Vlissinger Michiel Of Neerlands glorie ter zee: Tweede omgewerkte Druk.
P. Louwerse
Vlissinger Michiel Of Neerlands glorie ter zee: Tweede omgewerkte Druk.
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
VOORBERICHT.
INHOUD.
EERSTE AFDEELING.
Michiel Adriaensz. De Ruyter als knaap.
EERSTE HOOFDSTUK.
Eerste kennismaking.
TWEEDE HOOFDSTUK.
Een straatjongens-daagje.
DERDE HOOFDSTUK.
Bij het torenhaantje.
VIERDE HOOFDSTUK.
De „Barre Bruinvisch.”
VIJFDE HOOFDSTUK.
De laatste avond thuis.
ZESDE HOOFDSTUK.
Thuis van de eerste zeereis.
ZEVENDE HOOFDSTUK.
Het muist, wat van katten komt.
ACHTSTE HOOFDSTUK.
Verloren tijd inhalen.
NEGENDE HOOFDSTUK.
Bij de kapers.
TIENDE HOOFDSTUK.
Eene moeielijke bedelreis.
TWEEDE AFDEELING.
Michiel Adriaensz. De Ruyter als man.
EERSTE HOOFDSTUK.
Bij den man in huis.
TWEEDE HOOFDSTUK.
Het voorspel van een helden-leven.
DERDE HOOFDSTUK.
In dienst van het land.
VIERDE HOOFDSTUK.
De Vice-Admiraal.
VIJFDE HOOFDSTUK.
Alweer de „Barre Bruinvisch”.
ZESDE HOOFDSTUK.
Jan Kompanjie.
ZEVENDE HOOFDSTUK.
Voor Engelands hoofdrivier.
ACHTSTE HOOFDSTUK.
Chattam.
NEGENDE HOOFDSTUK.
Luctor et Emergo.
TIENDE HOOFDSTUK.
De Redder van het Vaderland.
ELFDE HOOFDSTUK.
Het einde van een heldenleven.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.