Laatste verzen
Free

Laatste verzen

By Guido Gezelle
Free
Book Description
Table of Contents
 • The Project Gutenberg eBook, Laatste verzen, by Guido Gezelle
  • E-text prepared by Anna Tuinman, Eline Visser, and the Project Gutenberg Online Distributed Proofreading Team (http://www.pgdp.net)
 • Opmerkingen van de bewerker
  • LAATSTE VERZEN
  • GUIDO GEZELLE’S DICHTWERKEN
 • LAATSTE VERZEN
  • ’T ER VIEL ’NE KEER
   • (Herinnering aan Beethoven’s Septuor.)
  • (Herinnering aan Beethoven’s Septuor.)
  • ONBEVLEKTE VROUWE
  • MIJMERINGE
  • MOEDERKEN
  • SINT JANS VIER
  • BAST VAN MURWE WIJNGAARDBEZEN
  • PERELS
  • SERENUM ERIT
   • (Matth. xvi:2)
  • (Matth. xvi:2)
  • IMBER ABIIT
  • OCTOBERBOOMEN
  • AAN......?
  • DE XIV STONDEN OF DE BLOEDIGE DAGVAART ONS HEEREN
  • 1895
  • DE EERSTE STONDE:
   • GEVONNIST.
  • GEVONNIST.
  • DE TWEEDE STONDE:
   • NAAR GOLGOTHA.
  • NAAR GOLGOTHA.
  • DE DERDE STONDE:
   • EERSTE VAL.
  • EERSTE VAL.
  • DE VIERDE STONDE:
   • MARIA.
  • MARIA.
  • DE VIJFDE STONDE:
   • SIMOEN VAN CYRENEN.
  • SIMOEN VAN CYRENEN.
  • DE ZESDE STONDE:
   • VERONICA.
  • VERONICA.
  • DE ZEVENSTE STONDE:
   • TWEEDE VAL.
  • TWEEDE VAL.
  • DE ACHTSTE STONDE:
   • DE WEENENDE VROUWEN.
  • DE WEENENDE VROUWEN.
  • DE NEGENSTE STONDE:
   • DERDE VAL.
  • DERDE VAL.
  • DE TIENSTE STONDE:
   • ONTKLEED.
  • ONTKLEED.
  • DE ELFSTE STONDE:
   • GEKRUIST.
  • GEKRUIST.
  • DE TWAALFSTE STONDE:
   • GESTORVEN.
  • GESTORVEN.
  • DE DERTIENSTE STONDE:
   • DE VII WEE’N.
  • DE VII WEE’N.
  • DE VEERTIENSTE STONDE:
   • EN BEGRAVEN.
  • EN BEGRAVEN.
  • 1897
  • VRIENDENZOEN
   • VIS UNITA FORTIOR
  • VIS UNITA FORTIOR
  • IK DROOME ALREÊ
  • O BAND
  • WIJ NADEREN
  • ZEGEPRAAL
  • DIE MIJN HERT BEMINT
  • HALF APRIL
  • GROENINGE’NS GROOTHEID OF DE SLAG VAN DE GULDENE SPOOREN
   • I
   • II
   • III
   • IV
   • V
   • VI
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • IN SPECULO
  • TWIJFELZONNIG
  • EN DAARMEÊ AL
  • JANTJE
  • ZWART
  • LOOFGEBOUW
  • SPREEUWEN
  • WEDERWIJVEN
  • EXCELSIOR
  • ’T SCHEERWIEL
  • DE DOORNENBOOM
  • QUIS NOS SEPARABIT?
   • Ad Rom. viii:35.
  • Ad Rom. viii:35.
  • MIETJE
  • ZONHOEDEN
  • BUIGEN OF BERSTEN
  • CYTISUS LABURNUM
  • GIERZWALUWEN
   • (Cypselus Apus)
  • (Cypselus Apus)
  • PASCENT IN ÆTHERE CERVI
   • VIRG.
  • VIRG.
  • DE SPERRETAKKEN
  • SAMBUCUS NIGRA. L.
  • BIGNONIA CATALPA. L.
  • BEZIET DIE BOOZE KATTE
  • ’T IS STILLE
  • HET GULDEN VLIES
  • HEBT MEÊLIJEN
  • DE LEYE
  • 1898
  • DUIVEN
  • MUSSCHEN
  • DE DAGERAAD[1]
  • NEVELDUISTERNIS
  • WINDTOCHT
  • AKSTERNESTEN
  • LENTEGROEN
  • VOORBIJ
  • WIE IS ALS GOD[1]
  • OCH WARE IK....
  • GETIJDEN.[1]
  • CINXEN
  • DUC NOS QUO TENDIMUS![1]
  • IN ’T RIET
  • SORBUS AUCUPARIA. L.
  • ... AAN DEN LINDEBOOM
  • BLADERVAL
  • EGO FLOS....
   • (Cant. II:1)
  • (Cant. II:1)
  • PLATANUS ORIENTALIS. L.
  • SLAAPLIED
  • KROMMENISSE
  • VERLORENBROOD
  • GODDELIJKE BESCHOUWINGEN.[1]
  • 1899
  • „VADER OVERLEDEN”[1]
  • REQUIESCAT IN PACE![1]
  • UIT DE DIEPTEN.
  • HET VLAAMSCHE VOLK
  • ONGEDAGTEEKENDE GEDICHTEN EN ONVOLTOOIDE „SLAPENDE BOTTEN”
  • DE BOODSCHAP
  • HOSANNAH
  • WEGGEROOFDE LELIE
  • GELIJK DE ARME PELGRIM
  • O LIEFSTE JESU ZOET
  • GEKRUISTE GOD
  • AVE REGINA
  • AANZIET DE KRAAIEN
  • ’T WAS ’N WARE!
  • MOCHT ZULK EEN TALE
  • INHOUDSTAFEL
 • Opmerkingen van de bewerker
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists