Natuurkunde in de Huiskamer
ongeveer 100 proeven met huishoudelijke voorwerpen.
Free

Natuurkunde in de Huiskamer ongeveer 100 proeven met huishoudelijke voorwerpen.

By Tom Tit
Free
Book Description
Table of Contents
 • VOORBERICHT.
 • Voorbericht voor den tweeden druk.
 • Een bord op eene naald.
 • Een potlood op de punt te laten staan.
 • Een ei op eene flesch.
 • Eigenaardige manier om eene peer door te snijden.
 • Eene speld met eene naald te doorboren.
 • De schrik der huismoeders.
 • Hoe men eene naald door een cent kan steken.
 • Evenwicht van een pollepel.
 • EERSTE STAND.
 • Evenwicht van een pollepel.
 • TWEEDE STAND.
 • Evenwicht van een bord.
 • De flesch koorddanseres.
 • De potlooden in evenwicht.
 • Evenwicht van tang en aschschop.
 • De duikerklok.
 • De Fransche vlag.
 • Het okshoofd en de flesch.
 • Uitbarsting van den Vesuvius.
 • Het water in wijn veranderd.
 • De duivel in de champagneflesch.
 • De gedresseerde visch.
 • Een zonderlinge blaker.
 • Met een bezemsteel een brief te wegen.
 • De zeepbellen en het koolzuurgas.
 • De schorpioen van kamfer.
 • Het waterrad van stroohalmen.
 • De draaiende hevel.
 • De Stoomboot.
 • Het kanonschot.
 • Een papieren visch op het watervlak te laten zwemmen.
 • De tooverfiguren.
 • De kracht van den adem.
 • De weerbarstige kurk.
 • Een kwartje onder een rijksdaalder vandaan te blazen.
 • De vliegende vlinder.
 • De middelpuntvliedende kracht.
 • Het dansende ei.
 • De dampkringsdrukking.
 • Eene gevaarlijke slingerproef.
 • Een glas met de vlakke hand opnemen.
 • De spijker in de flesch.
 • Een vol glas te ledigen in een volle flesch.
 • Gedaanteverwisselingen van een zeepbel.
 • Het vuurvaste garen.
 • De hand in het water te steken, zonder dat zij nat wordt.
 • Hoe men spelden en naalden kan laten drijven.
 • Het goedkoope kompas.
 • De twee pantserschepen.
 • De beweging der aarde.
 • Hoe men kurken rechtstandig kan laten drijven.
 • De trekpop in den spiegel.
 • Het oog op den rug.
 • Nieuwe Chineesche schimmen.
 • De levende schim.
 • De lepel als holle spiegel.
 • Een muntstuk op te pompen.
 • De complementaire kleuren.
  • I. Het groene duiveltje.
  • II. De driekleurige ster.
 • De draaiende Speld.
 • Optische Illusie.
 • Tweede optische Illusie.
 • De gebroken Spiegel.
 • De Koorddansers.
 • Het geëlectriseerde papier.
 • Een lampeglas in eene electriseermachine te veranderen.
 • Grondproef van het electro-magnetisme.
 • De Tantaluskwelling.
 • Eene lastige manier om eene kaars aan te steken.
 • Met het hoofd tegen den muur.
 • De bezemsteel.
 • Het kunstje met de drie lucifers.
 • De Stroohalmen.
 • De brug van lucifers.
 • Vijftien lucifers met één enkelen op te nemen.
 • De Eiffeltoren.
 • De omgebogen lucifer.
 • De helsche machine.
 • Een geldstuk op de punt van eene speld te laten draaien.
 • De betooverde werpspies.
 • Hoe een lampeglas eene cigaret kan rooken.
 • De drie glazen.
 • Een geïmproviseerde standaard.
 • Een touw als weegtoestel.
 • De unster.
 • Een eenvoudig waterpas.
 • Een waterpas van karton.
 • De Robinsonpen.
 • Hoe men hazelnoten kan aanrijgen.
 • De betooverde bal.
 • Het odeurspuitje.
 • Eene nieuwe wijze om eene kaars uit te blazen en weer aan te steken.
 • De kunst om door eene speelkaart heen te gaan.
 • De onbewuste bewegingen.
 • Inhoudsopgave
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.
Also Available On
Categories
Curated Lists