Het Eiland Texel en Zijne Bewoners
Free

Het Eiland Texel en Zijne Bewoners

By Francis Allan
Free
Book Description
Table of Contents
 • VOORWOORD.
 • INHOUD.
 • NAAMLIJST DER INTEEKENAREN.
 • INLEIDING.
 • ALGEMEENE BESCHOUWING VAN HET EILAND TEXEL
 • EERSTE HOOFDSTUK.
 • VOORTBRENGSELEN, GROND- EN LUCHTGESTELDHEID VAN TEXEL.
 • TWEEDE HOOFDSTUK.
 • TEXEL BESCHOUWD MET BETREKKING TOT DE GESCHIEDENIS DES VADERLANDS.
 • DERDE HOOFDSTUK.
 • DE DORPEN, GEHUCHTEN EN BUURTSCHAPPEN OP TEXEL.
  • 1. Het Oude Schild of Schil.
  • 2. De Burg of Burgt.
  • 3. Het Horntje.
  • 4. Hoorn of den Hoorn.
  • 5. Het voormalige dorp Den Westen.
  • 6. De Koog.
  • 7. Oostereind.
  • 8. Het Nieuwe Schild.
  • 9. Oost.
  • 10. De Cocksdorp.
  • 11. De Waal.
 • VIERDE HOOFDSTUK.
 • DE VOORNAAMSTE TEXELSCHE POLDERS.
  • 1. De Prins-Hendrik-Polder.
  • 2. Eijerland,
  • 3. De Eendragt-polder.
  • 4. Het Grie.
  • 5. De Kattenpolder.
  • 6. Waal en Burg.
 • VIJFDE HOOFDSTUK.
 • IETS OVER DE VOORMALIGE GEWOONTEN, ENZ. DER TEXELAARS.
 • ZESDE HOOFDSTUK.
 • DE BEVOLKING VAN TEXEL.
 • ZEVENDE HOOFDSTUK.1
 • AANTEEKENINGEN EN BIJVOEGSELS.
 • STAAT van de veranderingen aan het Strand en de Duinen langs de Noordzee van het Horntje tot het Eijerland op het Eiland Texel.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...