII. Dacw Dy.
 • XLVIII. Cofio’r Gath.
 • XLIX. Ysturmant. [27a]
 • L. Ysguthan. [27b]
 • LI. Sian.
 • LII. Sian a Sion.
 • LIII. Sion a Sian.
 • LIV. Y Crochan.
 • LV. Ust.
 • LVI. Cysgu.
 • LVII. Ffafraeth.
 • LVIII. Merch ei Mam.
 • LIX. Merch ei Thad.
 • LX. Colled.
 • LXI. Anodd Coelio.
 • LXII. Dodwy Da.
 • LXIII. Byw Detheu.
 • LXIV. Da.
 • LXV. Go-Go-Go!
 • LXVI. Cynffon.
 • LXVII. Taith Dau.
 • LXVIII. Ysgwrs.
 • LXIX. Hoff Bethau.
 • LXX. Cloc.
 • LXXI. Dwy Fresychen.
 • LXXII. Toi a Gwau.
 • LXXIII. Malwod a Milgwn.
 • LXXIV. Gwennol Fedrus.
 • LXXV. Llyncu Dewr.
 • LXXVI., LXXVII. Y Ddafad yn y Bala.
 • LXXVIII. Iar y Penmaen Mawr.
 • LXXIX. I Ble?
 • LXXX. Morio.
 • LXXXI. Llong Fy Nghariad.
 • LXXXII. Cwch Bach.
 • LXXXIII. Glan y Mor.
 • LXXXIV. Dwr y Mor.
 • LXXXV. Tri.
 • LXXXVI. Wedi Digio.
 • LXXXVII. Carn Fadryn.
 • LXXXVIII. Siglo’r Cryd.
 • LXXXIX. Y Lleuad.
 • LXL. Coes un Ddel. [39]
 • LXLI. Y Bryn a’r Afon.
 • LXLII. Dechreu Canu.
 • LXLIII. Siglo.
 • LXLIV. Arfer Penllyn.
 • LXLV. Dillad Newydd.
 • LXLVI. Lle Rhyfedd.
 • LXLVII. Sel Wil y Pant.
 • LXLVIII. Cario Ceiliog.
 • LXLIX. Fe Ddaw.
 • C. Cel Bach, Cel Mawr.
 • CI. I’r Dre.
 • CII. I Ffair Henfeddau.
 • CIII. I Ffair y Rhos.
 • CIV. I Ffair y Fenni.
 • CV. Cel Bach Dewr.
 • CVI. Ceffyl John Jones.
 • CVII. Mari.
 • CVIII. Trot, Trot.
 • CIX. Ffidil a Ffon.
 • CX. Ennill.
 • CXI. Dyna’r Ffordd.
 • CXII. Robin A’r Dryw.
 • CXIII. Y Ji Binc.
 • CXIV. Y Fran.
 • CXV. Robin Goch.
 • CXVI. Jac y Do.
 • CXVII. Dawns.
 • CXVIII. Mynd i Garu.
 • CXIX. Fy Eiddo.
 • CXX. Sen I’r Gwas.
 • CXXI. Prun?
 • CXXII. Damwain.
 • CXXIII. Coed Tan.
 • CXXIV. Ffair Pwllheli.
 • CXXV. Bore Golchi.
 • CXXVI. Bore Corddi.
 • CXXVII. Seren Ddu.
 • CXXVIII. Benthyg Lli.
 • CXXIX. Llawer o Honynt.
 • CXXX. Lle Mae Pethau.
 • CXXXI. Hen Lanc.
 • CXXXII. Caru Ffyddlon.
 • CXXXIII. Caru Ymhell.
 • CXXXIV. Elisabeth.
 • CXXXV. Shontyn.
 • CXXXVI. Glaw.
 • CXXXVII. Y Carwr Trist.
 • CXXXVIII. John.
 • CXXXIX. Breuddwyd.
 • CXL. Pedoli, Pedinc.
 • CXLI. Pedoli, Pedrot.
 • CXLII. Pedoli’r Ceffyl Gwyn.
 • CXLIII. Robin Dir-rip.
 • CXLIV. Gwcw!
 • CXLV. Gardyson.
 • CXLVI. Esgidiau.
 • CXLVII. Robin Goch.
 • CXLVIII. Chware.
 • CXLIX. Cariad.
 • CL. Dewis Ofer.
 • CLI. Ladi Fach Benfelen.
 • CLII. Cydymdeimlad.
 • CLIII. Apel.
 • CLIV. Saethu Llongau.
 • CLV. Ceiniog i Mi.
 • CLVI. Y Tywydd.
 • CLVII., CLVIII. Calanmai.
 • CLIX. Cath Ddu.
 • CLX. Mynd a Dod.
 • CLXI. Gyru Gwyddau.
 • CLXII. Bwrw Eira.
 • CLXIII. Beth sydd Gennyf.
 • CLXIV. Tair Gwydd.
 • CLXV., CLXVI. Cariad y Melinydd.
 • CLXVII. Cariad Arall.
 • CLXVIII. Gwraig.
 • CLXIX., CLXX. Pry Bach. [63]
 • CLXXI. Y Bysedd.
 • CLXXII. Chware’r Bysedd.
 • CLXXIII. Bwgan.
 • CLXXIV. Yr Eneth Benfelen.
 • CLXXV. Y Wylan.
 • CLXXVI. Fy Nghariad.
 • CLXXVII. Dau Ddewr.
 • CLXXVIII. Llanc.
 • CLXXIX. Ymffrost.
 • CLXXX. Y Rhybelwr Bach. [68]
 • CLXXXI. Llifio.
 • CLXXXII. Golchi Llestri.
 • CLXXXIII. Cap.
 • CLXXXIV. Clocs.
 • CLXXXV. Glaw.
 • CLXXXVI. Merched Dol ’r Onnen.
 • CLXXXVII. Lliw’r Gaseg.
 • CLXXXVIII. Berwi Poten.
 • CLXXXIX. Wrth y Tan.
 • CXC. Pawb Wrthi.
 • CXCI., CXCII. Te a Siwgr Gwyn.
 • CXCIII. Si So.
 • CXCIV. I’r Siop.
 • CXCV. Cadw Cath Ddu.
 • CXCVI. Newid Byd.
 • CXCVII. Siom.
 • CXCVIII. Rhy Wynion.
 • CXCIX. Dim Gwaith.
 • CC. Pwy Fu Farw?
 • CCI. P’le Mae Dy Fam?
 • CCII. Dau Robin.
 • CCIII., CCIV. Sion.
 • CCV. Aber Gwesyn.
 • CCVI. Corwen.
 • CCVII. Dyfed.
 • CCVIII. Rhuddlan.
 • CCIX., CCX. Amen.
 • CCXI. Jini.
 • CCXII. Dafydd.
 • CCXIII. Mam yn Dod.
 • CCXIV. Robin yn Dod.
 • CCXV. Bachgen Bach Od.
 • CCXVI. Cam a Fi.
 • CCXVII. Ned Ddrwg.
 • CCXVIII. Oed y Bachgen.
 • CCXIX. Y Bysedd.
 • CCXX. Si Bei.
 • CCXXI. Ga i Fenthyg Ci?
 • CCXXII. Chwalu.
 • CCXXIII. Pont Llangollen.
 • CCXXIV. Robin Goch Rhiwabon.
 • CCXXV. Medr Elis.
 • CCXXVI. Bwch y Wyddfa.
 • CCXXVII. Ceffyl John Bach.
 • CCXXVIII. Dadl Dau.
 • CCXXIX. Yr Hafod Lom.
 • CCXXX. Coed y Plwy.
 • CCXXXI. Hen Wraig Siaradus.
 • CCXXXII. Mochyn Bach.
 • CCXXXIII. Rhyfedd Iawn.
 • CCXXXIV. Y Stori.
 • CCXXXV. Carlam.
 • CCXXXVI. Calennig.
 • CCXXXVII. Cartref.
 • CCXXXVIII. Dafad.
 • CCXXXIX. Aderyn y Bwn.
 • CCXL. Taith.
 • CCXLI. Cyfoeth Shoni.
 • CCXLII. A Ddoi Di?
 • CCXLIII. Gwlan Cwm Dyli.
 • CCXLIV., CCXLV. Bum yn Byw.
 • CCXLVI. Pen y Mynydd Du.
 • CCXLVII. Gwaith Tri.
 • CCXLVIII. Ladis.
 • CCXLIX. Y Daran.
 • CCL. Enwau.
 • CCLI. Padell Ffrio.
 • CCLII. Coes y Fran.
 • CCLIII.—CCLVII. Calennig. [99]
 • CCLVIII. Dwy Wydd Radlon. [100]
 • CCLIX. Iar Dda.
 • CCLX. Ple’r A’r Adar.
 • CCLXI. Wel, Wel.
 • CCLXII. Teimlad Da.
 • CCLXIII. Dau Ganu.
 • CCLXIV. Tarw Corniog.
 • CCLXV. Pe Tasai.
 • CCLXVI. Tro Ffol.
 • CCLXVII. Fel Daw Tada Adre.
 • CCLXVIII. Buwch.
 • CCLXIX. Lle Pori.
 • CCLXX. O Gwcw.
 • CCLXXI. Llifio.
 • CCLXXII. Ar ol y Llygod. [107]
 • CCLXXIII. Elrinen.
 • CCLXXIV. Crempog.
 • CCLXXV. Yr Awyr.
 • CCLXXVI. Nyth y Dryw.
 • CCLXXVII. Nyth yr Ehedydd.
 • CCLXXVIII. Nyth Robin.
 • CCLXXIX. Caru Cyntaf.
 • CCLXXX. Chwythu.
 • CCLXXXI. Camgymeriad.
 • CCLXXXII. Can Iar. [109]
 • CCLXXXIII. Can Iar Arall. [110a]
 • CCLXXXIV. Mynd.
 • CCLXXXV. Amser Codi.
 • CCLXXXVI. Iar Fach.
 • CCLXXXVII.—CCXCI. Medde Bibyn Wrth Bobyn.
 • CCXCII. Storiau Hen Gaseg.
 • CCXCIII. Gynt.
 • CCXCIV. Y Deryn Bach Syw.
 • CCXCV. Tlodi.
 • CCXCVI. Uno.
 • CCXCVII. Priodi Ffol.
 • CCXCVIII. Brith y Fuches.
 • CCXCIX. Calon Drom.
 • CCC. Nos Da.
 • FOOTNOTES
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Cartrefi Cymru
   Free
   Cartrefi Cymru
   By Sir Owen Morgan Edwards
   Gwaith Samuel Roberts
   Free
   Gwaith Samuel Roberts
   By Samuel Roberts
   Ceiriog
   Free
   Ceiriog
   By John Ceiriog Hughes
   FfugLen
   Free
   FfugLen
   By Enid Jones
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...