Geschiedenis van Suriname
J. Wolbers
Geschiedenis van Suriname
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Voorrede.
Inleiding.
Eerste Tijdvak.
van 1492 tot 1666.
Tweede tijdvak.
van 1667 tot 1683.
Derde tijdvak.
van 1683 tot 1804.
Eerste hoofdstuk.
Derde tijdvak.
Tweede hoofdstuk.
Derde tijdvak.
Derde hoofdstuk.
Derde tijdvak.
Vierde hoofdstuk.
Derde tijdvak.
Vijfde hoofdstuk.
Derde tijdvak.
Zesde hoofdstuk.
Vierde tijdvak.
Vijfde hoofdstuk.
Vijfde tijdvak.
van 1816 tot 1861.
Eerste hoofdstuk.
Vijfde tijdvak.
Tweede hoofdstuk.
Vijfde tijdvak.
Derde hoofdstuk.
Overzigt van den zendingsarbeid der Broedergemeente in Suriname.
Uitzending der Broederen naar Suriname en eerste vestiging aldaar.
I.
Zending onder de Indianen.
II.
Zending onder de Boschnegers.
III.
Zending onder de Negerslaven.
Naschrift.
Chronologische tafel
der voornaamste gebeurtenissen in de geschiedenis van Suriname vermeld.
“Octroy ofte fondamenteele conditiën, onder dewelke haar Hoog Mog. ten besten en de voordeele van de Ingesetenen deser Landen, de Colonie van Suriname hebben doen vallen in handen ende onder directie van de Bewinthebberen van de Generaale Nederlantsche Geoctroijeerde West-Indische Compagnie.”
Art. I.
Art. II.
Art. III.
Art. IV.
Art. V.
Art. VI.
Art. VII.
Art. VIII.
Art. IX.
Art. X.
Art. XI.
Art. XII.
Art. XIII.
Art. XIV.
Art. XV.
Art. XVI.
Art. XVII.
Art. XVIII.
Art. XIX.
Art. XX.
Art. XXI.
Art. XXII.
Art. XXIII.
Art. XXIV.
Art. XXV.
Art. XXVI.
Art. XXVII.
Art. XXVIII.
Art. XXIX.
Art. XXX.
Art. XXXI.
Art. XXXII.
Naamlijst der Predikanten bij de Hervormde Gemeente te Suriname.
Verbetering van zinstorende drukfeilen.
Inhoudsopgave
Colofon
Beschikbaarheid
Metadata
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.