Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi
Free

Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi

By Arto Haapala (editor)
Free
Book Description

This collection of essays looks at the issue of human well-being from the point of view of environmental aesthetics. Questions addressed include: What role do aesthetic values have in advancing well-being? Are there environments that are particularly supportive of well-being? What is the place of aesthetic factors in environmental and city planning? The authors of the first part of the book illuminate the relationship between aesthetics and well-being by discussing such notions and ideas as aesthetic well-being, interactive environmental planning, aesthetic quality in urban planning, aesthetic footprint, and ecological aesthetics. The authors of this part also engage with many topical questions in environmental and everyday aesthetics. For example, Yuriko Saito’s idea of green aesthetics as well as Allen Carlson’s science-based model of the aesthetic appreciation of nature are critically examined.

Table of Contents
 • Nimiö
 • Tekijänoikeudet
 • Sisällys
 • Kiitokset
 • Johdanto
 • I Teoreettisia lähtökohtia esteettiseen hyvinvointiin
  • Mitä on esteettinen hyvinvointi?
   • ”Kuvitella, että…”
   • Esteettisyys
   • Esteettinen hyvinvointi
   • Esteettinen elämä?
   • Päätelmiä
  • Preferenssiutilitarismia, avointa arvokeskustelua vai yhdessä tekemistä?
   • Hyvinvoinnin käsite ja sen yhteydet estetiikkaan
   • Yhdyskuntasuunnittelu – taidetta, sosiaaliteknologiaa vai yhteiskunnallista arvokeskustelua?
   • Rakennetun ympäristön estetiikka ja kommunikatiivinen päätöksenteko
   • Syntyykö laadukas ympäristö keskustelemalla vai yhdessä tekemällä?
   • Lopuksi
  • Kaupunkiympäristön estetiikka hyvinvointikysymyksenä
   • Esteettinen laatu sosiokulttuurisena ilmiönä
   • Esteettiset asiantuntijat ja auktoriteetit esteettisen laadun määrittäjinä
   • Esteettisen laadun suhde paikkaan ja paikallisuuteen
   • Ajallisuus ja historiallisuus kaupunkiympäristössä
   • Arkkitehtuurin ja rakennustaiteen merkityksestä
   • Lopuksi: esteettinen laatu ja normiperusteinen ympäristölainsäädäntö
  • Esteettisen jalanjäljen jäljillä
   • Johdanto
   • Esteettinen jalanjälki
   • Vihreä estetiikka
   • Esteettinen
   • Kaksi lähestymistapaa
   • Lopuksi
  • Kulttuurin ja luonnon jäljet ympäristön esteettisessä kokemisessa
   • Luonto ja perinteet Suvisaariston esteettisinä vahvuuksina
   • Ympäristö ja kulttuuriset merkitykset
   • Luonnon omat tarinat ja esteettinen kokemus
   • Esteettinen mielihyvä
   • Esteettiset arvot muiden ympäristöarvojen joukossa
   • Lopuksi
 • II Hyvinvoinnin ympäristöjä
  • Leppoistettu kaupunki
   • Edelläkäyvät tekniikat, heikot signaalit, megatrendi
   • Hiljaiset alueet ja tilat
   • Hidastus ja hitailijat
   • Pysähdyksen paikat
   • Kivaa ja kevyttä asukasosallisuutta
   • Hidas kaupunki suunnittelussa
  • Arjen estetiikkaa 1900-luvun maaseutuympäristössä
   • Aikalaiskirjoitukset tiedon lähteenä
   • Vuosisadan vaihteen vaikutteet
   • Ammattikuntien muodostuminen muutostekijänä
   • Maaseudun muuttuneen ympäristökuvan luonnehdintaa
   • Jälleenrakennuskauden haasteita arvioimassa
   • Johtoajatuksena rationaalinen rakentaminen
   • Modernisaatio rakennustavan muuttumisen selittäjänä
   • Maaseutuympäristön uudelleen arviointia
   • Yhteenvetoa
  • Virkistysmahdollisuudet ekosysteemipalveluna
   • Luonnon tarjoamat virkistysmahdollisuudet kulttuurisena ekosysteemipalveluna
   • Jokamiehen oikeudet ja yhteiskunta ekosysteemipalvelujen tarjoajana
   • Virkistysmahdollisuuksien riittävyys
   • Virkistysmahdollisuuksien saavutettavuus
   • Virkistysmahdollisuuksien jatkuvuus
   • Virkistysmahdollisuuksien hyvä laatu
   • Virkistyksellisten ekosysteemipalveluiden taloudellinen merkitys ja uhat
   • Virkistysmahdollisuudet ovat lailla säädeltyjä
  • Viheralueet iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäjinä
   • Suomi ikääntyy
   • Toimintakyky ja toiminnanvajeet
   • Väestön fyysinen toimintakyky kohenee
   • Viheralueiden hyvinvointivaikutukset kaupunkilaisilla
   • Lisää hyvinvointia viheralueilta
 • Abstract
 • Kirjoittajat
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...