De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Weerlegging van bezwaren. uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging
Anton Albert Beekman
De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee. Weerlegging van bezwaren. uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Opmerkingen van de bewerker
DE AFSLUITING EN DROOGMAKING DER ZUIDERZEE. ———— WEERLEGGING VAN BEZWAREN.
VOORWOORD.
VOORREDE.
INHOUD.
VOORREDE.
INHOUD.
DEEL I. DE AFSLUITING EN DROOGMAKING DER ZUIDERZEE.
INLEIDING.
I. Beschrijving van de Zuiderzee.
II. Geschiedkundig overzicht der plannen tot afsluiting en droogmaking.
III. Plan van afsluiting en droogmaking der Zuiderzee-Vereeniging-Staatscommissie.
IV. De gevolgen van technischen aard.
V. De aanwinst van grondgebied.
VI. De Zuiderzee-visscherij vóór en na de afsluiting.
VII. De economische, maatschappelijke en financieele zijde van de afsluiting en droogmaking.
INLEIDING.
I. Beschrijving van de Zuiderzee.
II. Geschiedkundig overzicht der plannen tot afsluiting en droogmaking.
III. Plan van afsluiting en droogmaking der Zuiderzee-Vereeniging-Staatscommissie.
IV. De gevolgen van technischen aard.
V. De aanwinst van grondgebied.
VI. De Zuiderzee-visscherij vóór en na de afsluiting.
VII. De economische, maatschappelijke en financieele zijde van de afsluiting en droogmaking.
DEEL II. WEERLEGGING VAN BEZWAREN.
SLOTWOORD.
SLOTWOORD.
De Zuiderzee-Vereeniging heeft achtereenvolgens uitgegeven:
Overzicht aangebrachte correcties
The book hasn't received reviews yet.