Die prosa van die twede Afrikaanse beweging
Free

Die prosa van die twede Afrikaanse beweging

By P. C. (Pieter Cornelis) Schoonees
Free
Book Description
Table of Contents
 • DIE PROSA VAN DIE TWEDE AFRIKAANSE BEWEGING.
 • AKADEMIES PROEFSCHRIFT
 • PIETER CORNELIS SCHOONEES,
  • GEBOREN TE UNIONDALE, ZUID-AFRIKA.
 • VOORWOORD.
 • INHOUD.
 • HOOFSTUK I.
  • Die Twede Afrikaanse Beweging.
  • § 1. Historiese Inleiding.
  • § 2. Teëstelling tussen die Eerste en Twede Beweging.
  • § 3. Die Twede Beweging veel meer dan Taalbeweging.
  • § 4. Gevaar vir Isolasie.
  • § 5. Kultuur-toestande.
  • § 6. Kalvinisme en Kuns.
  • § 7. Die Prosa.—Algemene Karakteristiek.
  • § 8. Krietiese Standpunt.
  • § 9. Beperking van Onderwerp.—Indeling.
  • VOETNOTAS:
 • HOOFSTUK II.
  • Polemiese Prosa.
  • VOETNOTAS:
 • HOOFSTUK III.
  • Prosa uit die Tydskrifte.[74]
  • § 1.(a) De Goede Hoop (1903-1914).
   • (b). De Goede Hoop (1915-1921).
  • (b). De Goede Hoop (1915-1921).
  • § 2. Die Brandwag (1910-1922).
   • Jan F.E. Celliers.[83]
   • Hettie Cillié.
   • Emanuel H.F. de Roubaix.
   • Iz. van Heerden—(Vaalswaer).
  • Jan F.E. Celliers.[83]
  • Hettie Cillié.
  • Emanuel H.F. de Roubaix.
  • Iz. van Heerden—(Vaalswaer).
  • § 3. Die Huisgenoot (1916-1921).
  • §4. Ander Tydskrifte.
  • VOETNOTAS:
 • HOOFSTUK IV.
  • G.R. von Wielligh.
  • "Die Laaste Stem uit Die Genootskap van Regte Afrikaners".
   • Jakob Platjie.
   • Huis en Veld.
   • Staan jou Man.
   • Boesman-Stories.
  • Jakob Platjie.
  • Huis en Veld.
  • Staan jou Man.
  • Boesman-Stories.
  • VOETNOTAS:
 • HOOFSTUK V.
  • Romans, Verhale en Sketse.
  • § 1. Adv. J.H.H. de Waal.
   • Johannes van Wyk, (1906).[164]
   • Die Twede Grieta
   • Stompies.
  • Johannes van Wyk, (1906).[164]
  • Die Twede Grieta
  • Stompies.
  • § 2. J. Lub.
  • § 3. J.G. Engela.
   • Afrikaanse Verhale en Gesellige Half-Uurtjies.
   • Gesels.
  • Afrikaanse Verhale en Gesellige Half-Uurtjies.
  • Gesels.
  • § 4. Adv. C.J. Langenhoven.
   • Ons Weg deur die Wêreld.
   • (Afdelings II en III.)
  • Ons Weg deur die Wêreld.
  • (Afdelings II en III.)
  • § 5. Christian Zinn.
  • § 6. Dr. D.F. Malherbe.
   • Vergeet Nie, (1913).
  • Vergeet Nie, (1913).
  • § 7. Mej. Chris. C. Euvrard.
  • § 8. Joubert Reitz (1880-1919).
   • Beproewing.
  • Beproewing.
  • § 9. Jochem van Bruggen.[279]
   • Teleurgestel,
   • Op Veld en Rande.
   • Die Burgemeester van Slaplaagte.
  • Teleurgestel,
  • Op Veld en Rande.
  • Die Burgemeester van Slaplaagte.
  • § 10. Gordon Tomlinson.
   • Deur die Smeltkroes, (1917).
  • Deur die Smeltkroes, (1917).
  • § 11. Adv. H.A. Fagan.[298]
   • Uit 'n Studente-Album.
   • Uitgesogte Afrikaanse Verhale.
  • Uit 'n Studente-Album.
  • Uitgesogte Afrikaanse Verhale.
  • § 12. Reenen J. van Reenen.
   • Celestine en Verborge Skatte.
   • Die Lokaas.
  • Celestine en Verborge Skatte.
  • Die Lokaas.
  • § 13. Léon Maré.
   • Die Nuwejaarsfees, (1918).
   • Ou Malkop
  • Die Nuwejaarsfees, (1918).
  • Ou Malkop
  • § 14. D.P. du Toit.
   • Sy Pa se Skuld.
  • Sy Pa se Skuld.
  • § 15. A. du Biel.
   • Getrou.
   • Die Misdade van die Vaders.
  • Getrou.
  • Die Misdade van die Vaders.
  • § 16. Mevrou M. Jansen-Pellissier.
  • § 17. J.H. Malan.
   • Die Swerweling.
  • Die Swerweling.
  • § 18. Ds. J.H. Kruger.
   • Twee Rampe en Twee Gelukke.
  • Twee Rampe en Twee Gelukke.
  • § 19. Mej. Sadie Bosman.
  • § 20. G.J. Otto.
   • Uit die Lewe.
  • Uit die Lewe.
  • § 21. "Wolla".
  • § 22. "Slypsteen".
  • VOETNOTAS:
 • HOOFSTUK VI.
 • Satieries-Humoristiese Prosa.
  • § 1. Ds. Willem Postma. (1874-1920). (Dr. O'Kulis).
   • Die Eselskakebeen.
  • Die Eselskakebeen.
  • § 2. Reenen J. van Reenen.
   • Die Agterstevoortrekkers (1917).
  • Die Agterstevoortrekkers (1917).
  • § 3. Adv. C.J. Langenhoven.
   • (Sagmoedige Neelsie).
   • Sonde met die Bure, (1921).
   • Doppers en Filistyne, (1922).
  • (Sagmoedige Neelsie).
  • Sonde met die Bure, (1921).
  • Doppers en Filistyne, (1922).
  • VOETNOTAS:
 • HOOFSTUK VII.
 • Didaktiese Prosa.
  • § 1. Adv. C.J. Langenhoven.
   • Ons Weg deur die Wêreld I, IV, VI, IX.[375]
  • Ons Weg deur die Wêreld I, IV, VI, IX.[375]
  • § 2. Dr. C. Louis Leipoldt.[387]
   • Praatjies met die Oumense, (1918).
  • Praatjies met die Oumense, (1918).
  • § 3. G. Jordaan.
  • VOETNOTAS:
 • HOOFSTUK VIII.
 • Dierebeskrywing.
  • § 1. A.A. Pienaar. (SANGIRO).
   • Sketse uit die Oos-Afrikaanse Dierewêreld.
  • Sketse uit die Oos-Afrikaanse Dierewêreld.
  • § 2. Hans Anton Aschenborn.
  • VOETNOTAS:
 • HOOFSTUK IX.
 • Reisbeskrywing.
  • § 1. A.J. Jacobs.
   • Reisavonture op Land en See deur 'n Dómine, (1920).
  • Reisavonture op Land en See deur 'n Dómine, (1920).
  • VOETNOTAS:
 • HOOFSTUK X.
 • Historiese Prosa.
  • § 1. Inleiding.
  • § 2. Gustav Schoeman Preller.
   • Voortrekkermense, I en II, (1918 en 1920).[412]
   • Dagboek van Louis Trigardt (1836-8).
   • Piet Retief, (1906).
   • Kaptein Hindon, (1916).
   • Baanbrekers, (1915).
   • Twee Geskiedkundige Opstelle, (1919).
   • Generaal Botha, (1920).
  • Voortrekkermense, I en II, (1918 en 1920).[412]
  • Dagboek van Louis Trigardt (1836-8).
  • Piet Retief, (1906).
  • Kaptein Hindon, (1916).
  • Baanbrekers, (1915).
  • Twee Geskiedkundige Opstelle, (1919).
  • Generaal Botha, (1920).
  • § 3. J.H. Malan.[416]
   • Boer en Barbaar, (1913).
  • Boer en Barbaar, (1913).
  • § 4. Dr. S.P.E. Boshoff.
   • Vaalrivier, die Broederstroom en Rebellie-Sketse.
  • Vaalrivier, die Broederstroom en Rebellie-Sketse.
  • §5. J.A. Smith.
   • Brit en Boer.
   • Naar Bloedrivier en Paardekraal.
  • Brit en Boer.
  • Naar Bloedrivier en Paardekraal.
  • § 6. Dr. J.D. du Toit (Totius).[421]
   • Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, (1917).
  • Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, (1917).
  • § 7. Ds. W. Postma (1874-1921), (Dr. O'kulis).
   • Doppers (1918).
   • Die Boervrou, (1918).
  • Doppers (1918).
  • Die Boervrou, (1918).
  • § 8. Thos. Blok.
   • Grensboere.
  • Grensboere.
  • § 9. Ds. G.B.A. Gerdener.
   • Sarel Cilliers.
  • Sarel Cilliers.
  • § 10. A.J. van der Walt.
   • Noordwaarts.
   • Vastrappers I.
  • Noordwaarts.
  • Vastrappers I.
  • § 11. Senator G.G. Munnik.
   • Kronieke van Noordelike Transvaal, (1920).
  • Kronieke van Noordelike Transvaal, (1920).
  • § 12. Ds. J.D. Kestell.
   • Die Voortrekkers.
   • Christiaan de Wet.
  • Die Voortrekkers.
  • Christiaan de Wet.
  • § 13. Dr. N.J. van der Merwe.
   • Marthinus Theunis Steyn.
  • Marthinus Theunis Steyn.
  • § 14. Mevr. Lenie Boshoff-Liebenberg.
   • Moedersmart en Kinderleed, (1921).
  • Moedersmart en Kinderleed, (1921).
  • VOETNOTAS:
 • NAAMREGISTER.
 • STELLINGE.
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
  • VIII.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...