Care at a Distance
Free

Care at a Distance

By Jeannette Pols
Free
Book Description

This widely researched study demonstrates convincingly that neither grandiose promises nor nightmare scenarios have much to do with actual care practices employing telecare. Combining detailed ethnographic studies of nurses and patients involved in telecare with a broad theoretical frameworky from various disciplines, the author concludes that these practices leads to more rather than less intense caring relations, resulting from a spectacular raise in the frequency of contacts between nurses and patients. Patients are much taken with this, not because they feel they are finally able to manage themselves, but because they can ‘leave things to the experts’. The patients find that caring is something that is best done for others. The book frames urgent questions about the future of telecare and the ways in which innovative care practices can be built on facts rather than hopes, hypes or nightmares.

Politici promoten telezorg als de meest efficiënte oplossing van het probleem van de vergrijzing en ontgroening. Met behulp van telezorg, zo beweren ze, gaan chronisch zieke ouderen ‘zichzelf managen’ en zullen er minder professionals nodig zijn. Aan de andere kant stellen technologie-pessimisten dat er een verschraling en verkilling in de zorg zal optreden als professionals telezorg grootschalig gaan invoeren. Zieke ouderen zullen hun laatste adem uitblazen onder toezicht van camera’s en sensoren, ver van menselijk contact.

Grootse beloften noch inktzwarte nachtmerries hebben veel te maken met de praktijk waarin professionals en patiënten daadwerkelijk met telezorg werken. Dat blijkt uit dit boek, waarin de auteur gedetailleerd en uiterst leesbaar verslag doet van de wederwaardigheden van patiënten en verpleegkundigen in een aantal pioniersprojecten van telezorg. De combinatie van etnografisch onderzoek en theoretische inzichten uit onder andere wetenschaps- en techniekstudies en ethiek levert verrassende inzichten op. Zo blijkt telezorg de zorg intensiever te maken omdat het contact tussen patiënten en professionals vaak spectaculair toeneemt. De ouderen zijn hier doorgaans erg tevreden over, niet omdat ze zichzelf nu eindelijk kunnen managen, maar juist omdat ze zich veilig en gekoesterd voelen door al die extra zorg die via apparatuur mogelijk wordt gemaakt. Het boek stelt een aantal prikkelende vragen over de toekomst van telezorg en de manier waarop we innovaties in de zorg zouden kunnen baseren op feiten in plaats van dromen, hypes of nachtmerries.

Table of Contents
 • Care at a Distance
 • Contents
 • 1 Introduction
 • Part I Norms and nightmares
  • 2 Caring devices
  • 3 The heart of the matter
 • Part II Knowledge and promises
  • 4 Caring for the self?
  • 5 Knowing patients
 • Part III Routines and efficiencies
  • 6 Zooming in on webcams
  • 7 Economies of care
 • Conclusions On studying innovation
  • 8 Innovating care innovation
 • Acknowledgements
 • Appendix: Projects studied for this book
 • Notes
 • References
 • Index of names
 • Index of subjects
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...