Samlade Skrifter #28 Hemsöborna och Skärkarlsliv
Free

Samlade Skrifter #28 Hemsöborna och Skärkarlsliv

By August Strindberg
Free
Book Description
Table of Contents
 • FÖRSTA KAPITLET.
 • Carlsson går in i tjänsten och befinnes vara en spelfågel.
 • ANDRA KAPITLET.
  • Söndagsvila och söndagsvärv; den gode herden och de elaka fåren; morkullorna som fick vad de behövde, och drängen som fick kammaren.
 • TREDJE KAPITLET.
  • Drängen lägger trumf på bordet, blir herre på täppan och kröker till ungtupparna.
 • FJÄRDE KAPITLET.
  • Det bullrar till bröllop och käringen blir tagen för guldet.
 • FEMTE KAPITLET.
  • Man slåss på tredje lysningsdagen, går till skrift och håller bröllop, men kommer ändå inte i brudsäng.
 • SJÄTTE KAPITLET.
  • Ändrade förhållanden och ändrade meningar; jordbruket går ner och gruvdriften blomstrar.
 • SJUNDE KAPITLET.
  • Carlssons sanndrömmar; chiffonjén bevakas, men utredningsmannen kommer och stryker streck över alltsammans.
 • Inledning.
 • Den romantiske klockaren på Rånö.
  • FÖRSTA KAPITLET.
  • ANDRA KAPITLET.
  • TREDJE KAPITLET.
  • FJÄRDE KAPITLET.
  • FEMTE KAPITLET.
  • SJÄTTE KAPITLET.
  • SJUNDE KAPITLET.
  • ÅTTONDE KAPITLET.
  • NIONDE KAPITLET.
  • Min sommarpräst.
 • Pastorns älg.
  • En brottsling.
 • Vidskepelse.
 • Höjer tar gården själv.
 • Sjönödslöftet.
 • Skräddarns skulle ha dans.
 • Uppsyningsman.
 • Flickornas kärlek.
 • INNEHÅLL.
  • Hemsöborna.
  • Skärkarlsliv.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Hemsöborna
   Free
   Hemsöborna
   By August Strindberg
   I Vårbrytningen
   Free
   I Vårbrytningen
   By August Strindberg
   Inferno
   Free
   Inferno
   By August Strindberg
   Skärkarlsliv
   Free
   Skärkarlsliv
   By August Strindberg
   I Havsbandet
   Free
   I Havsbandet
   By August Strindberg
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...