Herman Théodore Chappuis
History
Napoleon Geschetst Tweede omgewerkte druk
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Napoleon
Geschetst door H. TH. Chappuis, Gepensionneerd luitenant-kolonel, Ridder der Orde van de Eikenkroon, enz. Tweede omgewerkte druk, Door H. TH. Chappuis En A. H. P. Blaauw, Leeraar in de geschiedenis aan de Cadettenschool te Alkmaar.
Met 32 groote platen. Alkmaar—Gebr. Kluitman. 1911.
Voorbericht
van den tweeden omgewerkten druk.
Eenige geraadpleegde Bronnen.
Inhoud.
Volgorde der Illustratiën.
Hoofdstuk I.
Afkomst.—Geboorte.—Jeugd.
Hoofdstuk II.
Een blik op de Fransche omwenteling.
Hoofdstuk III.
Bij Toulon en te Parijs.
Hoofdstuk IV.
13 Vendémiaire. Joséphine.
Hoofdstuk V.
De Veldtocht in Italië. 1796.
Hoofdstuk VI.
Bij Rivoli, op Mombello. De Vrede.
Hoofdstuk VII.
Naar Egypte.
Hoofdstuk VIII.
Bonaparte wordt Eerste Consul.
Hoofdstuk IX.
Vredesvoorstellen, Marengo.
Hoofdstuk X.
Vrede met Oostenrijk.
Hoofdstuk XI.
Engeland en de vrede van Amiens.
Hoofdstuk XII.
Consul voor het Leven.
Hoofdstuk XIII.
Oorlog met Engeland. Een nieuwe Samenzwering.
Hoofdstuk XIV.
De Keizerskroon.
Hoofdstuk XV.
Oorlog in Duitschland.
Hoofdstuk XVI.
Austerlitz. Vrede van Presburg.
Hoofdstuk XVII.
Jena. Berlijn. Eylau.
Hoofdstuk XVIII.
Friedland. Tilsit. Fontainebleau.
Hoofdstuk XIX.
Het drama in Spanje.
Hoofdstuk XX.
Naar Weenen.—Essling.—Wagram.
Hoofdstuk XXI.
Echtscheiding. Tweede huwelijk.1
Hoofdstuk XXII.
De veldtocht tegen Rusland.
Hoofdstuk XXIII.
Bij Borodino. In Moskou.
Hoofdstuk XXIV.
De Berezina.
Hoofdstuk XXV.
Lutzen, Bautzen, Leipzig.
Hoofdstuk XXVI.
Parijs valt. De keizer abdiceert.
Hoofdstuk XXVII.
Op Elba. In Frankrijk terug.
Hoofdstuk XXVIII.
Waterloo.
Hoofdstuk XXIX.
De keizer verbannen.
Hoofdstuk XXX.
St. Helena.
MEDE VERSCHENEN:
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.