Italië in de Middeleeuwen Gedurende duizend jaar (305-1313)
H. B. (Henry Bernard) Cotterill
Italië in de Middeleeuwen Gedurende duizend jaar (305-1313)
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Voorrede.
Voorrede van den Schrijver
Inhoud.
Lijst en verklaringen der illustraties.
Kaarten.
Platen.
Illustraties in den tekst.
Eerste Deel.
Historisch Overzicht.
305–476.
Hoofdstuk I.
Waarom het Keizerrijk gevallen is.
Hoofdstuk II.
De Barbaren.
Hoofdstuk III.
Christendom en Heidendom.
Hoofdstuk IV.
Theodosius de Katholieke.
Hoofdstuk V.
Stilicho, Alarik en Placidia.
395–450
Hoofdstuk VI.
Attila de Hun.
Hoofdstuk VII.
Van Gaiserik tot Odovacar.
Het Einde van Romulus Augustulus.
Aanteekeningen bij de munten6
Tweede Deel.
Historisch Overzicht.
476–568.
I. Odovacar’s regeering (476–’93).
II. De Heerschappij der Oost-Goten (493–535).
III. De Gotische oorlog. (535–’53).
IV. De Byzantijnsche Overheersching.
Hoofdstuk I.
Theoderik.
Hoofdstuk II.
De schrijvers.
Hoofdstuk III.
St. Benedictus.
Hoofdstuk IV.
Justinianus.
Derde Deel.
Historisch Overzicht.
568–800.
Hoofdstuk I.
Gregorius de Groote.
Hoofdstuk II.
Bouwkunst en Mozaïekwerk.
300–800.
Basilieken.
Byzantijnsche Bouwkunst.
Mozaïek.
Romeinsch-Longobardische Bouwkunst (Vroeg-Romaansch)
Hoofdstuk III.
Venetië en andere steden.
Hoofdstuk IV.
Karel de Groote te Rome.
De Basiliek van St. Pieter.
De Donaties.
(1) De Donatie van Constantijn.
(2) De Donatie van Pepijn en Karel.
(1) De Donatie van Constantijn.
(2) De Donatie van Pepijn en Karel.
Aanteekening over de Byzantijnsche keizers
800–1453.
Vierde Deel
Historisch Overzicht
800–1190.
(1) De Karolingers (800–888).
(2) Zoogenaamde Italiaansche Koningen en Keizers (888–962).
Rome van 896 tot 926.
Rome van 896 tot 926.
(3) De Saksische Keizers (962–1024).
(4) De Frankische Keizers (1024–1125).
(5) Keizers der Hohenstaufen.
Hoofdstuk I.
De Donkere eeuwen.
De Reliquieën-Manie.
“Pausin Johanna”.
Een Lijk gedagvaard voor een Synode14.
Het lot van den tegenpaus Johannes XVI18.
Hoofdstuk II.
De Noormannen.
Hoofdstuk III.
De opkomst der republieken.
tot c. 1200.
Venetië (800–1200).
Milaan.
Florence (tot 1200)
Hoofdstuk IV.
Romaansche bouwkunst1.
800–1200.
Lombardije en Emilia.
Toskane.
Midden- en Zuid-Italië.
Sicilië.
Aanteekeningen over mozaïek-werk en beeldende kunst in Zuid-Italië en Sicilië
1050–1200.
Aanteekeningen bij de munten1
Vijfde Deel
Historisch Overzicht
1190–1313.
(1) Hendrik VI.
(2) Paus Innocentius III.
(3) Frederik II.
(4) Manfred en Karel van Anjou.
(5) Konradijn en Karel van Anjou.
(6) Karel van Anjou en de Siciliaansche Vesper.
(7) Van den Siciliaanschen Vesper tot den vrede van Caltabellotta.
(8) Rome van 1285 tot 1303. Bonifacius VIII.
(9) Hendrik VII van Luxemburg.
Aanteekening over Dante en Hendrik VII.
Hoofdstuk I.
Godsdienstige stroomingen.
c. 1200–1300.
Hoofdstuk II.
De republieken en “Signorie”1
tot c. 1320.
Florence (c. 1200–1320).
Milaan en andere steden (c. 1200–1320).
Genua en Venetië (c. 1200–1320).
Hoofdstuk III.
Kunst.
(c. 1200–c. 1320).
(1) Mozaïeken.
(2) Bouwkunst.
(3) Beeldhouwkunst.
(4) Schilderkunst.
Index.
Verbeteringen.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.