De mannen van '80 aan het woord Een onderzoek vaar eenige beginselen van de "Nieuwe-Gids"-school.
Free

De mannen van '80 aan het woord Een onderzoek vaar eenige beginselen van de "Nieuwe-Gids"-school.

By E. (Elias) D'Oliveira
Free
Book Description
Table of Contents
 • "DE MANNEN VAN '80 AAN HET WOORD"
  • EEN ONDERZOEK NAAR EENIGE BEGINSELEN VAN DE "NIEUWE-GIDS"-SCHOOL
   • DOOR E. D'OLIVEIRA
  • DOOR E. D'OLIVEIRA
 • HISTORIE VAN DIT BOEKJE.
 • LODEWIJK VAN DEYSSEL
  • K.J.L. ALBERDINGK THIJM
   • (LODEWIJK VAN DEYSSEL)
  • (LODEWIJK VAN DEYSSEL)
  • EERSTE INDRUK.
  • VAN DEYSSEL'S DEBUUT.
  • "EEN LIEFDE."
  • IMPRESSIONISME.
  • DE "ONVOEGZAAMHEDEN" IN "EEN LIEFDE."
  • L'ART POUR L'ART.
  • VAN DEYSSEL GEZELLIG.
  • DE "OUDE" VAN DEYSSEL.
  • SCHRIJVER EN PUBLIEK.
  • EERST MOET ZIJN WERK HEM GENOT SCHENKEN.
  • DE "GRENZEN" VAN LETTER- EN SCHILDERKUNST.
  • DE SOCIALISTISCHE DICHTERS.
  • ZEKERE "SCHETSEN"-SCHRIJVERS.
  • TENDENZ-KUNST.
  • HOE HIJ WERKT.
 • WILLEM KLOOS
  • WILLEM KLOOS
  • "DANK U MENEER, VERDER NIET."
  • HERINNERING AAN JACQUES PERK.
  • HET NIEUWE.
  • DE UITGAVE VAN "MATHILDE."
  • WAAR EEN MENSCH NIET BIJ KAN.
  • DE OPRICHTING VAN "DE NIEUWE GIDS."
  • MEDEWERKERS.
  • HET WOORD EEN LEVEND WEZEN.
  • DE GROEP VALT UITEEN.
  • HUWELIJK.
  • ER IS MAAR EEN GOEDE RICHTING.
  • KUNSTENAAR EN REFERENT.
  • ONZE HEDENDAAGSCHE LITERATUUR.
  • NEERDRUKKENDE KUNST.
  • KUNSTENAAR EN MAATSCHAPPIJ.
  • VERGETEN KUNSTENAARS.
  • OM LITERATUUR TE BEGRIJPEN….
  • HET PUBLIEK EN DE BOEKEN.
  • "MEN" OORDEELT NIET ARTISTIEK.
 • ALBERT VERWEY
  • ALBERT VERWEY
  • SCHRIJVEN UIT LIEFHEBBERIJ.
  • "EEN JAAR OF WAT UIT MIJN JEUGD."
  • DR. DOORENBOS.
  • DE STROOMING VAN 1890.
  • DOEL VAN HET "TWEEMAANDEL. TIJDSCHRIFT."
  • OPRICHTING VAN "DE BEWEGING."
  • HET INNERLIJKE: GELIJK STREVEN OP ALLERLEI GEBIED.
  • DE GESCHIEDENIS VAN ZIJN WERK.
  • GEESTELIJKE KUNST.
  • DE ONZEGBAARHEID.
  • WIJ GAAN NAAR HET RELIGIEUSE.
  • DICHTER EN MAATSCHAPPIJ.
  • PROZA EN VERZEN.
  • HIJ BEHOEFT NIET ALTIJD IETS TE "VERTELLEN."
  • MAATSCHAPPIJ EN DICHTER.
  • STIJL.
  • DE TIJD VAN DE STIJLGEVING.
  • DE KUNSTENAAR "ALS ZOODANIG" EN ZIJN PERIODE.
  • WAT NIET GEZEGD KAN WORDEN.
 • FREDERIK VAN EEDEN
  • FREDERIK VAN EEDEN
  • HOE VAN EEDEN DE NIEUWE GIDSRICHTING BEGRIJPT.
  • LITERAIR DICHTERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK DICHTERSCHAP.
  • DE INVLOED VAN KLOOS MAAKTE DE NIEUWE RICHTING INDIVIDUALISTISCH.
  • NIETZSCHE EN MULTATULI.
  • TENDENZ-KUNST DAN?
  • ZIJ VERGETEN HUN MEESTER SHELLEY.
  • ALGEMEEN MENSCHELIJK STREVEN EN TAAL VERMOGEN.
  • HET KENMERK VAN VERKEERDE TENDENZ-LITERATUUR.
  • TOEN DE OOGEN HEM OPENGINGEN.
  • DRAMATISCH WERK.
  • KUNSTENAAR EN "DE MASSA."
  • DE WAARDE VAN PRESTIGE
  • DE MENSCHEN MOETEN GELEID WORDEN.
  • ZONDER VERBITTERING!
  • VAN EEDEN EN "DE NIEUWE TIJD."
  • PERSOONLIJKHEID.
  • ZIJ ZOEKEN DE GROOTE PERSOONLIJKHEID.
  • HET NIEUWE LUCHTSCHIP.
 • FRANS NETSCHER
  • FRANS NETSCHER
  • LETTERKUNDIG LEVEN IN DEN HAAG.
  • HOE NETSCHER TOT ZOLA KWAM.
  • EERSTE WERK.
  • KARAKTER VAN HET EERSTE WERK.
  • SUCCES VAN HET NATURALISME.
  • HOE DE "WOORDKUNST" ONTVANGEN WERD.
  • JUSTUS VAN MAURIK
  • VAN EEDEN EN "HET SERVETJE."
  • AUTEURSVERDRIET.
  • NETSCHER TE PARYS.
  • THEORETISCHE STUDIE; HAAR NUT.
  • DE ROMAN "EGOISME."
  • DE HOLLANDSCHE REVUE.
  • NETSCHER OVER ONZE LITERATUUR.
  • DE ARTIST EN "HET OPENBARE LEVEN."
  • NETSCHER IN DE POLITIEK.
  • TOEKOMSTPLANNEN.
 • MARCELLUS EMANTS
  • MARCELLUS EMANTS
  • EMANTS' VEELZIJDIGHEID.
  • EMANTS ALS STUDENT.
  • DE BERGEN.
  • KUNSTENAAR EN MAATSCHAPPELIJK LEVEN.
  • HOE DE DINGEN HEM TREFFEN.
  • WAAROM HIJ ZIJN WERK PUBLICEERT.
  • HIJ KAN 'T NIET ANDERS.
  • ZIJN ONAFHANKELIJKHEID.
  • HET PESSIMISME. IS EMANTS SCHOPENHAUERIAAN?
  • PESSIMISME EN GEMOEDSTOESTAND.
  • HET FUTIELE VAN EEN LEVENSDOEL.
  • MOET MEN VOOR HET PESSIMISME PROPAGANDA MAKEN?
  • EMANTS EN HET SOCIALISTISCH IDEAAL.
  • "DE MOREELE IJSPERIODE."
  • LILITH EN LOKI DE EENIGE WERKEN DIE EEN WERELDBESCHOUWING BELICHAMEN.
  • EMANTS STREVEN NAAR OBJECTIVITEIT.
  • LILITH.
  • LOKI, HET INTELLECT.
  • "LOKI" GEEN EIGENLIJK SYMBOLISCH GEDICHT.
  • EMANTS EN DE "NIEUWE RICHTING."
  • HIJ WILDE ZICH ZELF BLIJVEN.
  • HIJ ZIET OOK THANS NIET IN, WELKE NIEUWE RICHTING HIJ HEEFT INGELEID.
  • DE OVERDREVEN VEREERING VAN DE WOORDKUNST.
  • GEEN ONSCHULDIGE GRAPPEN!
  • ER IS GEEN BIJHOUDEN AAN!
  • ZWAARMOEDIGE KUNST UIT MAATSCHAPPELIJK OOGPUNT.
  • EMANTS' ERVARINGEN MET EEN LUGUBER BOEK.
  • VOOR EN TEGEN VAN MENSCH-ONTLEDENDE LITERATUUR.
  • ZIJN LIEFSTE BOEKEN.
  • WAAROM HIJ DE "WOORDKUNST" VEROORDEELT.
  • ZIJN MODELLEN.
  • DOODE NATUUR EN GEKRENKTE MODELLEN.
 • AUG. VERMEYLEN
  • AUG. VERMEYLEN
  • KUNST EN LEVEN.
  • ZIJN STREVEN NAAR "PERFECTIE."
  • "DE WANDELENDE JOOD."
  • HET SCHRIJVEN ZELF.
  • VERMEYLEN OVER DE NOORD-NEDERLANDSCHE LITERATUUR.
  • SCHRIJVER EN PUBLIEK.
  • DE VLAAMSCHE BEWEGING VOOR '80.
  • BEWUST OPTREDEN VAN DE NIEUWERE RICHTING.
  • "JONG VLAANDEREN."
  • KLOOS EN DE VLAAMSCHE BEWEGING.
  • LETTERKUNDIG LEVEN TE BRUSSEL.
  • LOTGEVALLEN VAN "VAN NU EN STRAKS."
  • GEWIJZIGDE IDEEEN.
  • VERHOUDING TOT DE OUDEREN.
  • TWEEDE "VAN NU EN STRAKS." NIET UITSLUITEND LITERAIR.
  • WAARAAN "VAN NU EN STRAKS" ZIJN GROOTEN INVLOED DANKTE.
  • "VLAANDEREN."
  • PERSONEN.
  • HOLLANDSCHE INVLOED.
  • DE GEDACHTE ALS ZOODANIG.
  • GEMEENSCHAPSGEVOEL.
  • CONSCIENCE.
  • DE ECONOMISCHE ZIJDE VAN DE TAAL-QUAESTIE.
  • TOEKOMSTPLANNEN.
 • ILLUSTRATIES.
  • ILLUSTRATIES.
  • INHOUD.
   • *** START: FULL LICENSE ***
    • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
    • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
    • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
    • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
   • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
   • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
   • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
  • *** START: FULL LICENSE ***
   • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
   • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
   • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
  • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
  • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
  • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
  • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists