Het Eiland Texel en Zijne Bewoners
Free

Het Eiland Texel en Zijne Bewoners

By Francis Allan
Free
Book Description
Table of Contents
 • VOORWOORD.
 • INHOUD.
 • NAAMLIJST DER INTEEKENAREN.
 • INLEIDING.
 • ALGEMEENE BESCHOUWING VAN HET EILAND TEXEL
 • EERSTE HOOFDSTUK.
 • VOORTBRENGSELEN, GROND- EN LUCHTGESTELDHEID VAN TEXEL.
 • TWEEDE HOOFDSTUK.
 • TEXEL BESCHOUWD MET BETREKKING TOT DE GESCHIEDENIS DES VADERLANDS.
 • DERDE HOOFDSTUK.
 • DE DORPEN, GEHUCHTEN EN BUURTSCHAPPEN OP TEXEL.
  • 1. Het Oude Schild of Schil.
  • 2. De Burg of Burgt.
  • 3. Het Horntje.
  • 4. Hoorn of den Hoorn.
  • 5. Het voormalige dorp Den Westen.
  • 6. De Koog.
  • 7. Oostereind.
  • 8. Het Nieuwe Schild.
  • 9. Oost.
  • 10. De Cocksdorp.
  • 11. De Waal.
 • VIERDE HOOFDSTUK.
 • DE VOORNAAMSTE TEXELSCHE POLDERS.
  • 1. De Prins-Hendrik-Polder.
  • 2. Eijerland,
  • 3. De Eendragt-polder.
  • 4. Het Grie.
  • 5. De Kattenpolder.
  • 6. Waal en Burg.
 • VIJFDE HOOFDSTUK.
 • IETS OVER DE VOORMALIGE GEWOONTEN, ENZ. DER TEXELAARS.
 • ZESDE HOOFDSTUK.
 • DE BEVOLKING VAN TEXEL.
 • ZEVENDE HOOFDSTUK.1
 • AANTEEKENINGEN EN BIJVOEGSELS.
 • STAAT van de veranderingen aan het Strand en de Duinen langs de Noordzee van het Horntje tot het Eijerland op het Eiland Texel.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists