Ο Αγαθούλης
Voltaire
Literature & Fiction
Ο Αγαθούλης
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Greek, Modern
ISBN
Unknown
ΞΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ
Ο ΑΓΑΘΟΥΛΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΜΙΧ. I. ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ Α.Ε ΑΘΗΝΑΙ — ΣΤΑΔΙΟΥ 14 — ΑΘΗΝΑΙ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΕΚΛΕΚΤΆ ΕΡΓΑ„ ΑΡΙΘ. 64
ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΕΚΛΕΚΤΆ ΕΡΓΑ„ ΑΡΙΘ. 64
ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ
Ο ΑΓΑΘΟΥΛΗΣ (CANDIDE)
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κ. Β.
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1922
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Πώς ο Αγαθούλης ανατράφηκε σ' έναν ωραίον πύργο και πώς διώχτηκε απ' εκεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Τι έπαθε ο Αγαθούλης με τους Βουλγάρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Πώς ο Αγαθούλης έφυγε από τους Βουλγάρους και τι απόγινε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. Πώς ο Αγαθούλης συνάντησε τον παλιό του δάσκαλο της φιλοσοφίας, τον δόχτορα Παγγλώσση και τι απέγινε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Τρικυμία, ναυάγιο, σεισμός και τι απέγινε ο δόχτορας Παγγλώσσης, ο Αγαθούλης και ο αναβαφτιστής Ιάκωβος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Πώς έκαμαν ένα ωραίο άουτο-ντα-φε για να σταματήσουν οι σεισμοί και πώς ο Αγαθούλης εμαστιγώθηκε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Πώς μία γρηά φρόντισε για τον Αγαθούλη και πώς ξανάβρε κείνην, που αγαπούσε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. Ιστορία της Κυνεγόνδης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. Τι συνέβη στην Κυνεγόνδη, στον Αγαθούλη, στο μέγαν Ιεροξεταστή και στον Εβραίο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ. Σε τι άθλια χάλια ο Αγαθούλης, η Κυνεγόνδη κ' η γριά φτάνουνε στα Γάδειρα και πως μπαρκαρίζονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI. Ιστορία της Γριάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ. Συνέχεια της Ιστορίας της γριάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII. Πώς ο Αγαθούλης αναγκάστηκε να χωριστή από την ωραία Κυνεγόνδη κι' από τη γριά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙV. Πώς δεχτήκανε τον Αγαθούλη και τον Κακαμπό οι Ιησουΐτες της Παραγουάης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧV. Πώς ο Αγαθούλης σκότωσε τον αδερφό της αγαπητής του Κυνεγόνδης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI. Τι συνέβη στους δυο ταξιδιώτες με δυο κορίτσια, δυο μαϊμούδες και με τους άγριους, που λέγονται Αυτιάδες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII Ο Αγαθούλης κι ο σύντροφός τον φτάνουνε στο Ελδοράδο και τι βλέπουν εκεί.
`ΙΟ XVIII. Τι είδανε στη χώρα του Ελδοράδου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIX Τι τους συνέβη στη Σουρινάμ και πώς ο Αγαθούλης γνώρισε το Μαρτίνο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX. Τι τους συνέβη στο ταξίδι του Αγαθούλη και του Μαρτίνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXI Ο Αγαθούλης κι' ο Μαρτίνος πλησιάζουνε στις αχτές της Γαλλίας και συζητούνε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXII Τι τους συνέβηκε στη Γαλλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIII. Ο Αγαθούλης κι' ο Μαρτίνος τραβάνε για τις αχτές της Αγγλίας. Τι βλέπουν εκεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIV Περί Πακέττας και του αδελφού Γαρουφάλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXV Επίσκεψη στου Άρχοντα Ποκοκουράντη Βενετσάνου άρχοντα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVI Για ένα δείπνο, που έκανε ο Μαρτίνος μ' έξι ξένους και ποιοι ήτανε αυτοί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVII. Ταξίδι του Αγαθούλη στην Κωσταντινούπολη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVIII Τι συνέβη στον Αγαθούλη, στην Κυνεγόνδη, στον Παγγλώσση, στο Μαρτίνο κ.τ.λ.
XXIX ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πώς ο Αγαθούλης ξανάβρε την Κυνεγόνδη και τη γριά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Πώς ο Αγαθούλης ανατράφηκε σ' έναν ωραίον πύργο και πώς διώχτηκε απ' εκεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Τι έπαθε ο Αγαθούλης με τους Βουλγάρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Πώς ο Αγαθούλης έφυγε από τους Βουλγάρους και τι απόγινε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. Πώς ο Αγαθούλης συνάντησε τον παλιό του δάσκαλο της φιλοσοφίας, τον δόχτορα Παγγλώσση και τι απέγινε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Τρικυμία, ναυάγιο, σεισμός και τι απέγινε ο δόχτορας Παγγλώσσης, ο Αγαθούλης και ο αναβαφτιστής Ιάκωβος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Πώς έκαμαν ένα ωραίο άουτο-ντα-φε για να σταματήσουν οι σεισμοί και πώς ο Αγαθούλης εμαστιγώθηκε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Πώς μία γρηά φρόντισε για τον Αγαθούλη και πώς ξανάβρε κείνην, που αγαπούσε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. Ιστορία της Κυνεγόνδης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. Τι συνέβη στην Κυνεγόνδη, στον Αγαθούλη, στο μέγαν Ιεροξεταστή και στον Εβραίο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ. Σε τι άθλια χάλια ο Αγαθούλης, η Κυνεγόνδη κ' η γριά φτάνουνε στα Γάδειρα και πως μπαρκαρίζονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI. Ιστορία της Γριάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ. Συνέχεια της Ιστορίας της γριάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII. Πώς ο Αγαθούλης αναγκάστηκε να χωριστή από την ωραία Κυνεγόνδη κι' από τη γριά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙV. Πώς δεχτήκανε τον Αγαθούλη και τον Κακαμπό οι Ιησουΐτες της Παραγουάης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧV. Πώς ο Αγαθούλης σκότωσε τον αδερφό της αγαπητής του Κυνεγόνδης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI. Τι συνέβη στους δυο ταξιδιώτες με δυο κορίτσια, δυο μαϊμούδες και με τους άγριους, που λέγονται Αυτιάδες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII Ο Αγαθούλης κι ο σύντροφός τον φτάνουνε στο Ελδοράδο και τι βλέπουν εκεί.
`ΙΟ XVIII. Τι είδανε στη χώρα του Ελδοράδου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIX Τι τους συνέβη στη Σουρινάμ και πώς ο Αγαθούλης γνώρισε το Μαρτίνο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX. Τι τους συνέβη στο ταξίδι του Αγαθούλη και του Μαρτίνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXI Ο Αγαθούλης κι' ο Μαρτίνος πλησιάζουνε στις αχτές της Γαλλίας και συζητούνε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXII Τι τους συνέβηκε στη Γαλλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIII. Ο Αγαθούλης κι' ο Μαρτίνος τραβάνε για τις αχτές της Αγγλίας. Τι βλέπουν εκεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIV Περί Πακέττας και του αδελφού Γαρουφάλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXV Επίσκεψη στου Άρχοντα Ποκοκουράντη Βενετσάνου άρχοντα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVI Για ένα δείπνο, που έκανε ο Μαρτίνος μ' έξι ξένους και ποιοι ήτανε αυτοί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVII. Ταξίδι του Αγαθούλη στην Κωσταντινούπολη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVIII Τι συνέβη στον Αγαθούλη, στην Κυνεγόνδη, στον Παγγλώσση, στο Μαρτίνο κ.τ.λ.
XXIX ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πώς ο Αγαθούλης ξανάβρε την Κυνεγόνδη και τη γριά
Συμπέρασμα
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1922
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Πώς ο Αγαθούλης ανατράφηκε σ' έναν ωραίον πύργο και πώς διώχτηκε απ' εκεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Τι έπαθε ο Αγαθούλης με τους Βουλγάρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Πώς ο Αγαθούλης έφυγε από τους Βουλγάρους και τι απόγινε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. Πώς ο Αγαθούλης συνάντησε τον παλιό του δάσκαλο της φιλοσοφίας, τον δόχτορα Παγγλώσση και τι απέγινε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Τρικυμία, ναυάγιο, σεισμός και τι απέγινε ο δόχτορας Παγγλώσσης, ο Αγαθούλης και ο αναβαφτιστής Ιάκωβος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Πώς έκαμαν ένα ωραίο άουτο-ντα-φε για να σταματήσουν οι σεισμοί και πώς ο Αγαθούλης εμαστιγώθηκε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Πώς μία γρηά φρόντισε για τον Αγαθούλη και πώς ξανάβρε κείνην, που αγαπούσε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. Ιστορία της Κυνεγόνδης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. Τι συνέβη στην Κυνεγόνδη, στον Αγαθούλη, στο μέγαν Ιεροξεταστή και στον Εβραίο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ. Σε τι άθλια χάλια ο Αγαθούλης, η Κυνεγόνδη κ' η γριά φτάνουνε στα Γάδειρα και πως μπαρκαρίζονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI. Ιστορία της Γριάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ. Συνέχεια της Ιστορίας της γριάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII. Πώς ο Αγαθούλης αναγκάστηκε να χωριστή από την ωραία Κυνεγόνδη κι' από τη γριά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙV. Πώς δεχτήκανε τον Αγαθούλη και τον Κακαμπό οι Ιησουΐτες της Παραγουάης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧV. Πώς ο Αγαθούλης σκότωσε τον αδερφό της αγαπητής του Κυνεγόνδης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI. Τι συνέβη στους δυο ταξιδιώτες με δυο κορίτσια, δυο μαϊμούδες και με τους άγριους, που λέγονται Αυτιάδες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII Ο Αγαθούλης κι ο σύντροφός τον φτάνουνε στο Ελδοράδο και τι βλέπουν εκεί.
`ΙΟ XVIII. Τι είδανε στη χώρα του Ελδοράδου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIX Τι τους συνέβη στη Σουρινάμ και πώς ο Αγαθούλης γνώρισε το Μαρτίνο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX. Τι τους συνέβη στο ταξίδι του Αγαθούλη και του Μαρτίνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXI Ο Αγαθούλης κι' ο Μαρτίνος πλησιάζουνε στις αχτές της Γαλλίας και συζητούνε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXII Τι τους συνέβηκε στη Γαλλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIII. Ο Αγαθούλης κι' ο Μαρτίνος τραβάνε για τις αχτές της Αγγλίας. Τι βλέπουν εκεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIV Περί Πακέττας και του αδελφού Γαρουφάλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXV Επίσκεψη στου Άρχοντα Ποκοκουράντη Βενετσάνου άρχοντα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVI Για ένα δείπνο, που έκανε ο Μαρτίνος μ' έξι ξένους και ποιοι ήτανε αυτοί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVII. Ταξίδι του Αγαθούλη στην Κωσταντινούπολη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVIII Τι συνέβη στον Αγαθούλη, στην Κυνεγόνδη, στον Παγγλώσση, στο Μαρτίνο κ.τ.λ.
XXIX ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πώς ο Αγαθούλης ξανάβρε την Κυνεγόνδη και τη γριά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Πώς ο Αγαθούλης ανατράφηκε σ' έναν ωραίον πύργο και πώς διώχτηκε απ' εκεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II. Τι έπαθε ο Αγαθούλης με τους Βουλγάρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Πώς ο Αγαθούλης έφυγε από τους Βουλγάρους και τι απόγινε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. Πώς ο Αγαθούλης συνάντησε τον παλιό του δάσκαλο της φιλοσοφίας, τον δόχτορα Παγγλώσση και τι απέγινε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Τρικυμία, ναυάγιο, σεισμός και τι απέγινε ο δόχτορας Παγγλώσσης, ο Αγαθούλης και ο αναβαφτιστής Ιάκωβος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Πώς έκαμαν ένα ωραίο άουτο-ντα-φε για να σταματήσουν οι σεισμοί και πώς ο Αγαθούλης εμαστιγώθηκε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Πώς μία γρηά φρόντισε για τον Αγαθούλη και πώς ξανάβρε κείνην, που αγαπούσε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. Ιστορία της Κυνεγόνδης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. Τι συνέβη στην Κυνεγόνδη, στον Αγαθούλη, στο μέγαν Ιεροξεταστή και στον Εβραίο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ. Σε τι άθλια χάλια ο Αγαθούλης, η Κυνεγόνδη κ' η γριά φτάνουνε στα Γάδειρα και πως μπαρκαρίζονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI. Ιστορία της Γριάς
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ. Συνέχεια της Ιστορίας της γριάς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII. Πώς ο Αγαθούλης αναγκάστηκε να χωριστή από την ωραία Κυνεγόνδη κι' από τη γριά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙV. Πώς δεχτήκανε τον Αγαθούλη και τον Κακαμπό οι Ιησουΐτες της Παραγουάης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧV. Πώς ο Αγαθούλης σκότωσε τον αδερφό της αγαπητής του Κυνεγόνδης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI. Τι συνέβη στους δυο ταξιδιώτες με δυο κορίτσια, δυο μαϊμούδες και με τους άγριους, που λέγονται Αυτιάδες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVII Ο Αγαθούλης κι ο σύντροφός τον φτάνουνε στο Ελδοράδο και τι βλέπουν εκεί.
`ΙΟ XVIII. Τι είδανε στη χώρα του Ελδοράδου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIX Τι τους συνέβη στη Σουρινάμ και πώς ο Αγαθούλης γνώρισε το Μαρτίνο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX. Τι τους συνέβη στο ταξίδι του Αγαθούλη και του Μαρτίνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXI Ο Αγαθούλης κι' ο Μαρτίνος πλησιάζουνε στις αχτές της Γαλλίας και συζητούνε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXII Τι τους συνέβηκε στη Γαλλία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIII. Ο Αγαθούλης κι' ο Μαρτίνος τραβάνε για τις αχτές της Αγγλίας. Τι βλέπουν εκεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXIV Περί Πακέττας και του αδελφού Γαρουφάλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXV Επίσκεψη στου Άρχοντα Ποκοκουράντη Βενετσάνου άρχοντα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVI Για ένα δείπνο, που έκανε ο Μαρτίνος μ' έξι ξένους και ποιοι ήτανε αυτοί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVII. Ταξίδι του Αγαθούλη στην Κωσταντινούπολη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XXVIII Τι συνέβη στον Αγαθούλη, στην Κυνεγόνδη, στον Παγγλώσση, στο Μαρτίνο κ.τ.λ.
XXIX ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πώς ο Αγαθούλης ξανάβρε την Κυνεγόνδη και τη γριά
Συμπέρασμα
The book hasn't received reviews yet.