Het leven en de lotgevallen van David Copperfield
Free

Het leven en de lotgevallen van David Copperfield

By Charles John Huffam Dickens
Free
Book Description
Table of Contents
 • Opmerkingen van de bewerker
 • HET LEVEN EN DE LOTGEVALLEN VAN DAVID COPPERFIELD
  • VOORREDE.
  • I. Ik word geboren.
  • II. Ik begin op te merken.
  • III. Veranderingen.
  • IV. Ik val in ongenade.
  • V. Verbannen.
  • VI. De kring mijner kennissen breidt zich uit.
  • VII. Mijn eerste halfjaar op Salem House.
  • VIII. Mijne vacantie; meer bepaald een zekere gelukkige namiddag.
  • IX. Een merkwaardige verjaardag.
  • X. Ik word verwaarloosd en—verzorgd.
  • XI. Ik treed de wereld in, maar de wereld bevalt mij niet.
  • XII. De wereld, die ik ben ingetreden, blijft mij slecht bevallen. Ik neem een gewichtig besluit.
  • XIII. Hoe mijn besluit verder ten uitvoer werd gebracht.
  • XIV. Mijne tante neemt een besluit te mijnen opzichte.
  • XV. Ik begin opnieuw.
  • XVI. Ik word een andere jongen in meer dan één opzicht.
  • XVII. Er komt iemand opdagen.
  • XVIII. Een terugblik.
  • XIX. Ik kijk rond en doe eene ontdekking.
  • XX. Steerforth's ouderlijke woning.
  • XXI. De kleine Emily.
  • XXII. Oude tooneelen en nieuwe menschen.
  • XXIII. Ik kies een beroep.
  • XXIV. Mijn eerste buitensporigheid.
  • XXV. Goede en booze engelen.
  • XXVI. Ik verlies mijn hart.
  • XXVII. Tommy Traddles.
  • XXVIII. Mijnheer Micawber's geldbelegging.
  • XXIX. Ik bezoek Steerforth voor de laatste maal.
  • XXX. Een verlies.
  • XXXI. Een grooter verlies.
  • XXXII. Het begin van een lange reis.
  • XXXIII. Zaligheid.
  • XXXIV. Ik verbaas mij over mijne tante.
  • XXXV. Neerslachtigheid.
  • XXXVI. Enthousiasme.
  • XXXVII. Een koud bad.
  • XXXVIII. De compagnieschap verbroken.
  • XXXIX. Wickfield en Heep.
  • XL. De zwerver.
  • XLI. Dora's tantes.
  • XLII. De stokebrand.
  • XLIII. Nog een terugblik.
  • XLIV. Ons huishouden.
  • XLV. Tante's voorspellingen omtrent mijnheer Dick komen uit.
  • XLVI. Tijding.
  • XLVII. Martha.
  • XLVIII. Huiselijke aangelegenheden.
  • XLIX. Geheimenissen.
  • L. Baas Peggotty's droom wordt bewaarheid.
  • LI. Het begin van een langere reis.
  • LII. Ik woon eene uitbarsting bij.
  • LIII. Nog een terugblik.
  • LIV. Gewaarwordingen van verschillenden aard.
  • LV. Storm.
  • LVI. De nieuwe en de oude wonde.
  • LVII. De landverhuizers.
  • LVIII. Mijn verblijf buitenslands.
  • LIX. Terugkomst.
  • LX. Agnes.
  • LXI. Twee interessante boetelingen.
  • LXII. Er schijnt een licht op mijn weg.
  • LXIII. Een bezoeker.
  • LXIV. Een laatste blik terug.
  • Overzicht aangebrachte correcties
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...