Free

De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering

By P. J. (Pieter Jacob) Andriessen
Free
Book Description
Table of Contents
 • De Prins en Johan de Witt Of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering.
 • Door P. J. Andriessen.
 • Vijfde Druk.
 • Leiden.—A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
 • Inhoud.
 • Voorbericht.
 • Eerste Hoofdstuk.
 • De tienjarige Leidsche Student.
 • Tweede Hoofdstuk.
 • Een zeeman, die nog al wat te vertellen heeft.
 • Derde Hoofdstuk.
 • Waarin verhaald wordt, hoe de Prins zijne moeder nareisde.
 • Vierde Hoofdstuk.
 • Welke plannen drie krullenjongens voor de kermis maakten.
 • Vijfde Hoofdstuk.
 • Hoe gevaarlijk het kan worden, om des Zondags de kerk te verzuimen.
 • Zesde Hoofdstuk.
 • Hoe een slimme Raadpensionaris een nog slimmeren Prins niet kan doorgronden.
 • Zevende Hoofdstuk.
 • Hoe een echt Hollandsche jongen zich wreekt.
 • Achtste Hoofdstuk.
 • Een dure slaapkameraad.
 • Negende Hoofdstuk
 • Waarin wij een ouden kennis ontmoeten, die het ver gebracht heeft in de wereld.
 • Tiende Hoofdstuk.
 • Waaruit blijkt, dat het hier niet altijd voor den wind ging.
 • Elfde Hoofdstuk.
 • Wat er met den Prins op het buurtmaal voorviel en wat de Raadpensionaris daarover zeide.
 • Twaalfde Hoofdstuk.
 • Hoe Johan de Witt zijn plan volvoerde.
 • Dertiende Hoofdstuk.
 • Hoe de Raadpensionaris rekenles gaf.
 • Veertiende Hoofdstuk.
 • Hoe onze vloot de Engelschen tuchtigde.
 • Vijftiende Hoofdstuk.
 • Wat er met den Prins in Zeeland voorviel.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists