Natuurkunde in de Huiskamer
ongeveer 100 proeven met huishoudelijke voorwerpen.
Tom Tit
Natuurkunde in de Huiskamer ongeveer 100 proeven met huishoudelijke voorwerpen.
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
VOORBERICHT.
Voorbericht voor den tweeden druk.
Een bord op eene naald.
Een potlood op de punt te laten staan.
Een ei op eene flesch.
Eigenaardige manier om eene peer door te snijden.
Eene speld met eene naald te doorboren.
De schrik der huismoeders.
Hoe men eene naald door een cent kan steken.
Evenwicht van een pollepel.
EERSTE STAND.
Evenwicht van een pollepel.
TWEEDE STAND.
Evenwicht van een bord.
De flesch koorddanseres.
De potlooden in evenwicht.
Evenwicht van tang en aschschop.
De duikerklok.
De Fransche vlag.
Het okshoofd en de flesch.
Uitbarsting van den Vesuvius.
Het water in wijn veranderd.
De duivel in de champagneflesch.
De gedresseerde visch.
Een zonderlinge blaker.
Met een bezemsteel een brief te wegen.
De zeepbellen en het koolzuurgas.
De schorpioen van kamfer.
Het waterrad van stroohalmen.
De draaiende hevel.
De Stoomboot.
Het kanonschot.
Een papieren visch op het watervlak te laten zwemmen.
De tooverfiguren.
De kracht van den adem.
De weerbarstige kurk.
Een kwartje onder een rijksdaalder vandaan te blazen.
De vliegende vlinder.
De middelpuntvliedende kracht.
Het dansende ei.
De dampkringsdrukking.
Eene gevaarlijke slingerproef.
Een glas met de vlakke hand opnemen.
De spijker in de flesch.
Een vol glas te ledigen in een volle flesch.
Gedaanteverwisselingen van een zeepbel.
Het vuurvaste garen.
De hand in het water te steken, zonder dat zij nat wordt.
Hoe men spelden en naalden kan laten drijven.
Het goedkoope kompas.
De twee pantserschepen.
De beweging der aarde.
Hoe men kurken rechtstandig kan laten drijven.
De trekpop in den spiegel.
Het oog op den rug.
Nieuwe Chineesche schimmen.
De levende schim.
De lepel als holle spiegel.
Een muntstuk op te pompen.
De complementaire kleuren.
I. Het groene duiveltje.
II. De driekleurige ster.
De draaiende Speld.
Optische Illusie.
Tweede optische Illusie.
De gebroken Spiegel.
De Koorddansers.
Het geëlectriseerde papier.
Een lampeglas in eene electriseermachine te veranderen.
Grondproef van het electro-magnetisme.
De Tantaluskwelling.
Eene lastige manier om eene kaars aan te steken.
Met het hoofd tegen den muur.
De bezemsteel.
Het kunstje met de drie lucifers.
De Stroohalmen.
De brug van lucifers.
Vijftien lucifers met één enkelen op te nemen.
De Eiffeltoren.
De omgebogen lucifer.
De helsche machine.
Een geldstuk op de punt van eene speld te laten draaien.
De betooverde werpspies.
Hoe een lampeglas eene cigaret kan rooken.
De drie glazen.
Een geïmproviseerde standaard.
Een touw als weegtoestel.
De unster.
Een eenvoudig waterpas.
Een waterpas van karton.
De Robinsonpen.
Hoe men hazelnoten kan aanrijgen.
De betooverde bal.
Het odeurspuitje.
Eene nieuwe wijze om eene kaars uit te blazen en weer aan te steken.
De kunst om door eene speelkaart heen te gaan.
De onbewuste bewegingen.
Inhoudsopgave
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.