Veien til Skjønhed, Sundhed og et Langt Liv
Free

Veien til Skjønhed, Sundhed og et Langt Liv

By Boyd Laynard
Free
Book Description
Table of Contents
 • Veien til Skjønhed, Sundhed og et langt Liv.
 • Af Forfatterens Forord til første Oplag.
 • Første Afsnit. Skjønhed.
  • FØRSTE DEL. Hvordan Skjønhed kan erhverves.
   • FØRSTE KAPITEL. Skjønhedens Værd og Fordele.
   • ANDET KAPITEL. Skjønhedens Begreb.
   • TREDIE KAPITEL. De tre Skjønhedstrin i Kvindens Liv.
   • FJERDE KAPITEL. Muligheden af at opnaa Skjønhed.
   • FEMTE KAPITEL. Hvordan vi selv sætter Præg paa vort Ansigt.
   • SJETTE KAPITEL. Hemmeligheden ved et Ansigts Forvandling.
   • SYVENDE KAPITEL. Helbreden i dens Forhold til Skjønheden.
   • OTTENDE KAPITEL. Skjønhedens Forgjængelighed og Aarsagerne dertil.
   • NIENDE KAPITEL. Diætens Indflydelse paa Udseendet.
  • FØRSTE KAPITEL. Skjønhedens Værd og Fordele.
  • ANDET KAPITEL. Skjønhedens Begreb.
  • TREDIE KAPITEL. De tre Skjønhedstrin i Kvindens Liv.
  • FJERDE KAPITEL. Muligheden af at opnaa Skjønhed.
  • FEMTE KAPITEL. Hvordan vi selv sætter Præg paa vort Ansigt.
  • SJETTE KAPITEL. Hemmeligheden ved et Ansigts Forvandling.
  • SYVENDE KAPITEL. Helbreden i dens Forhold til Skjønheden.
  • OTTENDE KAPITEL. Skjønhedens Forgjængelighed og Aarsagerne dertil.
  • NIENDE KAPITEL. Diætens Indflydelse paa Udseendet.
  • ANDEN DEL. Huden og Ansigtsfarven.
   • TIENDE KAPITEL. Hudens eiendommelige Beskaffenhed.
   • ELLEVTE KAPITEL. Hudens Forhold til Helbred og Skjønhed.
   • TOLVTE KAPITEL. Sindsbevægelsernes Indflydelse paa Huden.
   • TRETTENDE KAPITEL. Varmens, Kuldens og vekslende Veirlags Indflydelse paa Huden.
   • FJORTENDE KAPITEL. Daarlig Ansigtsfarve, dens Aarsag og Midler derimod.
   • FEMTENDE KAPITEL. En for Huden og Ansigtsfarven skadelig Diæt.
   • SEKSTENDE KAPITEL. Ernæring, som gjør Hudfarven smuk.
   • SYTTENDE KAPITEL. Almindelige Regler for Hudens Pleie.
   • ATTENDE KAPITEL. Et Par offentlige Hemmeligheder.
   • NITTENDE KAPITEL. Forskjønnelsesmidler og Faren ved deres Anvendelse.
  • TIENDE KAPITEL. Hudens eiendommelige Beskaffenhed.
  • ELLEVTE KAPITEL. Hudens Forhold til Helbred og Skjønhed.
  • TOLVTE KAPITEL. Sindsbevægelsernes Indflydelse paa Huden.
  • TRETTENDE KAPITEL. Varmens, Kuldens og vekslende Veirlags Indflydelse paa Huden.
  • FJORTENDE KAPITEL. Daarlig Ansigtsfarve, dens Aarsag og Midler derimod.
  • FEMTENDE KAPITEL. En for Huden og Ansigtsfarven skadelig Diæt.
  • SEKSTENDE KAPITEL. Ernæring, som gjør Hudfarven smuk.
  • SYTTENDE KAPITEL. Almindelige Regler for Hudens Pleie.
  • ATTENDE KAPITEL. Et Par offentlige Hemmeligheder.
  • NITTENDE KAPITEL. Forskjønnelsesmidler og Faren ved deres Anvendelse.
  • TREDIE DEL. Ansigtets Feil og Mangler.
   • TYVENDE KAPITEL. Misdannede Næser og deres Behandling.
   • ENOGTYVENDE KAPITEL. Udstaaende Øren og deres Behandling.
   • TOOGTYVENDE KAPITEL. Fed Hud, tør Hud og slap Hud.
   • TREOGTYVENDE KAPITEL. Fregner, Solbrændthed og Finner.
   • FIREOGTYVENDE KAPITEL. Rynker.
   • FEMOGTYVENDE KAPITEL. Vorter, Kopar osv.
   • SEKSOGTYVENDE KAPITEL. Generende Haarvækst.
   • SYVOGTYVENDE KAPITEL. Ond Aande, dens Aarsag og Behandling.
  • TYVENDE KAPITEL. Misdannede Næser og deres Behandling.
  • ENOGTYVENDE KAPITEL. Udstaaende Øren og deres Behandling.
  • TOOGTYVENDE KAPITEL. Fed Hud, tør Hud og slap Hud.
  • TREOGTYVENDE KAPITEL. Fregner, Solbrændthed og Finner.
  • FIREOGTYVENDE KAPITEL. Rynker.
  • FEMOGTYVENDE KAPITEL. Vorter, Kopar osv.
  • SEKSOGTYVENDE KAPITEL. Generende Haarvækst.
  • SYVOGTYVENDE KAPITEL. Ond Aande, dens Aarsag og Behandling.
  • FJERDE DEL. Haarets Betydning.
   • OTTEOGTYVENDE KAPITEL. Haarets Sammensætning og Vækst.
   • NIOGTYVENDE KAPITEL. Haarets Affalden og Botemidlet derimod.
   • TRETTIENDE KAPITEL. For tidlig Skaldethed, dens Aarsag, Forebyggelse og Botemiddel.
   • ENOGTRETTIENDE KAPITEL. For tidlig Graasprængthed, dens Aarsager, Forebyggelse og Botemiddel
   • TOOGTRETTIENDE KAPITEL. Flas, dets Aarsag og Behandling.
   • TREOGTRETTIENDE KAPITEL. Haarets Pleie i Almindelighed.
   • FIREOGTRETTIENDE KAPITEL: Haarfarvningsmidler og Faren ved deres Brug.
   • FEMOGTRETTIENDE KAPITEL. Kunsten at opsætte Haaret klædeligt.
  • OTTEOGTYVENDE KAPITEL. Haarets Sammensætning og Vækst.
  • NIOGTYVENDE KAPITEL. Haarets Affalden og Botemidlet derimod.
  • TRETTIENDE KAPITEL. For tidlig Skaldethed, dens Aarsag, Forebyggelse og Botemiddel.
  • ENOGTRETTIENDE KAPITEL. For tidlig Graasprængthed, dens Aarsager, Forebyggelse og Botemiddel
  • TOOGTRETTIENDE KAPITEL. Flas, dets Aarsag og Behandling.
  • TREOGTRETTIENDE KAPITEL. Haarets Pleie i Almindelighed.
  • FIREOGTRETTIENDE KAPITEL: Haarfarvningsmidler og Faren ved deres Brug.
  • FEMOGTRETTIENDE KAPITEL. Kunsten at opsætte Haaret klædeligt.
  • FEMTE DEL. Tændernes Værdi.
   • SEKSOGTRETTIENDE KAPITEL. Tændernes Anatomi.
   • SYVOGTRETTIENDE KAPITEL. Tænderne og Skjønheden.
   • OTTEOGTRETTIENDE KAPITEL. Tændernes Indflydelse paa Helbreden.
   • NIOGTRETTIENDE KAPITEL. Aarsagen til Tændernes Forfald.
   • FIRTIENDE KAPITEL. Tændernes almindelige Pleie.
   • ENOGFIRTIENDE KAPITEL. Nogle Ord om kunstige Tænder.
  • SEKSOGTRETTIENDE KAPITEL. Tændernes Anatomi.
  • SYVOGTRETTIENDE KAPITEL. Tænderne og Skjønheden.
  • OTTEOGTRETTIENDE KAPITEL. Tændernes Indflydelse paa Helbreden.
  • NIOGTRETTIENDE KAPITEL. Aarsagen til Tændernes Forfald.
  • FIRTIENDE KAPITEL. Tændernes almindelige Pleie.
  • ENOGFIRTIENDE KAPITEL. Nogle Ord om kunstige Tænder.
  • SJETTE DEL. Vækst og Figur.
   • TOOGFIRTIENDE KAPITEL. Fuldkommenhed i Vækst og Figur; deres rette Proportioner.
   • TREOGFIRTIENDE KAPITEL. Høi Vækst og hvorledes den opnaaes.
   • FIREOGFIRTIENDE KAPITEL. Overdreven Fedme, dens Aarsag og Botemiddel.
   • FEMOGFIRTIENDE KAPITEL. Magerhed og dens Behandling.
   • SEKSOGFIRTIENDE KAPITEL. Skutryg og dens Behandling.
   • SYVOGFIRTIENDE KAPITEL. Kunsten at faa en veldannet Brystkasse.
   • OTTEOGFIRTIENDE KAPITEL. Midjen; Faren ved Snøring.
  • TOOGFIRTIENDE KAPITEL. Fuldkommenhed i Vækst og Figur; deres rette Proportioner.
  • TREOGFIRTIENDE KAPITEL. Høi Vækst og hvorledes den opnaaes.
  • FIREOGFIRTIENDE KAPITEL. Overdreven Fedme, dens Aarsag og Botemiddel.
  • FEMOGFIRTIENDE KAPITEL. Magerhed og dens Behandling.
  • SEKSOGFIRTIENDE KAPITEL. Skutryg og dens Behandling.
  • SYVOGFIRTIENDE KAPITEL. Kunsten at faa en veldannet Brystkasse.
  • OTTEOGFIRTIENDE KAPITEL. Midjen; Faren ved Snøring.
  • SYVENDE DEL. Hænder, Negle, Arme og Fødder.
   • NIOGFIRTIENDE KAPITEL. Hændernes Pleie.
   • FEMTIENDE KAPITEL. Neglenes Pleie.
   • ENOGFEMTIENDE KAPITEL. Armens og Haandleddets Pleie.
   • TOOGFEMTIENDE KAPITEL. Føddernes Pleie.
   • TREOGFEMTIENDE KAPITEL. Føddernes Sygdomme og deres Behandling.
  • NIOGFIRTIENDE KAPITEL. Hændernes Pleie.
  • FEMTIENDE KAPITEL. Neglenes Pleie.
  • ENOGFEMTIENDE KAPITEL. Armens og Haandleddets Pleie.
  • TOOGFEMTIENDE KAPITEL. Føddernes Pleie.
  • TREOGFEMTIENDE KAPITEL. Føddernes Sygdomme og deres Behandling.
  • OTTENDE DEL. Kunsten af en Persons Ansigtstræk at kunne slutte sig til hans Karakter.
   • FIREOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvad forstaaes ved Fysionomik?
   • FEMOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren fremtræder i Næsens Form.
   • SEKSOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren viser sig i Mundens, Læbernes, Tændernes og Hagens Form.
   • SYVOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren fremtræder i Øinene og Øienbrynene.
   • OTTEOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren spores i Hovedets og Pandens Form.
   • NIOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren viser sig i Haarets Farve og Beskaffenhed.
  • FIREOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvad forstaaes ved Fysionomik?
  • FEMOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren fremtræder i Næsens Form.
  • SEKSOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren viser sig i Mundens, Læbernes, Tændernes og Hagens Form.
  • SYVOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren fremtræder i Øinene og Øienbrynene.
  • OTTEOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren spores i Hovedets og Pandens Form.
  • NIOGFEMTIENDE KAPITEL. Hvorledes Karakteren viser sig i Haarets Farve og Beskaffenhed.
 • Andet Afsnit. Sundhed og et langt Liv.
  • NIENDE DEL. Sindsbevægelsernes Indflydelse paa Sundheden.
   • SEKSTIENDE KAPITEL. Sjælens Magt over Legemet.
   • ENOGSEKSTIENDE KAPITEL. Sjælens Magt til at fremkalde Sygdomstilstand hos Legemet.
   • TOOGSEKSTIENDE KAPITEL. Sjælens Indflydelse paa Sygdommes Helbredelse.
   • TREOGSEKSTIENDE KAPITEL. Hvorledes Bekymring dræber.
   • FIREOGSEKSTIENDE KAPITEL. Hvorledes voldsomme Lidenskaber skader Helbreden.
   • FEMOGSEKSTIENDE KAPITEL. Latter som Medecin.
   • SEKSOGSEKSTIENDE KAPITEL. Nogle Vink om hvordan man skal kunne holde sig ung og bevare et ungdommeligt Udseende.
  • SEKSTIENDE KAPITEL. Sjælens Magt over Legemet.
  • ENOGSEKSTIENDE KAPITEL. Sjælens Magt til at fremkalde Sygdomstilstand hos Legemet.
  • TOOGSEKSTIENDE KAPITEL. Sjælens Indflydelse paa Sygdommes Helbredelse.
  • TREOGSEKSTIENDE KAPITEL. Hvorledes Bekymring dræber.
  • FIREOGSEKSTIENDE KAPITEL. Hvorledes voldsomme Lidenskaber skader Helbreden.
  • FEMOGSEKSTIENDE KAPITEL. Latter som Medecin.
  • SEKSOGSEKSTIENDE KAPITEL. Nogle Vink om hvordan man skal kunne holde sig ung og bevare et ungdommeligt Udseende.
  • TIENDE DEL. Diætens Indflydelse paa Helbreden.
   • SYVOGSEKSTIENDE KAPITEL. Fordøielsens Vidunder.
   • OTTEOGSEKSTIENDE KAPITEL. Kunsten at tygge.
   • NIOGSEKSTIENDE KAPITEL. Maaltidernes Indflydelse paa Sundheden.
   • SYTTIENDE KAPITEL. Hvorledes man faar god Appetit.
   • ENOGSYTTIENDE KAPITEL. Sindstilstande, som hindrer Fordøielsen.
   • TOOGSYTTIENDE KAPITEL. Forskjellige Fødemidlers Indflydelse paa vore Lidenskaber og Tilbøieligheder.
   • TREOGSYTTIENDE KAPITEL. De skadelige Virkninger af Overmættelse.
   • FIREOGSYTTIENDE KAPITEL. Drikke til Maden.
   • FEMOGSYTTIENDE KAPITEL. Omtrentlig Tid for de vigtigste Fødemidlers Fordøielse.
   • SEKSOGSYTTIENDE KAPITEL. De forskjellige Fødemidlers forskjellige Næringsværdi for Legemet.
   • SYVOGSYTTIENDE KAPITEL. Hvori en sund Diæt bestaar.
   • OTTEOGSYTTIENDE KAPITEL. Diæt, som befordrer Sjælens Udvikling og aandelig Kultur.
   • NIOGSYTTIENDE KAPITEL. Frugt som Føde og Medecin; dens for skjellige Virkninger paa Legemets Konstitution.
   • OTTIENDE KAPITEL. Grøntsager som Føde og Medecin!
   • ENOGOTTIENDE KAPITEL. Nogle farlige Fødemidler.
   • TOOGOTTIENDE KAPITEL. Vore Drikke og deres forskjellige Indvirkning paa Legemet.
   • TREOGOTTIENDE KAPITEL. Vand som Føde, stimulerende Middel og Medecin.
   • FIREOGOTTIENDE KAPITEL. Luften som Fødemiddel.
  • SYVOGSEKSTIENDE KAPITEL. Fordøielsens Vidunder.
  • OTTEOGSEKSTIENDE KAPITEL. Kunsten at tygge.
  • NIOGSEKSTIENDE KAPITEL. Maaltidernes Indflydelse paa Sundheden.
  • SYTTIENDE KAPITEL. Hvorledes man faar god Appetit.
  • ENOGSYTTIENDE KAPITEL. Sindstilstande, som hindrer Fordøielsen.
  • TOOGSYTTIENDE KAPITEL. Forskjellige Fødemidlers Indflydelse paa vore Lidenskaber og Tilbøieligheder.
  • TREOGSYTTIENDE KAPITEL. De skadelige Virkninger af Overmættelse.
  • FIREOGSYTTIENDE KAPITEL. Drikke til Maden.
  • FEMOGSYTTIENDE KAPITEL. Omtrentlig Tid for de vigtigste Fødemidlers Fordøielse.
  • SEKSOGSYTTIENDE KAPITEL. De forskjellige Fødemidlers forskjellige Næringsværdi for Legemet.
  • SYVOGSYTTIENDE KAPITEL. Hvori en sund Diæt bestaar.
  • OTTEOGSYTTIENDE KAPITEL. Diæt, som befordrer Sjælens Udvikling og aandelig Kultur.
  • NIOGSYTTIENDE KAPITEL. Frugt som Føde og Medecin; dens for skjellige Virkninger paa Legemets Konstitution.
  • OTTIENDE KAPITEL. Grøntsager som Føde og Medecin!
  • ENOGOTTIENDE KAPITEL. Nogle farlige Fødemidler.
  • TOOGOTTIENDE KAPITEL. Vore Drikke og deres forskjellige Indvirkning paa Legemet.
  • TREOGOTTIENDE KAPITEL. Vand som Føde, stimulerende Middel og Medecin.
  • FIREOGOTTIENDE KAPITEL. Luften som Fødemiddel.
  • ELLEVTE DEL. Hygieniske og andre Indflydelser paa Sundheden.
   • FEMOGOTTIENDE KAPITEL. Lyset og dets Indflydelse paa Sundheden.
   • SEKSOGOTTIENDE KAPITEL. Frisk Luft og dens Indflydelse paa Sundheden.
   • SYVOGOTTIENDE KAPITEL. Maaden at aande paa og dens Indflydelse paa Sundheden.
   • OTTEOGOTTIENDE KAPITEL. Legemsbevægelse og dens Indflydelse paa Sundheden.
   • NIOGOTTIENDE KAPITEL. Om Bad og deres Indflydelse paa Sundhedstilstanden.
   • NITTIENDE KAPITEL. Ægteskabet og dets Indflydelse paa Sundheden.
   • ENOGNITTIENDE KAPITEL. Hundrede Beskjæftigelser og deres respektive Indflydelse paa Sundheden og et langt Liv.
  • FEMOGOTTIENDE KAPITEL. Lyset og dets Indflydelse paa Sundheden.
  • SEKSOGOTTIENDE KAPITEL. Frisk Luft og dens Indflydelse paa Sundheden.
  • SYVOGOTTIENDE KAPITEL. Maaden at aande paa og dens Indflydelse paa Sundheden.
  • OTTEOGOTTIENDE KAPITEL. Legemsbevægelse og dens Indflydelse paa Sundheden.
  • NIOGOTTIENDE KAPITEL. Om Bad og deres Indflydelse paa Sundhedstilstanden.
  • NITTIENDE KAPITEL. Ægteskabet og dets Indflydelse paa Sundheden.
  • ENOGNITTIENDE KAPITEL. Hundrede Beskjæftigelser og deres respektive Indflydelse paa Sundheden og et langt Liv.
  • TOLVTE DEL. Søvnen og dens Forhold til Sundheden.
   • TOOGNITTIENDE KAPITEL. Søvnens Natur og Mysterium.
   • TREOGNITTIENDE KAPITEL. Søvnens Indflydelse paa Sundheden.
   • FIREOGNITTIENDE KAPITEL. Betingelsen for sund Søvn.
   • FEMOGNITTIENDE KAPITEL. Søvn i forskjellige Aldre.
   • SEKSOGNITTIENDE KAPITEL. Søvnløshed.
   • SYVOGNITTIENDE KAPITEL. Drømme og Drømmere.
   • OTTEOGNITTIENDE KAPITEL. Døsighed om Dagen.
  • TOOGNITTIENDE KAPITEL. Søvnens Natur og Mysterium.
  • TREOGNITTIENDE KAPITEL. Søvnens Indflydelse paa Sundheden.
  • FIREOGNITTIENDE KAPITEL. Betingelsen for sund Søvn.
  • FEMOGNITTIENDE KAPITEL. Søvn i forskjellige Aldre.
  • SEKSOGNITTIENDE KAPITEL. Søvnløshed.
  • SYVOGNITTIENDE KAPITEL. Drømme og Drømmere.
  • OTTEOGNITTIENDE KAPITEL. Døsighed om Dagen.
  • TRETTENDE DEL. Sandseorganer og Sjælsevner.
   • NIOGNITTIENDE KAPITEL. Øiet og dets Bevaring.
   • HUNDREDE KAPITEL. Øret og Hørselen; Tilfælder af Døvhed.
   • HUNDREDEOGFØRSTE KAPITEL. Stemmen, dens Uddannelse og Bevaring.
   • HUNDREDEOGANDET KAPITEL Hukommelsen og dens Opøvelse.
   • HUNDREDEOGTREDIE KAPITEL. Stamning og dens Helbredelse.
  • NIOGNITTIENDE KAPITEL. Øiet og dets Bevaring.
  • HUNDREDE KAPITEL. Øret og Hørselen; Tilfælder af Døvhed.
  • HUNDREDEOGFØRSTE KAPITEL. Stemmen, dens Uddannelse og Bevaring.
  • HUNDREDEOGANDET KAPITEL Hukommelsen og dens Opøvelse.
  • HUNDREDEOGTREDIE KAPITEL. Stamning og dens Helbredelse.
  • FJORTENDE DEL. Maaden at forebygge Sygdomme paa. Sygdomme helbredede ved Diæt og andre enkle Midler.
   • HUNDREDEOGFJERDE KAPITEL. At forebygge Sygdomme.
   • HUNDREDEOGFEMTE KAPITEL. Naturens helbredende Evne.
   • HUNDREDEOGSJETTE KAPITEL. Forkjølelser og deres Natur samt Maaden at forebygge og behandle dem paa.
   • HUNDREDEOGSYVENDE KAPITEL. Daarlig Fordøielse eller Mavekatarrh.
   • HUNDREDEOGOTTENDE KAPITEL. Forstoppelse og dens Helbredelse uden Medicin.
   • HUNDREDEOGNIENDE KAPITEL. Nevralgi; hvorledes den opstaar og hvorledes den helbredes ved Diæt.
   • HUNDREDEOGTIENDE KAPITEL. Rheumatisme; dens Aarsager, Forebyggelse og Behandling.
   • HUNDREDEOGELLEFTE KAPITEL. Gigt; dens Aarsag og Behandling.
   • HUNDEDEOGTOLVTE KAPITEL. Den oprørske Lever.
   • HUNDREDEOGTRETTENDE KAPITEL. Nervøsitet og dens Behandling.
   • HUNDREDEOGFJORTENDE KAPITEL. Rødme; dens Fysiologi og Behandling.
   • HUNDREDEOGFEMTENDE KAPITEL. Hovedpine; dens Symptomer og Behandling.
   • HUNDREDEOGSEKSTENDE KAPITEL. Tæring og dens hygieniske Behandling.
  • HUNDREDEOGFJERDE KAPITEL. At forebygge Sygdomme.
  • HUNDREDEOGFEMTE KAPITEL. Naturens helbredende Evne.
  • HUNDREDEOGSJETTE KAPITEL. Forkjølelser og deres Natur samt Maaden at forebygge og behandle dem paa.
  • HUNDREDEOGSYVENDE KAPITEL. Daarlig Fordøielse eller Mavekatarrh.
  • HUNDREDEOGOTTENDE KAPITEL. Forstoppelse og dens Helbredelse uden Medicin.
  • HUNDREDEOGNIENDE KAPITEL. Nevralgi; hvorledes den opstaar og hvorledes den helbredes ved Diæt.
  • HUNDREDEOGTIENDE KAPITEL. Rheumatisme; dens Aarsager, Forebyggelse og Behandling.
  • HUNDREDEOGELLEFTE KAPITEL. Gigt; dens Aarsag og Behandling.
  • HUNDEDEOGTOLVTE KAPITEL. Den oprørske Lever.
  • HUNDREDEOGTRETTENDE KAPITEL. Nervøsitet og dens Behandling.
  • HUNDREDEOGFJORTENDE KAPITEL. Rødme; dens Fysiologi og Behandling.
  • HUNDREDEOGFEMTENDE KAPITEL. Hovedpine; dens Symptomer og Behandling.
  • HUNDREDEOGSEKSTENDE KAPITEL. Tæring og dens hygieniske Behandling.
  • FEMTENDE DEL. Veien til et langt Liv.
   • HUNDREDEOGSYTTENDE KAPITEL. Individuelle Anlæg for høi Alder.
   • HUNDREDEOGATTENDE KAPITEL. Omstændigheder, som befordrer høi Alder.
   • HUNDREDEOGNITTENDE KAPITEL. Leveregler for Opnaaelse af høi Alder.
   • HUNDREDEOGTYVENDE KAPITEL. Hvad der forkorter Livet.
   • HUNDREDEOGENOGTYVENDE KAPITEL. Hvad der forlænger Livet.
   • HUNDREDEOGTOOGTYVENDE KAPITEL. Diætens Indflydelse paa høi Alder.
   • HUNDREDEOGTREOGTYVENDE KAPITEL. Kunsten at opnaa hundrede Aar.
   • HUNDREDEOGFIREOGTYVENDE KAPITEL. Fortidlig Alderdom og dens Aarsager.
   • HUNDREDEOGFEMOGTYVENDE KAPITEL. Merkværdige Eksempler paa høi Alder.
   • HUNDREDEOGSEKSOGTYVENDE KAPITEL. Høi Alder hos store Mænd.
   • HUNDREDEOGSYVOGTYVENDE KAPITEL. Opnaaelse af høi Alder, tiltrods for legemlig Svaghed.
  • HUNDREDEOGSYTTENDE KAPITEL. Individuelle Anlæg for høi Alder.
  • HUNDREDEOGATTENDE KAPITEL. Omstændigheder, som befordrer høi Alder.
  • HUNDREDEOGNITTENDE KAPITEL. Leveregler for Opnaaelse af høi Alder.
  • HUNDREDEOGTYVENDE KAPITEL. Hvad der forkorter Livet.
  • HUNDREDEOGENOGTYVENDE KAPITEL. Hvad der forlænger Livet.
  • HUNDREDEOGTOOGTYVENDE KAPITEL. Diætens Indflydelse paa høi Alder.
  • HUNDREDEOGTREOGTYVENDE KAPITEL. Kunsten at opnaa hundrede Aar.
  • HUNDREDEOGFIREOGTYVENDE KAPITEL. Fortidlig Alderdom og dens Aarsager.
  • HUNDREDEOGFEMOGTYVENDE KAPITEL. Merkværdige Eksempler paa høi Alder.
  • HUNDREDEOGSEKSOGTYVENDE KAPITEL. Høi Alder hos store Mænd.
  • HUNDREDEOGSYVOGTYVENDE KAPITEL. Opnaaelse af høi Alder, tiltrods for legemlig Svaghed.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists