De mannen van '80 aan het woord Een onderzoek vaar eenige beginselen van de "Nieuwe-Gids"-school.
E. (Elias) D'Oliveira
Literature & Fiction
De mannen van '80 aan het woord Een onderzoek vaar eenige beginselen van de "Nieuwe-Gids"-school.
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
"DE MANNEN VAN '80 AAN HET WOORD"
EEN ONDERZOEK NAAR EENIGE BEGINSELEN VAN DE "NIEUWE-GIDS"-SCHOOL
DOOR E. D'OLIVEIRA
DOOR E. D'OLIVEIRA
HISTORIE VAN DIT BOEKJE.
LODEWIJK VAN DEYSSEL
K.J.L. ALBERDINGK THIJM
(LODEWIJK VAN DEYSSEL)
(LODEWIJK VAN DEYSSEL)
EERSTE INDRUK.
VAN DEYSSEL'S DEBUUT.
"EEN LIEFDE."
IMPRESSIONISME.
DE "ONVOEGZAAMHEDEN" IN "EEN LIEFDE."
L'ART POUR L'ART.
VAN DEYSSEL GEZELLIG.
DE "OUDE" VAN DEYSSEL.
SCHRIJVER EN PUBLIEK.
EERST MOET ZIJN WERK HEM GENOT SCHENKEN.
DE "GRENZEN" VAN LETTER- EN SCHILDERKUNST.
DE SOCIALISTISCHE DICHTERS.
ZEKERE "SCHETSEN"-SCHRIJVERS.
TENDENZ-KUNST.
HOE HIJ WERKT.
WILLEM KLOOS
WILLEM KLOOS
"DANK U MENEER, VERDER NIET."
HERINNERING AAN JACQUES PERK.
HET NIEUWE.
DE UITGAVE VAN "MATHILDE."
WAAR EEN MENSCH NIET BIJ KAN.
DE OPRICHTING VAN "DE NIEUWE GIDS."
MEDEWERKERS.
HET WOORD EEN LEVEND WEZEN.
DE GROEP VALT UITEEN.
HUWELIJK.
ER IS MAAR EEN GOEDE RICHTING.
KUNSTENAAR EN REFERENT.
ONZE HEDENDAAGSCHE LITERATUUR.
NEERDRUKKENDE KUNST.
KUNSTENAAR EN MAATSCHAPPIJ.
VERGETEN KUNSTENAARS.
OM LITERATUUR TE BEGRIJPEN….
HET PUBLIEK EN DE BOEKEN.
"MEN" OORDEELT NIET ARTISTIEK.
ALBERT VERWEY
ALBERT VERWEY
SCHRIJVEN UIT LIEFHEBBERIJ.
"EEN JAAR OF WAT UIT MIJN JEUGD."
DR. DOORENBOS.
DE STROOMING VAN 1890.
DOEL VAN HET "TWEEMAANDEL. TIJDSCHRIFT."
OPRICHTING VAN "DE BEWEGING."
HET INNERLIJKE: GELIJK STREVEN OP ALLERLEI GEBIED.
DE GESCHIEDENIS VAN ZIJN WERK.
GEESTELIJKE KUNST.
DE ONZEGBAARHEID.
WIJ GAAN NAAR HET RELIGIEUSE.
DICHTER EN MAATSCHAPPIJ.
PROZA EN VERZEN.
HIJ BEHOEFT NIET ALTIJD IETS TE "VERTELLEN."
MAATSCHAPPIJ EN DICHTER.
STIJL.
DE TIJD VAN DE STIJLGEVING.
DE KUNSTENAAR "ALS ZOODANIG" EN ZIJN PERIODE.
WAT NIET GEZEGD KAN WORDEN.
FREDERIK VAN EEDEN
FREDERIK VAN EEDEN
HOE VAN EEDEN DE NIEUWE GIDSRICHTING BEGRIJPT.
LITERAIR DICHTERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK DICHTERSCHAP.
DE INVLOED VAN KLOOS MAAKTE DE NIEUWE RICHTING INDIVIDUALISTISCH.
NIETZSCHE EN MULTATULI.
TENDENZ-KUNST DAN?
ZIJ VERGETEN HUN MEESTER SHELLEY.
ALGEMEEN MENSCHELIJK STREVEN EN TAAL VERMOGEN.
HET KENMERK VAN VERKEERDE TENDENZ-LITERATUUR.
TOEN DE OOGEN HEM OPENGINGEN.
DRAMATISCH WERK.
KUNSTENAAR EN "DE MASSA."
DE WAARDE VAN PRESTIGE
DE MENSCHEN MOETEN GELEID WORDEN.
ZONDER VERBITTERING!
VAN EEDEN EN "DE NIEUWE TIJD."
PERSOONLIJKHEID.
ZIJ ZOEKEN DE GROOTE PERSOONLIJKHEID.
HET NIEUWE LUCHTSCHIP.
FRANS NETSCHER
FRANS NETSCHER
LETTERKUNDIG LEVEN IN DEN HAAG.
HOE NETSCHER TOT ZOLA KWAM.
EERSTE WERK.
KARAKTER VAN HET EERSTE WERK.
SUCCES VAN HET NATURALISME.
HOE DE "WOORDKUNST" ONTVANGEN WERD.
JUSTUS VAN MAURIK
VAN EEDEN EN "HET SERVETJE."
AUTEURSVERDRIET.
NETSCHER TE PARYS.
THEORETISCHE STUDIE; HAAR NUT.
DE ROMAN "EGOISME."
DE HOLLANDSCHE REVUE.
NETSCHER OVER ONZE LITERATUUR.
DE ARTIST EN "HET OPENBARE LEVEN."
NETSCHER IN DE POLITIEK.
TOEKOMSTPLANNEN.
MARCELLUS EMANTS
MARCELLUS EMANTS
EMANTS' VEELZIJDIGHEID.
EMANTS ALS STUDENT.
DE BERGEN.
KUNSTENAAR EN MAATSCHAPPELIJK LEVEN.
HOE DE DINGEN HEM TREFFEN.
WAAROM HIJ ZIJN WERK PUBLICEERT.
HIJ KAN 'T NIET ANDERS.
ZIJN ONAFHANKELIJKHEID.
HET PESSIMISME. IS EMANTS SCHOPENHAUERIAAN?
PESSIMISME EN GEMOEDSTOESTAND.
HET FUTIELE VAN EEN LEVENSDOEL.
MOET MEN VOOR HET PESSIMISME PROPAGANDA MAKEN?
EMANTS EN HET SOCIALISTISCH IDEAAL.
"DE MOREELE IJSPERIODE."
LILITH EN LOKI DE EENIGE WERKEN DIE EEN WERELDBESCHOUWING BELICHAMEN.
EMANTS STREVEN NAAR OBJECTIVITEIT.
LILITH.
LOKI, HET INTELLECT.
"LOKI" GEEN EIGENLIJK SYMBOLISCH GEDICHT.
EMANTS EN DE "NIEUWE RICHTING."
HIJ WILDE ZICH ZELF BLIJVEN.
HIJ ZIET OOK THANS NIET IN, WELKE NIEUWE RICHTING HIJ HEEFT INGELEID.
DE OVERDREVEN VEREERING VAN DE WOORDKUNST.
GEEN ONSCHULDIGE GRAPPEN!
ER IS GEEN BIJHOUDEN AAN!
ZWAARMOEDIGE KUNST UIT MAATSCHAPPELIJK OOGPUNT.
EMANTS' ERVARINGEN MET EEN LUGUBER BOEK.
VOOR EN TEGEN VAN MENSCH-ONTLEDENDE LITERATUUR.
ZIJN LIEFSTE BOEKEN.
WAAROM HIJ DE "WOORDKUNST" VEROORDEELT.
ZIJN MODELLEN.
DOODE NATUUR EN GEKRENKTE MODELLEN.
AUG. VERMEYLEN
AUG. VERMEYLEN
KUNST EN LEVEN.
ZIJN STREVEN NAAR "PERFECTIE."
"DE WANDELENDE JOOD."
HET SCHRIJVEN ZELF.
VERMEYLEN OVER DE NOORD-NEDERLANDSCHE LITERATUUR.
SCHRIJVER EN PUBLIEK.
DE VLAAMSCHE BEWEGING VOOR '80.
BEWUST OPTREDEN VAN DE NIEUWERE RICHTING.
"JONG VLAANDEREN."
KLOOS EN DE VLAAMSCHE BEWEGING.
LETTERKUNDIG LEVEN TE BRUSSEL.
LOTGEVALLEN VAN "VAN NU EN STRAKS."
GEWIJZIGDE IDEEEN.
VERHOUDING TOT DE OUDEREN.
TWEEDE "VAN NU EN STRAKS." NIET UITSLUITEND LITERAIR.
WAARAAN "VAN NU EN STRAKS" ZIJN GROOTEN INVLOED DANKTE.
"VLAANDEREN."
PERSONEN.
HOLLANDSCHE INVLOED.
DE GEDACHTE ALS ZOODANIG.
GEMEENSCHAPSGEVOEL.
CONSCIENCE.
DE ECONOMISCHE ZIJDE VAN DE TAAL-QUAESTIE.
TOEKOMSTPLANNEN.
ILLUSTRATIES.
ILLUSTRATIES.
INHOUD.
*** START: FULL LICENSE ***
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
*** START: FULL LICENSE ***
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
The book hasn't received reviews yet.