P. J. (Pieter Jacob) Andriessen
History
De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
De Prins en Johan de Witt Of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering.
Door P. J. Andriessen.
Vijfde Druk.
Leiden.—A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
Inhoud.
Voorbericht.
Eerste Hoofdstuk.
De tienjarige Leidsche Student.
Tweede Hoofdstuk.
Een zeeman, die nog al wat te vertellen heeft.
Derde Hoofdstuk.
Waarin verhaald wordt, hoe de Prins zijne moeder nareisde.
Vierde Hoofdstuk.
Welke plannen drie krullenjongens voor de kermis maakten.
Vijfde Hoofdstuk.
Hoe gevaarlijk het kan worden, om des Zondags de kerk te verzuimen.
Zesde Hoofdstuk.
Hoe een slimme Raadpensionaris een nog slimmeren Prins niet kan doorgronden.
Zevende Hoofdstuk.
Hoe een echt Hollandsche jongen zich wreekt.
Achtste Hoofdstuk.
Een dure slaapkameraad.
Negende Hoofdstuk
Waarin wij een ouden kennis ontmoeten, die het ver gebracht heeft in de wereld.
Tiende Hoofdstuk.
Waaruit blijkt, dat het hier niet altijd voor den wind ging.
Elfde Hoofdstuk.
Wat er met den Prins op het buurtmaal voorviel en wat de Raadpensionaris daarover zeide.
Twaalfde Hoofdstuk.
Hoe Johan de Witt zijn plan volvoerde.
Dertiende Hoofdstuk.
Hoe de Raadpensionaris rekenles gaf.
Veertiende Hoofdstuk.
Hoe onze vloot de Engelschen tuchtigde.
Vijftiende Hoofdstuk.
Wat er met den Prins in Zeeland voorviel.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.