Het Eiland Texel en Zijne Bewoners
Francis Allan
Het Eiland Texel en Zijne Bewoners
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
VOORWOORD.
INHOUD.
NAAMLIJST DER INTEEKENAREN.
INLEIDING.
ALGEMEENE BESCHOUWING VAN HET EILAND TEXEL
EERSTE HOOFDSTUK.
VOORTBRENGSELEN, GROND- EN LUCHTGESTELDHEID VAN TEXEL.
TWEEDE HOOFDSTUK.
TEXEL BESCHOUWD MET BETREKKING TOT DE GESCHIEDENIS DES VADERLANDS.
DERDE HOOFDSTUK.
DE DORPEN, GEHUCHTEN EN BUURTSCHAPPEN OP TEXEL.
1. Het Oude Schild of Schil.
2. De Burg of Burgt.
3. Het Horntje.
4. Hoorn of den Hoorn.
5. Het voormalige dorp Den Westen.
6. De Koog.
7. Oostereind.
8. Het Nieuwe Schild.
9. Oost.
10. De Cocksdorp.
11. De Waal.
VIERDE HOOFDSTUK.
DE VOORNAAMSTE TEXELSCHE POLDERS.
1. De Prins-Hendrik-Polder.
2. Eijerland,
3. De Eendragt-polder.
4. Het Grie.
5. De Kattenpolder.
6. Waal en Burg.
VIJFDE HOOFDSTUK.
IETS OVER DE VOORMALIGE GEWOONTEN, ENZ. DER TEXELAARS.
ZESDE HOOFDSTUK.
DE BEVOLKING VAN TEXEL.
ZEVENDE HOOFDSTUK.1
AANTEEKENINGEN EN BIJVOEGSELS.
STAAT van de veranderingen aan het Strand en de Duinen langs de Noordzee van het Horntje tot het Eijerland op het Eiland Texel.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.