Door duisternis tot licht: Gedachten over en voor het Javaansche volk
Raden Adjeng Kartini
History
Door duisternis tot licht: Gedachten over en voor het Javaansche volk
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
DOOR DUISTERNIS TOT LICHT.
GEDACHTEN
OVER EN VOOR
HET JAVAANSCHE VOLK
VAN WIJLEN
RADEN ADJENG KARTINI.
INLEIDING.
VOORWOORD BIJ DEN TWEEDEN DRUK.
VOORWOORD BIJ DEN DERDEN DRUK.
GEDACHTEN ONTLEEND AAN NIET OPENBAAR GEMAAKTE BRIEVEN.
AAN ONZE VRIENDEN.
BESCHOUWINGEN VAN RADEN ADJENG KARTINI,
NEERGELEGD IN EENE NOTA MET HET OPSCHRIFT:
GEEF DEN JAVAAN OPVOEDING!
The book hasn't received reviews yet.