Free

Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche Taal Met aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden

By L. A. te Winkel, M. de (Matthias) Vries
Free
Book Description
Table of Contents
 • Woordenlijst Voor de spelling der Nederlandsche taal,
  • Met Aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden,
  • Door M. de Vries en L. A. te Winkel. Zevende uitgave, Bezorgd door Dr. A. Beets.
  • ’s-Gravenhage en Leiden, Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
  • Overzicht van bestanden
 • Woordenlijst Voor de spelling der Nederlandsche taal,
  • Met Aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden,
  • Door M. de Vries en L. A. te Winkel. Zevende uitgave, Bezorgd door Dr. A. Beets.
  • ’s-Gravenhage en Leiden, Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
  • Voorbericht voor den eersten druk.
  • Voorbericht voor den tweeden druk.
  • Over de geslachten der zelfstandige naamwoorden.
   • Regels, op de beteekenis der woorden gegrond.
   • Regels, geheel of gedeeltelijk op den vorm der woorden gegrond.
  • Regels, op de beteekenis der woorden gegrond.
  • Regels, geheel of gedeeltelijk op den vorm der woorden gegrond.
  • Over de spelling.
  • Overzicht van de regels, in zooverre zij de tot hiertoe gebruikelijke spelling wijzigen of aanvullen.
   • Klinkers en tweeklanken.
    • De verdubbeling der klinkletters.
    • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
   • De verdubbeling der klinkletters.
   • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
   • Medeklinkers.
    • De verdubbeling der medeklinkers.
    • De halfklinkers j en w.
    • De vloeiende letters l en n.
    • De keelletters g, ch en k.
    • De tongletters d en t.
    • De lipletters v en f.
    • De sisletters s en z.
   • De verdubbeling der medeklinkers.
   • De halfklinkers j en w.
   • De vloeiende letters l en n.
   • De keelletters g, ch en k.
   • De tongletters d en t.
   • De lipletters v en f.
   • De sisletters s en z.
   • De samenstellingen.
    • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
    • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
    • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
    • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
    • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
   • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
   • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
   • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
   • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
   • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
   • De bastaardwoorden.
   • (Grondbeg. § 214–256).
   • Het verdeelen der woorden in lettergrepen.
   • (Grondbeg. § 257–270).
   • Het gebruik der hoofdletters.
   • Het gebruik van het samentrekkingsteeken.
  • Klinkers en tweeklanken.
   • De verdubbeling der klinkletters.
   • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
  • De verdubbeling der klinkletters.
  • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
  • Medeklinkers.
   • De verdubbeling der medeklinkers.
   • De halfklinkers j en w.
   • De vloeiende letters l en n.
   • De keelletters g, ch en k.
   • De tongletters d en t.
   • De lipletters v en f.
   • De sisletters s en z.
  • De verdubbeling der medeklinkers.
  • De halfklinkers j en w.
  • De vloeiende letters l en n.
  • De keelletters g, ch en k.
  • De tongletters d en t.
  • De lipletters v en f.
  • De sisletters s en z.
  • De samenstellingen.
   • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
   • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
   • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
   • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
   • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
  • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
  • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
  • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
  • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
  • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
  • De bastaardwoorden.
  • (Grondbeg. § 214–256).
  • Het verdeelen der woorden in lettergrepen.
  • (Grondbeg. § 257–270).
  • Het gebruik der hoofdletters.
  • Het gebruik van het samentrekkingsteeken.
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Z
  • Inhoudsopgave
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Verbeteringen
 • Woordenlijst Voor de spelling der Nederlandsche taal,
  • Met Aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden,
  • Door M. de Vries en L. A. te Winkel. Zevende uitgave, Bezorgd door Dr. A. Beets.
  • ’s-Gravenhage en Leiden, Martinus Nijhoff, A. W. Sijthoff’s Uitg.-Mij.
  • Voorbericht voor den eersten druk.
  • Voorbericht voor den tweeden druk.
  • Over de geslachten der zelfstandige naamwoorden.
   • Regels, op de beteekenis der woorden gegrond.
   • Regels, geheel of gedeeltelijk op den vorm der woorden gegrond.
  • Regels, op de beteekenis der woorden gegrond.
  • Regels, geheel of gedeeltelijk op den vorm der woorden gegrond.
  • Over de spelling.
  • Overzicht van de regels, in zooverre zij de tot hiertoe gebruikelijke spelling wijzigen of aanvullen.
   • Klinkers en tweeklanken.
    • De verdubbeling der klinkletters.
    • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
   • De verdubbeling der klinkletters.
   • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
   • Medeklinkers.
    • De verdubbeling der medeklinkers.
    • De halfklinkers j en w.
    • De vloeiende letters l en n.
    • De keelletters g, ch en k.
    • De tongletters d en t.
    • De lipletters v en f.
    • De sisletters s en z.
   • De verdubbeling der medeklinkers.
   • De halfklinkers j en w.
   • De vloeiende letters l en n.
   • De keelletters g, ch en k.
   • De tongletters d en t.
   • De lipletters v en f.
   • De sisletters s en z.
   • De samenstellingen.
    • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
    • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
    • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
    • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
    • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
   • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
   • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
   • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
   • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
   • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
   • De bastaardwoorden.
   • (Grondbeg. § 214–256).
   • Het verdeelen der woorden in lettergrepen.
   • (Grondbeg. § 257–270).
   • Het gebruik der hoofdletters.
   • Het gebruik van het samentrekkingsteeken.
  • Klinkers en tweeklanken.
   • De verdubbeling der klinkletters.
   • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
  • De verdubbeling der klinkletters.
  • Verdere regels omtrent de klinkers en tweeklanken.
  • Medeklinkers.
   • De verdubbeling der medeklinkers.
   • De halfklinkers j en w.
   • De vloeiende letters l en n.
   • De keelletters g, ch en k.
   • De tongletters d en t.
   • De lipletters v en f.
   • De sisletters s en z.
  • De verdubbeling der medeklinkers.
  • De halfklinkers j en w.
  • De vloeiende letters l en n.
  • De keelletters g, ch en k.
  • De tongletters d en t.
  • De lipletters v en f.
  • De sisletters s en z.
  • De samenstellingen.
   • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
   • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
   • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
   • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
   • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
  • Regels voor het onderkennen der samenstellingen. (Grondbeg. § 134–153).
  • Het gebruik van het koppelteeken. (Grondbeg. § 154–158).
  • De verbindingsklanken tusschen de leden der samenstellingen. (Grondbeg. § 161–213).
  • Regels voor het gebruik der verbindings-n.
  • Regels voor het gebruik der verbindings-s.
  • De bastaardwoorden.
  • (Grondbeg. § 214–256).
  • Het verdeelen der woorden in lettergrepen.
  • (Grondbeg. § 257–270).
  • Het gebruik der hoofdletters.
  • Het gebruik van het samentrekkingsteeken.
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Z
  • Inhoudsopgave
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Verbeteringen
 • VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK.
 • VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
 • OVER DE GESLACHTEN DER ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.
 • OVER DE SPELLING.
 • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Z
 • AANTEEKENINGEN
 • VOORBERICHT VOOR DEN EERSTEN DRUK.
 • VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK.
 • OVER DE GESLACHTEN DER ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN.
 • OVER DE SPELLING.
 • A
  • B
   • C
   • D
   • E
   • F
   • G
   • H
   • I
   • J
   • K
   • L
   • M
   • N
   • O
   • P
   • Q
   • R
   • S
   • T
   • U
   • V
   • W
   • X
   • Z
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Z
 • AANTEEKENINGEN
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...