Free

Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche Taal Met aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden

By L. A. te Winkel, M. de (Matthias) Vries
Free
Book Description
Table of Contents
 • Woordenlijst Voor de spelling der Nederlandsche taal,
  • Met Aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden,
  • Door M. de Vries en L. A. te Winkel. Zevende uitgave, Bezorgd door Dr. A. Beets.
  • ’s-Gravenhage en Leiden, Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
  • Overzicht van bestanden
 • Woordenlijst Voor de spelling der Nederlandsche taal,
  • Met Aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden,
  • Door M. de Vries en L. A. te Winkel. Zevende uitgave, Bezorgd door Dr. A. Beets.
  • ’s-Gravenhage en Leiden, Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
  • Voorbericht voor den eersten druk.
  • Voorbericht voor den tweeden druk.
  • Over de geslachten der zelfstandige naamwoorden.
   • Regels, op de beteekenis der woorden gegrond.
   • Regels, geheel of gedeeltelijk op den vorm der woorden gegrond.
  • Regels, op de beteekenis der woorden gegrond.
  • Regels, geheel of gedeeltelijk op den vorm der woorden gegrond.
  • Over de spelling.
  • Overzicht van de regels, in zooverre zij de tot hiertoe gebruikelijke spelling wijzigen of aanvullen.
   • Klinkers en tweeklanken.
    • De verdubbeling der klinkletters.
    • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
   • De verdubbeling der klinkletters.
   • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
   • Medeklinkers.
    • De verdubbeling der medeklinkers.
    • De halfklinkers j en w.
    • De vloeiende letters l en n.
    • De keelletters g, ch en k.
    • De tongletters d en t.
    • De lipletters v en f.
    • De sisletters s en z.
   • De verdubbeling der medeklinkers.
   • De halfklinkers j en w.
   • De vloeiende letters l en n.
   • De keelletters g, ch en k.
   • De tongletters d en t.
   • De lipletters v en f.
   • De sisletters s en z.
   • De samenstellingen.
    • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
    • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
    • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
    • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
    • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
   • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
   • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
   • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
   • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
   • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
   • De bastaardwoorden.
   • (Grondbeg. § 214–256).
   • Het verdeelen der woorden in lettergrepen.
   • (Grondbeg. § 257–270).
   • Het gebruik der hoofdletters.
   • Het gebruik van het samentrekkingsteeken.
  • Klinkers en tweeklanken.
   • De verdubbeling der klinkletters.
   • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
  • De verdubbeling der klinkletters.
  • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
  • Medeklinkers.
   • De verdubbeling der medeklinkers.
   • De halfklinkers j en w.
   • De vloeiende letters l en n.
   • De keelletters g, ch en k.
   • De tongletters d en t.
   • De lipletters v en f.
   • De sisletters s en z.
  • De verdubbeling der medeklinkers.
  • De halfklinkers j en w.
  • De vloeiende letters l en n.
  • De keelletters g, ch en k.
  • De tongletters d en t.
  • De lipletters v en f.
  • De sisletters s en z.
  • De samenstellingen.
   • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
   • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
   • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
   • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
   • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
  • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
  • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
  • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
  • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
  • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
  • De bastaardwoorden.
  • (Grondbeg. § 214–256).
  • Het verdeelen der woorden in lettergrepen.
  • (Grondbeg. § 257–270).
  • Het gebruik der hoofdletters.
  • Het gebruik van het samentrekkingsteeken.
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Z
  • Inhoudsopgave
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Verbeteringen
 • Woordenlijst Voor de spelling der Nederlandsche taal,
  • Met Aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden,
  • Door M. de Vries en L. A. te Winkel. Zevende uitgave, Bezorgd door Dr. A. Beets.
  • ’s-Gravenhage en Leiden, Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
  • Voorbericht voor den eersten druk.
  • Voorbericht voor den tweeden druk.
  • Over de geslachten der zelfstandige naamwoorden.
   • Regels, op de beteekenis der woorden gegrond.
   • Regels, geheel of gedeeltelijk op den vorm der woorden gegrond.
  • Regels, op de beteekenis der woorden gegrond.
  • Regels, geheel of gedeeltelijk op den vorm der woorden gegrond.
  • Over de spelling.
  • Overzicht van de regels, in zooverre zij de tot hiertoe gebruikelijke spelling wijzigen of aanvullen.
   • Klinkers en tweeklanken.
    • De verdubbeling der klinkletters.
    • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
   • De verdubbeling der klinkletters.
   • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
   • Medeklinkers.
    • De verdubbeling der medeklinkers.
    • De halfklinkers j en w.
    • De vloeiende letters l en n.
    • De keelletters g, ch en k.
    • De tongletters d en t.
    • De lipletters v en f.
    • De sisletters s en z.
   • De verdubbeling der medeklinkers.
   • De halfklinkers j en w.
   • De vloeiende letters l en n.
   • De keelletters g, ch en k.
   • De tongletters d en t.
   • De lipletters v en f.
   • De sisletters s en z.
   • De samenstellingen.
    • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
    • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
    • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
    • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
    • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
   • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
   • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
   • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
   • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
   • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
   • De bastaardwoorden.
   • (Grondbeg. § 214–256).
   • Het verdeelen der woorden in lettergrepen.
   • (Grondbeg. § 257–270).
   • Het gebruik der hoofdletters.
   • Het gebruik van het samentrekkingsteeken.
  • Klinkers en tweeklanken.
   • De verdubbeling der klinkletters.
   • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
  • De verdubbeling der klinkletters.
  • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
  • Medeklinkers.
   • De verdubbeling der medeklinkers.
   • De halfklinkers j en w.
   • De vloeiende letters l en n.
   • De keelletters g, ch en k.
   • De tongletters d en t.
   • De lipletters v en f.
   • De sisletters s en z.
  • De verdubbeling der medeklinkers.
  • De halfklinkers j en w.
  • De vloeiende letters l en n.
  • De keelletters g, ch en k.
  • De tongletters d en t.
  • De lipletters v en f.
  • De sisletters s en z.
  • De samenstellingen.
   • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
   • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
   • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
   • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
   • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
  • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
  • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
  • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
  • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
  • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
  • De bastaardwoorden.
  • (Grondbeg. § 214–256).
  • Het verdeelen der woorden in lettergrepen.
  • (Grondbeg. § 257–270).
  • Het gebruik der hoofdletters.
  • Het gebruik van het samentrekkingsteeken.
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Z
  • Inhoudsopgave
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Verbeteringen
 • VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK.
 • VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
 • OVER DE GESLACHTEN DER ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.
 • OVER DE SPELLING.
 • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Z
 • AANTEEKENINGEN
 • VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK.
 • VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
 • OVER DE GESLACHTEN DER ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.
 • OVER DE SPELLING.
 • A
  • B
   • C
   • D
   • E
   • F
   • G
   • H
   • I
   • J
   • K
   • L
   • M
   • N
   • O
   • P
   • Q
   • R
   • S
   • T
   • U
   • V
   • W
   • X
   • Z
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Z
 • AANTEEKENINGEN
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists