Laatste verzen
Guido Gezelle
Literature & Fiction
Laatste verzen
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
The Project Gutenberg eBook, Laatste verzen, by Guido Gezelle
E-text prepared by Anna Tuinman, Eline Visser, and the Project Gutenberg Online Distributed Proofreading Team (http://www.pgdp.net)
Opmerkingen van de bewerker
LAATSTE VERZEN
GUIDO GEZELLE’S DICHTWERKEN
LAATSTE VERZEN
’T ER VIEL ’NE KEER
(Herinnering aan Beethoven’s Septuor.)
(Herinnering aan Beethoven’s Septuor.)
ONBEVLEKTE VROUWE
MIJMERINGE
MOEDERKEN
SINT JANS VIER
BAST VAN MURWE WIJNGAARDBEZEN
PERELS
SERENUM ERIT
(Matth. xvi:2)
(Matth. xvi:2)
IMBER ABIIT
OCTOBERBOOMEN
AAN......?
DE XIV STONDEN OF DE BLOEDIGE DAGVAART ONS HEEREN
1895
DE EERSTE STONDE:
GEVONNIST.
GEVONNIST.
DE TWEEDE STONDE:
NAAR GOLGOTHA.
NAAR GOLGOTHA.
DE DERDE STONDE:
EERSTE VAL.
EERSTE VAL.
DE VIERDE STONDE:
MARIA.
MARIA.
DE VIJFDE STONDE:
SIMOEN VAN CYRENEN.
SIMOEN VAN CYRENEN.
DE ZESDE STONDE:
VERONICA.
VERONICA.
DE ZEVENSTE STONDE:
TWEEDE VAL.
TWEEDE VAL.
DE ACHTSTE STONDE:
DE WEENENDE VROUWEN.
DE WEENENDE VROUWEN.
DE NEGENSTE STONDE:
DERDE VAL.
DERDE VAL.
DE TIENSTE STONDE:
ONTKLEED.
ONTKLEED.
DE ELFSTE STONDE:
GEKRUIST.
GEKRUIST.
DE TWAALFSTE STONDE:
GESTORVEN.
GESTORVEN.
DE DERTIENSTE STONDE:
DE VII WEE’N.
DE VII WEE’N.
DE VEERTIENSTE STONDE:
EN BEGRAVEN.
EN BEGRAVEN.
1897
VRIENDENZOEN
VIS UNITA FORTIOR
VIS UNITA FORTIOR
IK DROOME ALREÊ
O BAND
WIJ NADEREN
ZEGEPRAAL
DIE MIJN HERT BEMINT
HALF APRIL
GROENINGE’NS GROOTHEID OF DE SLAG VAN DE GULDENE SPOOREN
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
IN SPECULO
TWIJFELZONNIG
EN DAARMEÊ AL
JANTJE
ZWART
LOOFGEBOUW
SPREEUWEN
WEDERWIJVEN
EXCELSIOR
’T SCHEERWIEL
DE DOORNENBOOM
QUIS NOS SEPARABIT?
Ad Rom. viii:35.
Ad Rom. viii:35.
MIETJE
ZONHOEDEN
BUIGEN OF BERSTEN
CYTISUS LABURNUM
GIERZWALUWEN
(Cypselus Apus)
(Cypselus Apus)
PASCENT IN ÆTHERE CERVI
VIRG.
VIRG.
DE SPERRETAKKEN
SAMBUCUS NIGRA. L.
BIGNONIA CATALPA. L.
BEZIET DIE BOOZE KATTE
’T IS STILLE
HET GULDEN VLIES
HEBT MEÊLIJEN
DE LEYE
1898
DUIVEN
MUSSCHEN
DE DAGERAAD[1]
NEVELDUISTERNIS
WINDTOCHT
AKSTERNESTEN
LENTEGROEN
VOORBIJ
WIE IS ALS GOD[1]
OCH WARE IK....
GETIJDEN.[1]
CINXEN
DUC NOS QUO TENDIMUS![1]
IN ’T RIET
SORBUS AUCUPARIA. L.
... AAN DEN LINDEBOOM
BLADERVAL
EGO FLOS....
(Cant. II:1)
(Cant. II:1)
PLATANUS ORIENTALIS. L.
SLAAPLIED
KROMMENISSE
VERLORENBROOD
GODDELIJKE BESCHOUWINGEN.[1]
1899
„VADER OVERLEDEN”[1]
REQUIESCAT IN PACE![1]
UIT DE DIEPTEN.
HET VLAAMSCHE VOLK
ONGEDAGTEEKENDE GEDICHTEN EN ONVOLTOOIDE „SLAPENDE BOTTEN”
DE BOODSCHAP
HOSANNAH
WEGGEROOFDE LELIE
GELIJK DE ARME PELGRIM
O LIEFSTE JESU ZOET
GEKRUISTE GOD
AVE REGINA
AANZIET DE KRAAIEN
’T WAS ’N WARE!
MOCHT ZULK EEN TALE
INHOUDSTAFEL
Opmerkingen van de bewerker
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like