Justicia Nang Dios
Free

Justicia Nang Dios

By Mariano Sequera
Free
Book Description
Table of Contents
 • JUSTICIA N~G DIOS
  • M~GA ILANG BAGAY NA INASAL DITO SA FILIPINAS NANG MAN~GA FRAILE,
   • SINULAT NI
  • SINULAT NI
 • MARIANO SEQUERA
  • Redactor sa pamahayagang ANG KAPATID N~G BAYAN, EL GRITO DEL PUEBLO at sumusulat sa iba,t, iba pang nilalathala dito sa Maynila.
   • UNANG BAHAGUI NANG ¡NASAAN ANG DIOS!
   • 1.ª Edicion.
    • MAYNILA
    • LIMBAGAN NI CHOFRÉ Y COMP.ª
    • Escolta, num. 33
   • MAYNILA
   • LIMBAGAN NI CHOFRÉ Y COMP.ª
   • Escolta, num. 33
   • 1899
  • UNANG BAHAGUI NANG ¡NASAAN ANG DIOS!
  • 1.ª Edicion.
   • MAYNILA
   • LIMBAGAN NI CHOFRÉ Y COMP.ª
   • Escolta, num. 33
  • MAYNILA
  • LIMBAGAN NI CHOFRÉ Y COMP.ª
  • Escolta, num. 33
  • 1899
  • Talaan ng Nilalaman
   • Sa Inang Filipinas.
   • Pasimulá.
   • Puno nang salita.
  • Sa Inang Filipinas.
  • Pasimulá.
  • Puno nang salita.
  • Sa Inang Filipinas.
   • MARIANO SEQUERA.
  • MARIANO SEQUERA.
  • Pasimulá.
   • Ang sumulat.
  • Ang sumulat.
  • Puno nang salita.
   • UACAS.
  • UACAS.
  • Man~ga casamahan nitó:
   • ¡Nasaan ang Dios!
    • Si Emilio at si María.
    • Ang hatol nang lan~git, (comediang tagalog).
    • Marami pang ipalilimbag na pauang maririquit at paqui-quinaban~gang basahin.
   • Si Emilio at si María.
   • Ang hatol nang lan~git, (comediang tagalog).
   • Marami pang ipalilimbag na pauang maririquit at paqui-quinaban~gang basahin.
  • ¡Nasaan ang Dios!
   • Si Emilio at si María.
   • Ang hatol nang lan~git, (comediang tagalog).
   • Marami pang ipalilimbag na pauang maririquit at paqui-quinaban~gang basahin.
  • Si Emilio at si María.
  • Ang hatol nang lan~git, (comediang tagalog).
  • Marami pang ipalilimbag na pauang maririquit at paqui-quinaban~gang basahin.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists