De Lof der Zotheid
Free

De Lof der Zotheid

By Desiderius Erasmus
Free
Book Description
Table of Contents
 • Wereldbibliotheek
  • Onder leiding van L Simons Desiderius Erasmus.
 • De Lof der Zotheid
  • Vertaald door wijlen Mr. Dr. J. B. Kan, Uitgegeven en van korte ophelderingen voorzien door Dr. A. H. Kan. Met prentjes naar penteekeningen Van Hans Holbein, Den Jongeren.
  • 2e druk—6e, 7e en 8e duizend. Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur—Amsterdam
  • Toelichting.
  • Voorrede.
  • Hoofdstuk I.
  • Alleen door haar aanblik heeft de Zotheid de zorgen van haar toehoorders verjaagd.
  • Hoofdstuk II.
  • Onderwerp der voordracht.
  • Hoofdstuk III.
  • Waarom de Zotheid zichzelf prijst.
  • Hoofdstuk IV.
  • Waarom zij voor de vuist spreekt.
  • Hoofdstuk V.
  • De Zotheid verraadt zichzelf terstond.
  • Hoofdstuk VI.
  • Navolging der redekunstenaars.
  • Hoofdstuk VII.
  • Afkomst der Zotheid.
  • Hoofdstuk VIII.
  • Haar geboorteplaats en voedsters.
  • Hoofdstuk IX.
  • Haar gevolg.
  • Hoofdstuk X.
  • De Zotheid de bron van alle leven en levensgenot.
  • Hoofdstuk XI.
  • Vervolg.
  • Hoofdstuk XII.
  • Vervolg.
  • Hoofdstuk XIII.
  • Kindsheid en ouderdom zijn met de Zotheid ten nauwste verwant.
  • Hoofdstuk XIV.
  • De Zotheid verlengt de jeugd en weert den ouderdom.
  • Hoofdstuk XV.
  • De Zotheid vooral maakt de Goden aantrekkelijk.
  • Hoofdstuk XVI.
  • Overal wordt de kruiderij der Zotheid gevonden.
  • Hoofdstuk XVII.
  • Door haar toedoen behagen de vrouwen aan de mannen.
  • Hoofdstuk XVIII.
  • Het drinken wordt door de Zotheid het best gekruid.
  • Hoofdstuk XIX.
  • Zij knoopt vriendschapsbanden.
  • Hoofdstuk XX.
  • Door haar komen huwelijken tot stand.
  • Hoofdstuk XXI.
  • Elke gemeenschap onder de menschen is aan haar te danken.
  • Hoofdstuk XXII.
  • De rol, die de Zelfzucht speelt in dienst van haar zuster de Zotheid.
  • Hoofdstuk XXIII.
  • De Zotheid is de oorzaak van hetgeen in den oorlog gebeurt.
  • Hoofdstuk XXIV.
  • Nadeelen der wijsheid.
  • Hoofdstuk XXV.
  • Vervolg.
  • Hoofdstuk XXVI.
  • Wat nietigheden op het volk vermogen.
  • Hoofdstuk XXVII.
  • Het menschelijk leven een speling der Zotheid.
  • Hoofdstuk XXVIII.
  • Kunsten en wetenschappen vinden hun oorsprong in ijdele roemzucht.
  • Hoofdstuk XXIX.
  • De Zotheid maakt aanspraak op den lof van verstand.
  • Hoofdstuk XXX.
  • De Zotheid leidt tot wijsheid.
  • Hoofdstuk XXXI.
  • Zij maakt het leven dragelijk.
  • Hoofdstuk XXXII.
  • Van de wetenschappen, die in het algemeen tot verderf van het menschdom zijn uitgevonden, bezitten zij, die het nauwst met de Zotheid verband houden, de meeste waarde.
  • Hoofdstuk XXXIII.
  • Vervolg.
  • Hoofdstuk XXXIV.
  • De dieren, die van al wat kunst is, verschoond blijven, zijn het gelukkigst.
  • Hoofdstuk XXXV.
  • Dwazen, zotten, domkoppen en narren zijn veel gelukkiger dan wijzen.
  • Hoofdstuk XXXVI.
  • Vervolg.
  • Hoofdstuk XXXVII.
  • Vervolg.
  • Hoofdstuk XXXVIII.
  • Waanzin is begeerenswaard.
  • Hoofdstuk XXXIX.
  • Aan een dergelijke krankzinnigheid lijden mannen, die hun vrouw vergoden, jagers, bouwlustigen en dobbelaars.
  • Hoofdstuk XL.
  • Bijgeloovigen.
  • Hoofdstuk XLI.
  • Vervolg.
  • Hoofdstuk XLII.
  • Dwazen, die zich op hun adellijken titel laten voorstaan.
  • Hoofdstuk XLIII.
  • Ieder mensch, volk of stad is de eigenliefde ingeplant.
  • Hoofdstuk XLIV.
  • De voordeelen, die de Eigenliefde en haar zuster, de Pluimstrijkerij, verschaffen.
  • Hoofdstuk XLV.
  • Het geluk hangt af van de meening der menschen.
  • Hoofdstuk XLVI.
  • De Zotheid schenkt aan alle menschen haar zegeningen.
  • Hoofdstuk XLVII.
  • Haar goedaardigheid.
  • Hoofdstuk XLVIII.
  • Verschillende soorten en vormen der Zotheid.
  • Hoofdstuk XLIX.
  • Taalmeesters.
  • Hoofdstuk L.
  • Dichters.
  • Hoofdstuk LI.
  • Rechtsgeleerden.
  • Hoofdstuk LII.
  • Wijsgeeren.
  • Hoofdstuk LIII.
  • Godgeleerden.
  • Hoofdstuk LIV.
  • Religieuzen en monniken.
  • Hoofdstuk LV.
  • Vorsten.
  • Hoofdstuk LVI.
  • Hovelingen.
  • Hoofdstuk LVII.
  • Bisschoppen.
  • Hoofdstuk LVIII.
  • Kardinalen.
  • Hoofdstuk LIX.
  • Pausen.
  • Hoofdstuk LX.
  • De bisschoppen der Duitschers.
  • Hoofdstuk LXI.
  • De Fortuin begunstigt de dwazen.
  • Hoofdstuk LXII.
  • Getuigenissen der ouden.
  • Hoofdstuk LXIII.
  • Getuigenissen uit de Heilige Schrift.
  • Hoofdstuk LXIV.
  • Verkeerde uitleggers van de woorden der Heilige Schrift.
  • Hoofdstuk LXV.
  • Vervolg.
  • Hoofdstuk LXVI.
  • De Christelijke godsdienst vertoont een zekere verwantschap met de Zotheid.
  • Hoofdstuk LXVII.
  • De hoogste zaligheid voor de menschen is een soort van waanzin.
  • Hoofdstuk LXVIII.
  • Besluit.
  • Inhoud
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Externe Referenties
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists