Λουκιανός - Άπαντα, Τόμος Έκτος
of Samosata Lucian
Education & Teaching
Λουκιανός - Άπαντα, Τόμος Έκτος
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Greek, Modern
ISBN
Unknown
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ
ΙΩ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
ΤΟΜΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ 1911
ΕΙΚΟΝΕΣ (1)
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
1. Γλυκέρα και Θαΐς.
2. Μύρτιον, Πάμφιλος και Δωρίς.
3. Μήτηρ και Φίλιννα.
4. Μέλισσα και Βακχίς.
5. Κλωνάριον και Λέαινα.
6. Κρωβύλη και Κόριννα.
7. Μήτηρ και Μουσάριον.
8. Αμπελίς και Χρυσίς.
9. Δορκάς, Παννυχίς, Φιλόστρατος, Πολέμων.
10. Χελιδόνιον και Δροσίς.
11. Τρύφαινα και Χαρμίδης.
12. Ιόεσσα, Πυθιάς και Λυσίας.
13. Λεόντιχος, Χηνίδας και Υμνίς.
14. Δωρίων και Μυρτάλη.
15. Κοχλίς και Παρθενίς.
ΟΝΕΙΡΟΝ Ή ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ
ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Ή ΛΑΠΙΘΑΙ
ΖΕΥΣ ΤΡΑΓΩΔΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (86)
ΑΛΙΕΥΣ Ή ΑΝΑΖΗΣΑΝΤΕΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ή ΑΕΤΙΩΝ (128)
ΤΕΛΟΣ
* * *
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ 1911
ΕΙΚΟΝΕΣ (1)
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
1. Γλυκέρα και Θαΐς.
2. Μύρτιον, Πάμφιλος και Δωρίς.
3. Μήτηρ και Φίλιννα.
4. Μέλισσα και Βακχίς.
5. Κλωνάριον και Λέαινα.
6. Κρωβύλη και Κόριννα.
7. Μήτηρ και Μουσάριον.
8. Αμπελίς και Χρυσίς.
9. Δορκάς, Παννυχίς, Φιλόστρατος, Πολέμων.
10. Χελιδόνιον και Δροσίς.
11. Τρύφαινα και Χαρμίδης.
12. Ιόεσσα, Πυθιάς και Λυσίας.
13. Λεόντιχος, Χηνίδας και Υμνίς.
14. Δωρίων και Μυρτάλη.
15. Κοχλίς και Παρθενίς.
ΟΝΕΙΡΟΝ Ή ΑΛΕΚΤΡΥΩΝ
ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ Ή ΛΑΠΙΘΑΙ
ΖΕΥΣ ΤΡΑΓΩΔΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (86)
ΑΛΙΕΥΣ Ή ΑΝΑΖΗΣΑΝΤΕΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ Ή ΑΕΤΙΩΝ (128)
ΤΕΛΟΣ
* * *
The book hasn't received reviews yet.