Károly Steinhofer
Other
A könyv története (1. rész) A magyar könyvnyomtatás és könyvkereskedelem rövid története a legrégibb időktől napjainkig
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Hungarian
ISBN
Unknown
A KÖNYV TÖRTÉNETE
ELŐSZÓ.
ELSŐ FEJEZET. A magyar könyvnyomtatás rövid története.
Nyomtatási kisérletek a Gutenberg előtti időkben.
A könyvnyomtatás feltalálása és elterjedése a XV. században.
A könyvnyomtatás meghonosítása Magyarországon. Hessz András, az első magyar könyvnyomtató. Magyar könyvnyomtatók külföldön. (1472–1534.)
A magyar könyvnyomtatás Honter Jánostól a szatmári békéig. (1534–1711.)
A magyar könyvnyomtatás 1712-től a kiegyezésig. (1712–1867.)
A magyar könyvnyomtatás 1868-tól napjainkig.
MÁSODIK FEJEZET. A magyar könyvkereskedelem rövid története.
Irodalmi viszonyok és kéziratkereskedelem az ókorban és a középkorban.
A könyvkereskedelem alapvetése és állapota a XV. és XVI. században.
A magyar könyvkereskedelem kezdete. Az első könyvkereskedők Budán, Felsőmagyarországon és Erdélyben. (1484–1525.)
A magyar könyvkereskedelem a mohácsi vésztől a szatmári békéig. (1526–1711.)
A magyar könyvkereskedelem 1712-től 1867-ig.
A magyar könyvkereskedelem 1868-tól napjainkig.
TARTALOM.
ELSŐ FEJEZET. A magyar könyvnyomtatás rövid története.
MÁSODIK FEJEZET. A magyar könyvkereskedelem rövid története.
Javítások.
The book hasn't received reviews yet.