Λουκιανός - Άπαντα, Τόμος Έκτος
Free

Λουκιανός - Άπαντα, Τόμος Έκτος

By of Samosata Lucian
Free
Book Description
Table of Contents
 • ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ
 • ΑΠΑΝΤΑ
  • ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ
  • ΙΩ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
  • ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ
   • ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ 1911
   • ΕΙΚΟΝΕΣ (1)
   • ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
   • ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
   • 1. Γλυκέρα και Θαΐς.
   • 2. Μύρτιον, Πάμφιλος και Δωρίς.
   • 3. Μήτηρ και Φίλιννα.
   • 4. Μέλισσα και Βακχίς.
   • 5. Κλωνάριον και Λέαινα.
   • 6. Κρωβύλη και Κόριννα.
   • 7. Μήτηρ και Μουσάριον.
   • 8. Αμπελίς και Χρυσίς.
   • 9. Δορκάς, Παννυχίς, Φιλόστρατος, Πολέμων.
   • 10. Χελιδόνιον και Δροσίς.
   • 11. Τρύφαινα και Χαρμίδης.
   • 12. Ιόεσσα, Πυθιάς και Λυσίας.
   • 13. Λεόντιχος, Χηνίδας και Υμνίς.
   • 14. Δωρίων και Μυρτάλη.
   • 15. Κοχλίς και Παρθενίς.
   • ΟΝΕΙΡΟΝ Ή ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ
   • ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Ή ΛΑΠΙΘΑΙ
   • ΖΕΥΣ ΤΡΑΓΩΔΟΣ
   • ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (86)
   • ΑΛΙΕΥΣ Ή ΑΝΑΖΗΣΑΝΤΕΣ
   • ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ή ΑΕΤΙΩΝ (128)
   • ΤΕΛΟΣ
   • * * *
  • ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ 1911
  • ΕΙΚΟΝΕΣ (1)
  • ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
  • ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
  • 1. Γλυκέρα και Θαΐς.
  • 2. Μύρτιον, Πάμφιλος και Δωρίς.
  • 3. Μήτηρ και Φίλιννα.
  • 4. Μέλισσα και Βακχίς.
  • 5. Κλωνάριον και Λέαινα.
  • 6. Κρωβύλη και Κόριννα.
  • 7. Μήτηρ και Μουσάριον.
  • 8. Αμπελίς και Χρυσίς.
  • 9. Δορκάς, Παννυχίς, Φιλόστρατος, Πολέμων.
  • 10. Χελιδόνιον και Δροσίς.
  • 11. Τρύφαινα και Χαρμίδης.
  • 12. Ιόεσσα, Πυθιάς και Λυσίας.
  • 13. Λεόντιχος, Χηνίδας και Υμνίς.
  • 14. Δωρίων και Μυρτάλη.
  • 15. Κοχλίς και Παρθενίς.
  • ΟΝΕΙΡΟΝ Ή ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ
  • ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Ή ΛΑΠΙΘΑΙ
  • ΖΕΥΣ ΤΡΑΓΩΔΟΣ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (86)
  • ΑΛΙΕΥΣ Ή ΑΝΑΖΗΣΑΝΤΕΣ
  • ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ή ΑΕΤΙΩΝ (128)
  • ΤΕΛΟΣ
  • * * *
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists