Het Eiland Texel en Zijne Bewoners
Free

Het Eiland Texel en Zijne Bewoners

By Francis Allan
Free
Book Description
Table of Contents
 • VOORWOORD.
 • INHOUD.
 • NAAMLIJST DER INTEEKENAREN.
 • INLEIDING.
 • ALGEMEENE BESCHOUWING VAN HET EILAND TEXEL
 • EERSTE HOOFDSTUK.
 • VOORTBRENGSELEN, GROND- EN LUCHTGESTELDHEID VAN TEXEL.
 • TWEEDE HOOFDSTUK.
 • TEXEL BESCHOUWD MET BETREKKING TOT DE GESCHIEDENIS DES VADERLANDS.
 • DERDE HOOFDSTUK.
 • DE DORPEN, GEHUCHTEN EN BUURTSCHAPPEN OP TEXEL.
  • 1. Het Oude Schild of Schil.
  • 2. De Burg of Burgt.
  • 3. Het Horntje.
  • 4. Hoorn of den Hoorn.
  • 5. Het voormalige dorp Den Westen.
  • 6. De Koog.
  • 7. Oostereind.
  • 8. Het Nieuwe Schild.
  • 9. Oost.
  • 10. De Cocksdorp.
  • 11. De Waal.
 • VIERDE HOOFDSTUK.
 • DE VOORNAAMSTE TEXELSCHE POLDERS.
  • 1. De Prins-Hendrik-Polder.
  • 2. Eijerland,
  • 3. De Eendragt-polder.
  • 4. Het Grie.
  • 5. De Kattenpolder.
  • 6. Waal en Burg.
 • VIJFDE HOOFDSTUK.
 • IETS OVER DE VOORMALIGE GEWOONTEN, ENZ. DER TEXELAARS.
 • ZESDE HOOFDSTUK.
 • DE BEVOLKING VAN TEXEL.
 • ZEVENDE HOOFDSTUK.1
 • AANTEEKENINGEN EN BIJVOEGSELS.
 • STAAT van de veranderingen aan het Strand en de Duinen langs de Noordzee van het Horntje tot het Eijerland op het Eiland Texel.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists