Landas na Tuntunin
Free

Landas na Tuntunin

By José Morante
Free
Book Description
Table of Contents
  • TULÁNG KINATHA
  • NI
 • José Morante
  • NA
  • PINAMAGATANG
 • LANDAS NA TUNTUNIN
  • AT
  • Dito'y matatausan ang LIWANAG n~g nan~ga-mulat sa KADIMLAN
   • IKALAWANG PAGKALIMBAG
   • MAYNILA, 1918.
    • IMPRENTA, LIBRERIA AT PAPELERIA
   • IMPRENTA, LIBRERIA AT PAPELERIA
   • NI
    • J. MARTINEZ 34-36 P. Moraga, 108 P. Calderón at 253 Cabildo, Intramuros TELÉFONOS 5005 y 3283
   • J. MARTINEZ 34-36 P. Moraga, 108 P. Calderón at 253 Cabildo, Intramuros TELÉFONOS 5005 y 3283
  • IKALAWANG PAGKALIMBAG
  • MAYNILA, 1918.
   • IMPRENTA, LIBRERIA AT PAPELERIA
  • IMPRENTA, LIBRERIA AT PAPELERIA
  • NI
   • J. MARTINEZ 34-36 P. Moraga, 108 P. Calderón at 253 Cabildo, Intramuros TELÉFONOS 5005 y 3283
  • J. MARTINEZ 34-36 P. Moraga, 108 P. Calderón at 253 Cabildo, Intramuros TELÉFONOS 5005 y 3283
  • Talaan ng Nilalaman:
  • Paunawà sa tanáng babasa
  • Punò nang salitâ Unang pankat
  • Ang pagbabalik ni Dalmacia
  • Ikalawang pankat
  • Ang pag-alis ni Dalmacia
  • Ang pagbabalik ni Dalmacia n~g kinabukasan
  • Ikatlong pankat
  • Palasinta n~g binatang si Constancio
  • Nang matapos nang basahin ni Marcela ang padaláng sulat ni Constancio
  • Ang pag babalik ni Dalmacia
  • Ikaapat na pankat
  • Ang pagbasa ni Marcela sa pan~galawang hibik ni Constancio tungkol sa pag-ibig.
  • Sagót ni Marcela.
  • Ang pagsagót sa sulat ni Constancio.
  • Ang panagót ni Dalmacia kay Constancio.
  • Ang pag owi ni Dalmacia.
  • Ang pagbabalik ni Dalmacia sa tipáng kinabukasan.
  • Ikalimang Pankat.
  • ISÁNG TAGUBILIN.
   • WAKAS
  • WAKAS
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists