Het leven en de lotgevallen van David Copperfield
Free

Het leven en de lotgevallen van David Copperfield

By Charles John Huffam Dickens
Free
Book Description
Table of Contents
 • Opmerkingen van de bewerker
 • HET LEVEN EN DE LOTGEVALLEN VAN DAVID COPPERFIELD
  • VOORREDE.
  • I. Ik word geboren.
  • II. Ik begin op te merken.
  • III. Veranderingen.
  • IV. Ik val in ongenade.
  • V. Verbannen.
  • VI. De kring mijner kennissen breidt zich uit.
  • VII. Mijn eerste halfjaar op Salem House.
  • VIII. Mijne vacantie; meer bepaald een zekere gelukkige namiddag.
  • IX. Een merkwaardige verjaardag.
  • X. Ik word verwaarloosd en—verzorgd.
  • XI. Ik treed de wereld in, maar de wereld bevalt mij niet.
  • XII. De wereld, die ik ben ingetreden, blijft mij slecht bevallen. Ik neem een gewichtig besluit.
  • XIII. Hoe mijn besluit verder ten uitvoer werd gebracht.
  • XIV. Mijne tante neemt een besluit te mijnen opzichte.
  • XV. Ik begin opnieuw.
  • XVI. Ik word een andere jongen in meer dan één opzicht.
  • XVII. Er komt iemand opdagen.
  • XVIII. Een terugblik.
  • XIX. Ik kijk rond en doe eene ontdekking.
  • XX. Steerforth's ouderlijke woning.
  • XXI. De kleine Emily.
  • XXII. Oude tooneelen en nieuwe menschen.
  • XXIII. Ik kies een beroep.
  • XXIV. Mijn eerste buitensporigheid.
  • XXV. Goede en booze engelen.
  • XXVI. Ik verlies mijn hart.
  • XXVII. Tommy Traddles.
  • XXVIII. Mijnheer Micawber's geldbelegging.
  • XXIX. Ik bezoek Steerforth voor de laatste maal.
  • XXX. Een verlies.
  • XXXI. Een grooter verlies.
  • XXXII. Het begin van een lange reis.
  • XXXIII. Zaligheid.
  • XXXIV. Ik verbaas mij over mijne tante.
  • XXXV. Neerslachtigheid.
  • XXXVI. Enthousiasme.
  • XXXVII. Een koud bad.
  • XXXVIII. De compagnieschap verbroken.
  • XXXIX. Wickfield en Heep.
  • XL. De zwerver.
  • XLI. Dora's tantes.
  • XLII. De stokebrand.
  • XLIII. Nog een terugblik.
  • XLIV. Ons huishouden.
  • XLV. Tante's voorspellingen omtrent mijnheer Dick komen uit.
  • XLVI. Tijding.
  • XLVII. Martha.
  • XLVIII. Huiselijke aangelegenheden.
  • XLIX. Geheimenissen.
  • L. Baas Peggotty's droom wordt bewaarheid.
  • LI. Het begin van een langere reis.
  • LII. Ik woon eene uitbarsting bij.
  • LIII. Nog een terugblik.
  • LIV. Gewaarwordingen van verschillenden aard.
  • LV. Storm.
  • LVI. De nieuwe en de oude wonde.
  • LVII. De landverhuizers.
  • LVIII. Mijn verblijf buitenslands.
  • LIX. Terugkomst.
  • LX. Agnes.
  • LXI. Twee interessante boetelingen.
  • LXII. Er schijnt een licht op mijn weg.
  • LXIII. Een bezoeker.
  • LXIV. Een laatste blik terug.
  • Overzicht aangebrachte correcties
  Also Available On
  Categories
  Curated Lists