Laulut ja kirjoitukset
Free

Laulut ja kirjoitukset

By Kati Kallio
Free
Book Description

Songs and writings: oral and literary cultures in early-modern Finland renews the understanding of exchange between the learned culture of clergymen and the culture of commoners, or “folk”. What happened when the Reformation changed the position of the oral vernacular language to literary and ecclesiastical, and when folk beliefs seem to have become an object for more intensive surveillance and correction? How did clergymen understand and use the versatile labels of popular belief, paganism, superstition and Catholic fermentation?

Why did they choose particular song languages, poetic modes and melodies for their Lutheran hymns and literary poems, and why did they avoid oral poetics in certain contexts while accentuating it in others? How were the hagiographical traditions representing the international medieval literary or “great” tradition adapted to “small” folk traditions, and how did they persist and change after the Reformation? What happened to the cult of the Virgin Mary in local oral traditions?

The first Finnish 16th-century reformers admired the new Germanic models of Lutheran congregational hymns and avoided the Finnic vernacular Kalevala-metre idiom, while their successors picked up many vernacular traits, most notably alliteration, in their ecclesiastical poetry and hymns. Over the following centuries, the new features introduced via new Lutheran hymns such as accentual metres, end-rhymes and strophic structures were infusing into oral folk poetry, although this took place also via secular oral and literary routes. On the other hand, seventeenth-century scholars cultivated a new academic interest in what they understood as “ancient Finnish poetry”.

The book has an extensive English Summary for the international readership.

Table of Contents
 • Nimiö
 • Tekijänoikeudet
 • Sisällys
 • Esipuhe
  • Suullinen ja kirjallinen kulttuuri ja uuden ajan alun tutkimus
  • Kirjan sisältö ja tekijyys
  • Kiitokset
 • Johdanto: oppineen ja kansankulttuurin vuorovaikutus
  • Kerrostunut kulttuuri ja pyhimyskultit
  • Kirjallistuminen, virrenveisuu ja kansanusko
  • Laulun murros
  • Suullinen perinne, puheyhteisöt ja uskonto
  • Perinteen ikä ja esityshetki
  • Käsitteistä
  • Transkriptioista
 • Pahat pakanat ja jumaliset miehet: oppineet, kansanusko ja katoliset perinteet
  • Oppineet, kansankieli ja taianomainen todellisuus
   • Esikristilliset perinteet ja taikausko
   • Oppineiden liturginen maailma ja kansanuskon maagisuus
  • Agricola, Juusten ja Sorolainen epäjumalista ja taikauskosta
   • Taikauskon kieltäminen ja seremoniat
  • Jacobus Finno, rahvaan laulut ja riimilliset virret
   • Riimillisiä lauluja muiden kristillisten maiden tapaan
  • Tekstit ja toimijat pienen ja suuren tradition risteyksessä
 • Pyhimysuskon suuret ja pienet traditiot: Pyhä Anna, Pyhä Tapani ja Pyhä Katariina
  • Kirkolliset pyhimyskultit
   • Kansanomaiset pyhimykset
  • Läntinen ja itäinen Pyhä Anna
  • Pyhä Tapani – hevosjumala, miehen malli
   • Vanhimmat tiedot tapaninvietosta
   • Hevosten ”loistoksi”
   • Tapaninpäivän kiertueet ja laulut
   • Tapanin virsi
   • Paikallisia, yksilöllisiä ja ajallisia muunnelmia
   • Moniäänistä, elävää miestenkulttuuria
  • Pyhä Katariina Aleksandrialainen itäsuomalaisena karjan suojelijana
   • Katriinan poltto
   • Karjanhoidon Katriina
   • Katariina Itämeren ympäristössä
  • Pyhimysten elämästä Pohjolassa
 • Suomalainen Neitsyt Maria: parantaja, loistava näky, rukoiltava apu
  • Marian asemasta keskiajan Suomessa
  • Reformaatio: Marian muuttuva kuva
   • Marian puhdistuspäivä, kynttilämessu ja kirkkoonotto
   • Käräjäpöytäkirjojen Maria
  • Länsi-Suomen Maria
   • Vahva ja aktiivinen parantaja
   • Rukoilivatko länsisuomalaiset Mariaa?
   • Marian ruumiillinen läsnäolo
   • Maria kielessä ja mielessä
  • Itä-Suomen Maria
   • Myyttinen, apuun tuleva ja rukoiltava Maria
   • Katolista vai ortodoksista?
   • Kansanomainen Ave Maria
  • Neitsyt Maria -perinne pienen ja suuren tradition kohtauspaikkana
 • Uuden ajan alun runokielet ja lajit: riimi, alkusointu ja kalevalamitta
  • Uuden ajan alun runoaineistot
  • Kirkkolaulu
   • Lyhyet kansankieliset riimisäkeistöt
   • Agricola ja keskiajan perintö
   • Finnon riimillinen, alkusointua välttävä virsirunous
   • Alkusoinnun murtautuminen virsirunouteen
  • Kirjalliset runot
   • Agricolasta alkava knittelimitta
   • Riimillinen alkusointuinen parisäe
   • Suullisenkaltainen kalevalamitta
  • Suulliset runot
   • Sananlaskut
   • Loitsut 1600-luvun tuomiokirjoissa
   • Pilkkalaulut
  • Oppineet runon kuvaukset
   • Aeschillus Petraeuksen kielioppi
   • Wexioniuksen ja Martiniuksen kuvaukset
   • Juslenius, Ganander ja Porthan
  • Länsisuomalainen suullinen runous
   • Riimillisen suullisen laulun ajoituksen vaikeus
  • Oppinut ja suullinen runous
 • Ajan, paikan ja runon kerroksellisuus: Annikaisen virsi, Piispa Henrikin surmavirsi ja Kaarle-herttuan runo
  • Annikaisen virsi
   • Ritvalan helka
   • Helkavirret
   • Alkuvirsi
   • Annikaisen virren variaatio
   • Kuka on Annikainen?
   • Ritvalan Annikainen ja virren kulttuuriset taustat
   • Suullisen runon monikerroksisuus
  • Piispa Henrikin surmavirsi
   • Varhaisin kiinnostus 1600-luvun alkupuolella
   • Anders Törnuddin kokoelman teksti
   • Palmskiöldin kokoelman muistiinpano
  • Kaarle-herttuan runo
   • Hyvä herra herttu Kaarle
   • Kaarle-herttuan runon toisinnot ja runokieli
   • Kuningasrunot suullisessa perinteessä
   • Viitteet oppineisiin runoihin
   • Oppineiden vai rahvaan runoutta, historiaa vai propagandaa?
  • Kenen runoa, suullista vai kirjallista?
 • Lopuksi: Suullinen ja kirjallinen kulttuuri uuden ajan alun Suomessa
  • Kansan taikausko ja oppineiden kuvaukset
   • Pyhimykset, Neitsyt Maria ja suuri pieni traditio
   • Uuden ajan alun suomalainen runous
   • Pitkät paikalliset ja kristilliset runot
   • Suullinen, kirjallinen ja taianomainen todellisuus
 • Lähteet
  • Lyhenteet
  • Arkistolähteet
  • Painetut tutkimusaineistot
  • Kirjallisuus
 • English summary
 • Kirjoittajat
The book hasn't received reviews yet.
Also Available On
Categories
Curated Lists