Veien til Skjønhed, Sundhed og et Langt Liv
Free

Veien til Skjønhed, Sundhed og et Langt Liv

By Boyd Laynard
Free
Book Description
Table of Contents
 • Veien til Skjønhed, Sundhed og et langt Liv.
 • Af Forfatterens Forord til første Oplag.
 • Første Afsnit. Skjønhed.
  • FØRSTE DEL. Hvordan Skjønhed kan erhverves.
   • FØRSTE KAPITEL. Skjønhedens Værd og Fordele.
   • ANDET KAPITEL. Skjønhedens Begreb.
   • TREDIE KAPITEL. De tre Skjønhedstrin i Kvindens Liv.
   • FJERDE KAPITEL. Muligheden af at opnaa Skjønhed.
   • FEMTE KAPITEL. Hvordan vi selv sætter Præg paa vort Ansigt.
   • SJETTE KAPITEL. Hemmeligheden ved et Ansigts Forvandling.
   • SYVENDE KAPITEL. Helbreden i dens Forhold til Skjønheden.
   • OTTENDE KAPITEL. Skjønhedens Forgjængelighed og Aarsagerne dertil.
   • NIENDE KAPITEL. Diætens Indflydelse paa Udseendet.
  • FØRSTE KAPITEL. Skjønhedens Værd og Fordele.
  • ANDET KAPITEL. Skjønhedens Begreb.
  • TREDIE KAPITEL. De tre Skjønhedstrin i Kvindens Liv.
  • FJERDE KAPITEL. Muligheden af at opnaa Skjønhed.
  • FEMTE KAPITEL. Hvordan vi selv sætter Præg paa vort Ansigt.
  • SJETTE KAPITEL. Hemmeligheden ved et Ansigts Forvandling.
  • SYVENDE KAPITEL. Helbreden i dens Forhold til Skjønheden.
  • OTTENDE KAPITEL. Skjønhedens Forgjængelighed og Aarsagerne dertil.
  • NIENDE KAPITEL. Diætens Indflydelse paa Udseendet.
  • ANDEN DEL. Huden og Ansigtsfarven.
   • TIENDE KAPITEL. Hudens eiendommelige Beskaffenhed.
   • ELLEVTE KAPITEL. Hudens Forhold til Helbred og Skjønhed.
   • TOLVTE KAPITEL. Sindsbevægelsernes Indflydelse paa Huden.
   • TRETTENDE KAPITEL. Varmens, Kuldens og vekslende Veirlags Indflydelse paa Huden.
   • FJORTENDE KAPITEL. Daarlig Ansigtsfarve, dens Aarsag og Midler derimod.
   • FEMTENDE KAPITEL. En for Huden og Ansigtsfarven skadelig Diæt.
   • SEKSTENDE KAPITEL. Ernæring, som gjør Hudfarven smuk.
   • SYTTENDE KAPITEL. Almindelige Regler for Hudens Pleie.
   • ATTENDE KAPITEL. Et Par offentlige Hemmeligheder.
   • NITTENDE KAPITEL. Forskjønnelsesmidler og Faren ved deres Anvendelse.
  • TIENDE KAPITEL. Hudens eiendommelige Beskaffenhed.
  • ELLEVTE KAPITEL. Hudens Forhold til Helbred og Skjønhed.
  • TOLVTE KAPITEL. Sindsbevægelsernes Indflydelse paa Huden.
  • TRETTENDE KAPITEL. Varmens, Kuldens og vekslende Veirlags Indflydelse paa Huden.
  • FJORTENDE KAPITEL. Daarlig Ansigtsfarve, dens Aarsag og Midler derimod.
  • FEMTENDE KAPITEL. En for Huden og Ansigtsfarven skadelig Diæt.
  • SEKSTENDE KAPITEL. Ernæring, som gjør Hudfarven smuk.
  • SYTTENDE KAPITEL. Almindelige Regler for Hudens Pleie.
  • ATTENDE KAPITEL. Et Par offentlige Hemmeligheder.
  • NITTENDE KAPITEL. Forskjønnelsesmidler og Faren ved deres Anvendelse.
  • TREDIE DEL. Ansigtets Feil og Mangler.
   • TYVENDE KAPITEL. Misdannede Næser og deres Behandling.
   • ENOGTYVENDE KAPITEL. Udstaaende Øren og deres Behandling.
   • TOOGTYVENDE KAPITEL. Fed Hud, tør Hud og slap Hud.
   • TREOGTYVENDE KAPITEL. Fregner, Solbrændthed og Finner.
   • FIREOGTYVENDE KAPITEL. Rynker.
   • FEMOGTYVENDE KAPITEL. Vorter, Kopar osv.
   • SEKSOGTYVENDE KAPITEL. Generende Haarvækst.
   • SYVOGTYVENDE KAPITEL. Ond Aande, dens Aarsag og Behandling.
  • TYVENDE KAPITEL. Misdannede Næser og deres Behandling.
  • ENOGTYVENDE KAPITEL. Udstaaende Øren og deres Behandling.
  • TOOGTYVENDE KAPITEL. Fed Hud, tør Hud og slap Hud.
  • TREOGTYVENDE KAPITEL. Fregner, Solbrændthed og Finner.
  • FIREOGTYVENDE KAPITEL. Rynker.
  • FEMOGTYVENDE KAPITEL. Vorter, Kopar osv.
  • SEKSOGTYVENDE KAPITEL. Generende Haarvækst.
  • SYVOGTYVENDE KAPITEL. Ond Aande, dens Aarsag og Behandling.
  • FJERDE DEL. Haarets Betydning.
   • OTTEOGTYVENDE KAPITEL. Haarets Sammensætning og Vækst.
   • NIOGTYVENDE KAPITEL. Haarets Affalden og Botemidlet derimod.
   • TRETTIENDE KAPITEL. For tidlig Skaldethed, dens Aarsag, Forebyggelse og Botemiddel.
   • ENOGTRETTIENDE KAPITEL. For tidlig Graasprængthed, dens Aarsager, Forebyggelse og Botemiddel
   • TOOGTRETTIENDE KAPITEL. Flas, dets Aarsag og Behandling.
   • TREOGTRETTIENDE KAPITEL. Haarets Pleie i Almindelighed.
   • FIREOGTRETTIENDE KAPITEL: Haarfarvningsmidler og Faren ved deres Brug.
   • FEMOGTRETTIENDE KAPITEL. Kunsten at opsætte Haaret klædeligt.
  • OTTEOGTYVENDE KAPITEL. Haarets Sammensætning og Vækst.
  • NIOGTYVENDE KAPITEL. Haarets Affalden og Botemidlet derimod.
  • TRETTIENDE KAPITEL. For tidlig Skaldethed, dens Aarsag, Forebyggelse og Botemiddel.
  • ENOGTRETTIENDE KAPITEL. For tidlig Graasprængthed, dens Aarsager, Forebyggelse og Botemiddel
  • TOOGTRETTIENDE KAPITEL. Flas, dets Aarsag og Behandling.
  • TREOGTRETTIENDE KAPITEL. Haarets Pleie i Almindelighed.
  • FIREOGTRETTIENDE KAPITEL: Haarfarvningsmidler og Faren ved deres Brug.
  • FEMOGTRETTIENDE KAPITEL. Kunsten at opsætte Haaret klædeligt.
  • FEMTE DEL. Tændernes Værdi.
   • SEKSOGTRETTIENDE KAPITEL. Tændernes Anatomi.
   • SYVOGTRETTIENDE KAPITEL. Tænderne og Skjønheden.
   • OTTEOGTRETTIENDE KAPITEL. Tændernes Indflydelse paa Helbreden.
   • NIOGTRETTIENDE KAPITEL. Aarsagen til Tændernes Forfald.
   • FIRTIENDE KAPITEL. Tændernes almindelige Pleie.
   • ENOGFIRTIENDE KAPITEL. Nogle Ord om kunstige Tænder.
  • SEKSOGTRETTIENDE KAPITEL. Tændernes Anatomi.
  • SYVOGTRETTIENDE KAPITEL. Tænderne og Skjønheden.
  • OTTEOGTRETTIENDE KAPITEL. Tændernes Indflydelse paa Helbreden.
  • NIOGTRETTIENDE KAPITEL. Aarsagen til Tændernes Forfald.
  • FIRTIENDE KAPITEL. Tændernes almindelige Pleie.
  • ENOGFIRTIENDE KAPITEL. Nogle Ord om kunstige Tænder.
  • SJETTE DEL. Vækst og Figur.
   • TOOGFIRTIENDE KAPITEL. Fuldkommenhed i Vækst og Figur; deres rette Proportioner.
   • TREOGFIRTIENDE KAPITEL. Høi Vækst og hvorledes den opnaaes.
   • FIREOGFIRTIENDE KAPITEL. Overdreven Fedme, dens Aarsag og Botemiddel.
   • FEMOGFIRTIENDE KAPITEL. Magerhed og dens Behandling.
   • SEKSOGFIRTIENDE KAPITEL. Skutryg og dens Behandling.
   • SYVOGFIRTIENDE KAPITEL. Kunsten at faa en veldannet Brystkasse.
   • OTTEOGFIRTIENDE KAPITEL. Midjen; Faren ved Snøring.
  • TOOGFIRTIENDE KAPITEL. Fuldkommenhed i Vækst og Figur; deres rette Proportioner.
  • TREOGFIRTIENDE KAPITEL. Høi Vækst og hvorledes den opnaaes.
  • FIREOGFIRTIENDE KAPITEL. Overdreven Fedme, dens Aarsag og Botemiddel.
  • FEMOGFIRTIENDE KAPITEL. Magerhed og dens Behandling.
  • SEKSOGFIRTIENDE KAPITEL. Skutryg og dens Behandling.
  • SYVOGFIRTIENDE KAPITEL. Kunsten at faa en veldannet Brystkasse.
  • OTTEOGFIRTIENDE KAPITEL. Midjen; Faren ved Snøring.
  • SYVENDE DEL. Hænder, Negle, Arme og Fødder.
   • NIOGFIRTIENDE KAPITEL. Hændernes Pleie.
   • FEMTIENDE KAPITEL. Neglenes Pleie.
   • ENOGFEMTIENDE KAPITEL. Armens og Haandleddets Pleie.
   • TOOGFEMTIENDE KAPITEL. Føddernes Pleie.
   • TREOGFEMTIENDE KAPITEL. Føddernes Sygdomme og deres Behandling.
  • NIOGFIRTIENDE KAPITEL. Hændernes Pleie.
  • FEMTIENDE KAPITEL. Neglenes Pleie.
  • ENOGFEMTIENDE KAPITEL. Armens og Haandleddets Pleie.
  • TOOGFEMTIENDE KAPITEL. Føddernes Pleie.
  • TREOGFEMTIENDE KAPITEL. Føddernes Sygdomme og deres Behandling.
  • OTTENDE DEL. Kunsten af en Persons Ansigtstræk at kunne slutte sig til hans Karakter.
   • FIREOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvad forstaaes ved Fysionomik?
   • FEMOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren fremtræder i Næsens Form.
   • SEKSOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren viser sig i Mundens, Læbernes, Tændernes og Hagens Form.
   • SYVOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren fremtræder i Øinene og Øienbrynene.
   • OTTEOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren spores i Hovedets og Pandens Form.
   • NIOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren viser sig i Haarets Farve og Beskaffenhed.
  • FIREOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvad forstaaes ved Fysionomik?
  • FEMOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren fremtræder i Næsens Form.
  • SEKSOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren viser sig i Mundens, Læbernes, Tændernes og Hagens Form.
  • SYVOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren fremtræder i Øinene og Øienbrynene.
  • OTTEOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren spores i Hovedets og Pandens Form.
  • NIOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren viser sig i Haarets Farve og Beskaffenhed.
 • Andet Afsnit. Sundhed og et langt Liv.
  • NIENDE DEL. Sindsbevægelsernes Indflydelse paa Sundheden.
   • SEKSTIENDE KAPITEL. Sjælens Magt over Legemet.
   • ENOGSEKSTIENDE KAPITEL. Sjælens Magt til at fremkalde Sygdomstilstand hos Legemet.
   • TOOGSEKSTIENDE KAPITEL. Sjælens Indflydelse paa Sygdommes Helbredelse.
   • TREOGSEKSTIENDE KAPITEL. Hvorledes Bekymring dræber.
   • FIREOGSEKSTIENDE KAPITEL. Hvorledes voldsomme Lidenskaber skader Helbreden.
   • FEMOGSEKSTIENDE KAPITEL. Latter som Medecin.
   • SEKSOGSEKSTIENDE KAPITEL. Nogle Vink om hvordan man skal kunne holde sig ung og bevare et ungdommeligt Udseende.
  • SEKSTIENDE KAPITEL. Sjælens Magt over Legemet.
  • ENOGSEKSTIENDE KAPITEL. Sjælens Magt til at fremkalde Sygdomstilstand hos Legemet.
  • TOOGSEKSTIENDE KAPITEL. Sjælens Indflydelse paa Sygdommes Helbredelse.
  • TREOGSEKSTIENDE KAPITEL. Hvorledes Bekymring dræber.
  • FIREOGSEKSTIENDE KAPITEL. Hvorledes voldsomme Lidenskaber skader Helbreden.
  • FEMOGSEKSTIENDE KAPITEL. Latter som Medecin.
  • SEKSOGSEKSTIENDE KAPITEL. Nogle Vink om hvordan man skal kunne holde sig ung og bevare et ungdommeligt Udseende.
  • TIENDE DEL. Diætens Indflydelse paa Helbreden.
   • SYVOGSEKSTIENDE KAPITEL. Fordøielsens Vidunder.
   • OTTEOGSEKSTIENDE KAPITEL. Kunsten at tygge.
   • NIOGSEKSTIENDE KAPITEL. Maaltidernes Indflydelse paa Sundheden.
   • SYTTIENDE KAPITEL. Hvorledes man faar god Appetit.
   • ENOGSYTTIENDE KAPITEL. Sindstilstande, som hindrer Fordøielsen.
   • TOOGSYTTIENDE KAPITEL. Forskjellige Fødemidlers Indflydelse paa vore Lidenskaber og Tilbøieligheder.
   • TREOGSYTTIENDE KAPITEL. De skadelige Virkninger af Overmættelse.
   • FIREOGSYTTIENDE KAPITEL. Drikke til Maden.
   • FEMOGSYTTIENDE KAPITEL. Omtrentlig Tid for de vigtigste Fødemidlers Fordøielse.
   • SEKSOGSYTTIENDE KAPITEL. De forskjellige Fødemidlers forskjellige Næringsværdi for Legemet.
   • SYVOGSYTTIENDE KAPITEL. Hvori en sund Diæt bestaar.
   • OTTEOGSYTTIENDE KAPITEL. Diæt, som befordrer Sjælens Udvikling og aandelig Kultur.
   • NIOGSYTTIENDE KAPITEL. Frugt som Føde og Medecin; dens for skjellige Virkninger paa Legemets Konstitution.
   • OTTIENDE KAPITEL. Grøntsager som Føde og Medecin!
   • ENOGOTTIENDE KAPITEL. Nogle farlige Fødemidler.
   • TOOGOTTIENDE KAPITEL. Vore Drikke og deres forskjellige Indvirkning paa Legemet.
   • TREOGOTTIENDE KAPITEL. Vand som Føde, stimulerende Middel og Medecin.
   • FIREOGOTTIENDE KAPITEL. Luften som Fødemiddel.
  • SYVOGSEKSTIENDE KAPITEL. Fordøielsens Vidunder.
  • OTTEOGSEKSTIENDE KAPITEL. Kunsten at tygge.
  • NIOGSEKSTIENDE KAPITEL. Maaltidernes Indflydelse paa Sundheden.
  • SYTTIENDE KAPITEL. Hvorledes man faar god Appetit.
  • ENOGSYTTIENDE KAPITEL. Sindstilstande, som hindrer Fordøielsen.
  • TOOGSYTTIENDE KAPITEL. Forskjellige Fødemidlers Indflydelse paa vore Lidenskaber og Tilbøieligheder.
  • TREOGSYTTIENDE KAPITEL. De skadelige Virkninger af Overmættelse.
  • FIREOGSYTTIENDE KAPITEL. Drikke til Maden.
  • FEMOGSYTTIENDE KAPITEL. Omtrentlig Tid for de vigtigste Fødemidlers Fordøielse.
  • SEKSOGSYTTIENDE KAPITEL. De forskjellige Fødemidlers forskjellige Næringsværdi for Legemet.
  • SYVOGSYTTIENDE KAPITEL. Hvori en sund Diæt bestaar.
  • OTTEOGSYTTIENDE KAPITEL. Diæt, som befordrer Sjælens Udvikling og aandelig Kultur.
  • NIOGSYTTIENDE KAPITEL. Frugt som Føde og Medecin; dens for skjellige Virkninger paa Legemets Konstitution.
  • OTTIENDE KAPITEL. Grøntsager som Føde og Medecin!
  • ENOGOTTIENDE KAPITEL. Nogle farlige Fødemidler.
  • TOOGOTTIENDE KAPITEL. Vore Drikke og deres forskjellige Indvirkning paa Legemet.
  • TREOGOTTIENDE KAPITEL. Vand som Føde, stimulerende Middel og Medecin.
  • FIREOGOTTIENDE KAPITEL. Luften som Fødemiddel.
  • ELLEVTE DEL. Hygieniske og andre Indflydelser paa Sundheden.
   • FEMOGOTTIENDE KAPITEL. Lyset og dets Indflydelse paa Sundheden.
   • SEKSOGOTTIENDE KAPITEL. Frisk Luft og dens Indflydelse paa Sundheden.
   • SYVOGOTTIENDE KAPITEL. Maaden at aande paa og dens Indflydelse paa Sundheden.
   • OTTEOGOTTIENDE KAPITEL. Legemsbevægelse og dens Indflydelse paa Sundheden.
   • NIOGOTTIENDE KAPITEL. Om Bad og deres Indflydelse paa Sundhedstilstanden.
   • NITTIENDE KAPITEL. Ægteskabet og dets Indflydelse paa Sundheden.
   • ENOGNITTIENDE KAPITEL. Hundrede Beskjæftigelser og deres respektive Indflydelse paa Sundheden og et langt Liv.
  • FEMOGOTTIENDE KAPITEL. Lyset og dets Indflydelse paa Sundheden.
  • SEKSOGOTTIENDE KAPITEL. Frisk Luft og dens Indflydelse paa Sundheden.
  • SYVOGOTTIENDE KAPITEL. Maaden at aande paa og dens Indflydelse paa Sundheden.
  • OTTEOGOTTIENDE KAPITEL. Legemsbevægelse og dens Indflydelse paa Sundheden.
  • NIOGOTTIENDE KAPITEL. Om Bad og deres Indflydelse paa Sundhedstilstanden.
  • NITTIENDE KAPITEL. Ægteskabet og dets Indflydelse paa Sundheden.
  • ENOGNITTIENDE KAPITEL. Hundrede Beskjæftigelser og deres respektive Indflydelse paa Sundheden og et langt Liv.
  • TOLVTE DEL. Søvnen og dens Forhold til Sundheden.
   • TOOGNITTIENDE KAPITEL. Søvnens Natur og Mysterium.
   • TREOGNITTIENDE KAPITEL. Søvnens Indflydelse paa Sundheden.
   • FIREOGNITTIENDE KAPITEL. Betingelsen for sund Søvn.
   • FEMOGNITTIENDE KAPITEL. Søvn i forskjellige Aldre.
   • SEKSOGNITTIENDE KAPITEL. Søvnløshed.
   • SYVOGNITTIENDE KAPITEL. Drømme og Drømmere.
   • OTTEOGNITTIENDE KAPITEL. Døsighed om Dagen.
  • TOOGNITTIENDE KAPITEL. Søvnens Natur og Mysterium.
  • TREOGNITTIENDE KAPITEL. Søvnens Indflydelse paa Sundheden.
  • FIREOGNITTIENDE KAPITEL. Betingelsen for sund Søvn.
  • FEMOGNITTIENDE KAPITEL. Søvn i forskjellige Aldre.
  • SEKSOGNITTIENDE KAPITEL. Søvnløshed.
  • SYVOGNITTIENDE KAPITEL. Drømme og Drømmere.
  • OTTEOGNITTIENDE KAPITEL. Døsighed om Dagen.
  • TRETTENDE DEL. Sandseorganer og Sjælsevner.
   • NIOGNITTIENDE KAPITEL. Øiet og dets Bevaring.
   • HUNDREDE KAPITEL. Øret og Hørselen; Tilfælder af Døvhed.
   • HUNDREDEOGFØRSTE KAPITEL. Stemmen, dens Uddannelse og Bevaring.
   • HUNDREDEOGANDET KAPITEL Hukommelsen og dens Opøvelse.
   • HUNDREDEOGTREDIE KAPITEL. Stamning og dens Helbredelse.
  • NIOGNITTIENDE KAPITEL. Øiet og dets Bevaring.
  • HUNDREDE KAPITEL. Øret og Hørselen; Tilfælder af Døvhed.
  • HUNDREDEOGFØRSTE KAPITEL. Stemmen, dens Uddannelse og Bevaring.
  • HUNDREDEOGANDET KAPITEL Hukommelsen og dens Opøvelse.
  • HUNDREDEOGTREDIE KAPITEL. Stamning og dens Helbredelse.
  • FJORTENDE DEL. Maaden at forebygge Sygdomme paa. Sygdomme helbredede ved Diæt og andre enkle Midler.
   • HUNDREDEOGFJERDE KAPITEL. At forebygge Sygdomme.
   • HUNDREDEOGFEMTE KAPITEL. Naturens helbredende Evne.
   • HUNDREDEOGSJETTE KAPITEL. Forkjølelser og deres Natur samt Maaden at forebygge og behandle dem paa.
   • HUNDREDEOGSYVENDE KAPITEL. Daarlig Fordøielse eller Mavekatarrh.
   • HUNDREDEOGOTTENDE KAPITEL. Forstoppelse og dens Helbredelse uden Medicin.
   • HUNDREDEOGNIENDE KAPITEL. Nevralgi; hvorledes den opstaar og hvorledes den helbredes ved Diæt.
   • HUNDREDEOGTIENDE KAPITEL. Rheumatisme; dens Aarsager, Forebyggelse og Behandling.
   • HUNDREDEOGELLEFTE KAPITEL. Gigt; dens Aarsag og Behandling.
   • HUNDEDEOGTOLVTE KAPITEL. Den oprørske Lever.
   • HUNDREDEOGTRETTENDE KAPITEL. Nervøsitet og dens Behandling.
   • HUNDREDEOGFJORTENDE KAPITEL. Rødme; dens Fysiologi og Behandling.
   • HUNDREDEOGFEMTENDE KAPITEL. Hovedpine; dens Symptomer og Behandling.
   • HUNDREDEOGSEKSTENDE KAPITEL. Tæring og dens hygieniske Behandling.
  • HUNDREDEOGFJERDE KAPITEL. At forebygge Sygdomme.
  • HUNDREDEOGFEMTE KAPITEL. Naturens helbredende Evne.
  • HUNDREDEOGSJETTE KAPITEL. Forkjølelser og deres Natur samt Maaden at forebygge og behandle dem paa.
  • HUNDREDEOGSYVENDE KAPITEL. Daarlig Fordøielse eller Mavekatarrh.
  • HUNDREDEOGOTTENDE KAPITEL. Forstoppelse og dens Helbredelse uden Medicin.
  • HUNDREDEOGNIENDE KAPITEL. Nevralgi; hvorledes den opstaar og hvorledes den helbredes ved Diæt.
  • HUNDREDEOGTIENDE KAPITEL. Rheumatisme; dens Aarsager, Forebyggelse og Behandling.
  • HUNDREDEOGELLEFTE KAPITEL. Gigt; dens Aarsag og Behandling.
  • HUNDEDEOGTOLVTE KAPITEL. Den oprørske Lever.
  • HUNDREDEOGTRETTENDE KAPITEL. Nervøsitet og dens Behandling.
  • HUNDREDEOGFJORTENDE KAPITEL. Rødme; dens Fysiologi og Behandling.
  • HUNDREDEOGFEMTENDE KAPITEL. Hovedpine; dens Symptomer og Behandling.
  • HUNDREDEOGSEKSTENDE KAPITEL. Tæring og dens hygieniske Behandling.
  • FEMTENDE DEL. Veien til et langt Liv.
   • HUNDREDEOGSYTTENDE KAPITEL. Individuelle Anlæg for høi Alder.
   • HUNDREDEOGATTENDE KAPITEL. Omstændigheder, som befordrer høi Alder.
   • HUNDREDEOGNITTENDE KAPITEL. Leveregler for Opnaaelse af høi Alder.
   • HUNDREDEOGTYVENDE KAPITEL. Hvad der forkorter Livet.
   • HUNDREDEOGENOGTYVENDE KAPITEL. Hvad der forlænger Livet.
   • HUNDREDEOGTOOGTYVENDE KAPITEL. Diætens Indflydelse paa høi Alder.
   • HUNDREDEOGTREOGTYVENDE KAPITEL. Kunsten at opnaa hundrede Aar.
   • HUNDREDEOGFIREOGTYVENDE KAPITEL. Fortidlig Alderdom og dens Aarsager.
   • HUNDREDEOGFEMOGTYVENDE KAPITEL. Merkværdige Eksempler paa høi Alder.
   • HUNDREDEOGSEKSOGTYVENDE KAPITEL. Høi Alder hos store Mænd.
   • HUNDREDEOGSYVOGTYVENDE KAPITEL. Opnaaelse af høi Alder, tiltrods for legemlig Svaghed.
  • HUNDREDEOGSYTTENDE KAPITEL. Individuelle Anlæg for høi Alder.
  • HUNDREDEOGATTENDE KAPITEL. Omstændigheder, som befordrer høi Alder.
  • HUNDREDEOGNITTENDE KAPITEL. Leveregler for Opnaaelse af høi Alder.
  • HUNDREDEOGTYVENDE KAPITEL. Hvad der forkorter Livet.
  • HUNDREDEOGENOGTYVENDE KAPITEL. Hvad der forlænger Livet.
  • HUNDREDEOGTOOGTYVENDE KAPITEL. Diætens Indflydelse paa høi Alder.
  • HUNDREDEOGTREOGTYVENDE KAPITEL. Kunsten at opnaa hundrede Aar.
  • HUNDREDEOGFIREOGTYVENDE KAPITEL. Fortidlig Alderdom og dens Aarsager.
  • HUNDREDEOGFEMOGTYVENDE KAPITEL. Merkværdige Eksempler paa høi Alder.
  • HUNDREDEOGSEKSOGTYVENDE KAPITEL. Høi Alder hos store Mænd.
  • HUNDREDEOGSYVOGTYVENDE KAPITEL. Opnaaelse af høi Alder, tiltrods for legemlig Svaghed.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists