Het leven en de lotgevallen van David Copperfield
Charles John Huffam Dickens
Het leven en de lotgevallen van David Copperfield
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Opmerkingen van de bewerker
HET LEVEN EN DE LOTGEVALLEN VAN DAVID COPPERFIELD
VOORREDE.
I. Ik word geboren.
II. Ik begin op te merken.
III. Veranderingen.
IV. Ik val in ongenade.
V. Verbannen.
VI. De kring mijner kennissen breidt zich uit.
VII. Mijn eerste halfjaar op Salem House.
VIII. Mijne vacantie; meer bepaald een zekere gelukkige namiddag.
IX. Een merkwaardige verjaardag.
X. Ik word verwaarloosd en—verzorgd.
XI. Ik treed de wereld in, maar de wereld bevalt mij niet.
XII. De wereld, die ik ben ingetreden, blijft mij slecht bevallen. Ik neem een gewichtig besluit.
XIII. Hoe mijn besluit verder ten uitvoer werd gebracht.
XIV. Mijne tante neemt een besluit te mijnen opzichte.
XV. Ik begin opnieuw.
XVI. Ik word een andere jongen in meer dan één opzicht.
XVII. Er komt iemand opdagen.
XVIII. Een terugblik.
XIX. Ik kijk rond en doe eene ontdekking.
XX. Steerforth's ouderlijke woning.
XXI. De kleine Emily.
XXII. Oude tooneelen en nieuwe menschen.
XXIII. Ik kies een beroep.
XXIV. Mijn eerste buitensporigheid.
XXV. Goede en booze engelen.
XXVI. Ik verlies mijn hart.
XXVII. Tommy Traddles.
XXVIII. Mijnheer Micawber's geldbelegging.
XXIX. Ik bezoek Steerforth voor de laatste maal.
XXX. Een verlies.
XXXI. Een grooter verlies.
XXXII. Het begin van een lange reis.
XXXIII. Zaligheid.
XXXIV. Ik verbaas mij over mijne tante.
XXXV. Neerslachtigheid.
XXXVI. Enthousiasme.
XXXVII. Een koud bad.
XXXVIII. De compagnieschap verbroken.
XXXIX. Wickfield en Heep.
XL. De zwerver.
XLI. Dora's tantes.
XLII. De stokebrand.
XLIII. Nog een terugblik.
XLIV. Ons huishouden.
XLV. Tante's voorspellingen omtrent mijnheer Dick komen uit.
XLVI. Tijding.
XLVII. Martha.
XLVIII. Huiselijke aangelegenheden.
XLIX. Geheimenissen.
L. Baas Peggotty's droom wordt bewaarheid.
LI. Het begin van een langere reis.
LII. Ik woon eene uitbarsting bij.
LIII. Nog een terugblik.
LIV. Gewaarwordingen van verschillenden aard.
LV. Storm.
LVI. De nieuwe en de oude wonde.
LVII. De landverhuizers.
LVIII. Mijn verblijf buitenslands.
LIX. Terugkomst.
LX. Agnes.
LXI. Twee interessante boetelingen.
LXII. Er schijnt een licht op mijn weg.
LXIII. Een bezoeker.
LXIV. Een laatste blik terug.
Overzicht aangebrachte correcties
The book hasn't received reviews yet.