Dertig Jaar Privatisering, Verzelfstandiging en Marktwerking
Free

Dertig Jaar Privatisering, Verzelfstandiging en Marktwerking

By Bart Stellinga
Free
Book Description

This publication provides an overview of the last thirty years of Dutch policy and policy thinking in the area of privatization and market forces.

Het Nederlandse beleid en beleidsdenken van de afgelopen drie decennia op het terrein van privatisering, verzelfstandiging en marktwerking vormde een antwoord op ingrijpende veranderingen in de economie, de samenleving en de overheid. Het volgde daarnaast ontwikkelingen in de economische en bestuurskundige wetenschappen, die een herwaardering van de markt en een afwaardering van de overheid behelsden. Hoewel veelal pragmatisch en stapsgewijs doorgevoerd, was er sprake van een groot vertrouwen in de verwachte positieve effecten van het ingezette beleid en de eenvoud waarmee het beleid tot deze resultaten zou leiden. Als de praktijk anders uitpakte dan de beloftes van de theorie, werd dit doorgaans geweten aan onvolkomenheden bij het in de praktijk brengen van de theorie, niet aan de theorie zelf. En al werd het beleid in de loop der tijd zeker aangescherpt, er werd nooit sterk afgeweken van het ingeslagen pad. Mede door dit nieuwe beleid heeft zich een 'stille revolutie' voltrokken, gekenmerkt door een ingrijpende wijziging in de verhouding markt, overheid en samenleving en een significante transformatie van deze drie domeinen: meer (en andere) markt, andere overheid, andere samenleving.

Table of Contents
 • Ten geleide
 • 1 Inleiding
  • 1.1 Probleemstelling
  • 1.2 Afbakening van begrippen en de studie
  • 1.3 De strekking van het betoog
 • 2 Ontwikkelingen in (denkbeelden over) economie, overheid en
  • 2.1 Veranderingen in economie, overheid en samenleving
  • 2.2 Invloedrijke ideeën
 • 3 De jaren tachtig
  • 3.1 Beleid van Lubbers I (1982-1986)
  • 3.2 Beleid van Lubbers II (1986-1989)
  • 3.3 Overkoepelend beeld van de jaren tachtig
 • 4 De jaren negentig
  • 4.1 Beleid van Lubbers III (1989-1994)
  • 4.2 Beleid van Kok I (1994-1998)
  • 4.3 Beleid van Kok II (1998-2002)
  • 4.4 Overkoepelend beeld van de jaren negentig
 • 5 De jaren tweeduizend
  • 5.1 Beleid van Balkenende I-III (2002-2007)
  • 5.2 Beleid van Balkenende IV (2007-2010)
  • 5.3 Beleid van Rutte (2010-2012)
  • 5.4 Overkoepelend beeld van de jaren tweeduizend
 • 6 Conclusie
  • 6.1 Veranderende omstandigheden
  • 6.2 Ideeën die (ver)leiden
  • 6.3 Beleidsdenken en beleidsveranderingen
  • 6.4 Discussies over beleid
  • 6.5 Veranderingen in markt, samenleving en overheid
 • Noten
 • Bibliogrfie
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...