Store's eBooks
Free Books
Chinese
Sort
Free
Mei Yuan
續子不語
Free
Tianzhuisheng
商界現形記
Free
Can Lu
庚巳編
Free
Dacheng Ruan
燕子箋
Free
ju ren 1738 Wuseshizhuren
五色石
Free
Menglong Feng
醒世恆言
Free
Jianren Wu
情變
Free
Anonymous
木蘭奇女傳
Free
Tongyuanzi
玉蟾記
Free
jin shi 834 Chuhui Zheng
明皇雜錄
Free
17th/18th cent. Yuanhuyanshuisanren
珍珠舶
Free
Fu Kong
孔叢子
Free
Guxiang Tenggu
轟天雷
Free
Anonymous
易經
Free
E Liu
老殘遊記
Free
Ding Xuan
夜雨秋燈錄
Free
Juyi Bai
長恨歌
Free
Songling Pu
醒世姻緣
Free
Huayangsanren
一枕奇
Free
active 1695-1711 Chengquan Wu, active 1678-1695 Dazhi Wu
古文觀止
Free
Xi Zhu, Zuqian Lü
近思錄
Free
Shi Su
東坡樂府
Free
18th cent. Yulinglaoren
蜃樓志
Free
Anonymous
山水情
Free
Hanqing Guan
竇娥寃
Free
16th cent. Damu Xiong
楊家將演義
Free
Zou Bixian
飛跎全傳
Free
Xun Lu
狂人日記