L. A. te Winkel, M. de (Matthias) Vries
Education & Teaching
Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche Taal Met aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Woordenlijst Voor de spelling der Nederlandsche taal,
Met Aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden,
Door M. de Vries en L. A. te Winkel. Zevende uitgave, Bezorgd door Dr. A. Beets.
’s-Gravenhage en Leiden, Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
Overzicht van bestanden
Woordenlijst Voor de spelling der Nederlandsche taal,
Met Aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden,
Door M. de Vries en L. A. te Winkel. Zevende uitgave, Bezorgd door Dr. A. Beets.
’s-Gravenhage en Leiden, Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
Voorbericht voor den eersten druk.
Voorbericht voor den tweeden druk.
Over de geslachten der zelfstandige naamwoorden.
Regels, op de beteekenis der woorden gegrond.
Regels, geheel of gedeeltelijk op den vorm der woorden gegrond.
Regels, op de beteekenis der woorden gegrond.
Regels, geheel of gedeeltelijk op den vorm der woorden gegrond.
Over de spelling.
Overzicht van de regels, in zooverre zij de tot hiertoe gebruikelijke spelling wijzigen of aanvullen.
Klinkers en tweeklanken.
De verdubbeling der klinkletters.
Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
De verdubbeling der klinkletters.
Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
Medeklinkers.
De verdubbeling der medeklinkers.
De halfklinkers j en w.
De vloeiende letters l en n.
De keelletters g, ch en k.
De tongletters d en t.
De lipletters v en f.
De sisletters s en z.
De verdubbeling der medeklinkers.
De halfklinkers j en w.
De vloeiende letters l en n.
De keelletters g, ch en k.
De tongletters d en t.
De lipletters v en f.
De sisletters s en z.
De samenstellingen.
Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
Regels voor het gebruik der verbindings-n.
Regels voor het gebruik der verbindings-s.
Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
Regels voor het gebruik der verbindings-n.
Regels voor het gebruik der verbindings-s.
De bastaardwoorden.
(Grondbeg. § 214–256).
Het verdeelen der woorden in lettergrepen.
(Grondbeg. § 257–270).
Het gebruik der hoofdletters.
Het gebruik van het samentrekkingsteeken.
Klinkers en tweeklanken.
De verdubbeling der klinkletters.
Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
De verdubbeling der klinkletters.
Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
Medeklinkers.
De verdubbeling der medeklinkers.
De halfklinkers j en w.
De vloeiende letters l en n.
De keelletters g, ch en k.
De tongletters d en t.
De lipletters v en f.
De sisletters s en z.
De verdubbeling der medeklinkers.
De halfklinkers j en w.
De vloeiende letters l en n.
De keelletters g, ch en k.
De tongletters d en t.
De lipletters v en f.
De sisletters s en z.
De samenstellingen.
Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
Regels voor het gebruik der verbindings-n.
Regels voor het gebruik der verbindings-s.
Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
Regels voor het gebruik der verbindings-n.
Regels voor het gebruik der verbindings-s.
De bastaardwoorden.
(Grondbeg. § 214–256).
Het verdeelen der woorden in lettergrepen.
(Grondbeg. § 257–270).
Het gebruik der hoofdletters.
Het gebruik van het samentrekkingsteeken.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
Inhoudsopgave
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Verbeteringen
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Verbeteringen
Woordenlijst Voor de spelling der Nederlandsche taal,
Met Aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden,
Door M. de Vries en L. A. te Winkel. Zevende uitgave, Bezorgd door Dr. A. Beets.
’s-Gravenhage en Leiden, Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
Voorbericht voor den eersten druk.
Voorbericht voor den tweeden druk.
Over de geslachten der zelfstandige naamwoorden.
Regels, op de beteekenis der woorden gegrond.
Regels, geheel of gedeeltelijk op den vorm der woorden gegrond.
Regels, op de beteekenis der woorden gegrond.
Regels, geheel of gedeeltelijk op den vorm der woorden gegrond.
Over de spelling.
Overzicht van de regels, in zooverre zij de tot hiertoe gebruikelijke spelling wijzigen of aanvullen.
Klinkers en tweeklanken.
De verdubbeling der klinkletters.
Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
De verdubbeling der klinkletters.
Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
Medeklinkers.
De verdubbeling der medeklinkers.
De halfklinkers j en w.
De vloeiende letters l en n.
De keelletters g, ch en k.
De tongletters d en t.
De lipletters v en f.
De sisletters s en z.
De verdubbeling der medeklinkers.
De halfklinkers j en w.
De vloeiende letters l en n.
De keelletters g, ch en k.
De tongletters d en t.
De lipletters v en f.
De sisletters s en z.
De samenstellingen.
Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
Regels voor het gebruik der verbindings-n.
Regels voor het gebruik der verbindings-s.
Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
Regels voor het gebruik der verbindings-n.
Regels voor het gebruik der verbindings-s.
De bastaardwoorden.
(Grondbeg. § 214–256).
Het verdeelen der woorden in lettergrepen.
(Grondbeg. § 257–270).
Het gebruik der hoofdletters.
Het gebruik van het samentrekkingsteeken.
Klinkers en tweeklanken.
De verdubbeling der klinkletters.
Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
De verdubbeling der klinkletters.
Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
Medeklinkers.
De verdubbeling der medeklinkers.
De halfklinkers j en w.
De vloeiende letters l en n.
De keelletters g, ch en k.
De tongletters d en t.
De lipletters v en f.
De sisletters s en z.
De verdubbeling der medeklinkers.
De halfklinkers j en w.
De vloeiende letters l en n.
De keelletters g, ch en k.
De tongletters d en t.
De lipletters v en f.
De sisletters s en z.
De samenstellingen.
Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
Regels voor het gebruik der verbindings-n.
Regels voor het gebruik der verbindings-s.
Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
Regels voor het gebruik der verbindings-n.
Regels voor het gebruik der verbindings-s.
De bastaardwoorden.
(Grondbeg. § 214–256).
Het verdeelen der woorden in lettergrepen.
(Grondbeg. § 257–270).
Het gebruik der hoofdletters.
Het gebruik van het samentrekkingsteeken.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
Inhoudsopgave
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Verbeteringen
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Verbeteringen
VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK.
VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
OVER DE GESLACHTEN DER ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.
OVER DE SPELLING.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
AANTEEKENINGEN
VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK.
VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
OVER DE GESLACHTEN DER ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.
OVER DE SPELLING.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
AANTEEKENINGEN
The book hasn't received reviews yet.