Sonety Adama Mickiewicza
Adam Mickiewicz
Education & Teaching
Sonety Adama Mickiewicza
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Polish
ISBN
Unknown
Sonety
Adama Mickiewicza.
I.
DO LAURY
II.
III.
IV.
WIDZENIE SIĘ W GAJU.
V.
VI.
RANEK I WIECZÓR.
VII.
s PETRARKI.
VIII.
DO NIEMNA.
IX.
STRZELEC.
X.
BOGOSŁAWIEŃSTWO
XI.
REZYGNACYA.
XII.
DO ***
XIII.
XIV.
XV.
DZIEŃDOBRY.
XVI.
DOBRANOC.
XVII.
DOBRYWIECZÓR.
XVIII.
DO D. D.
WIZYTA.
WIZYTA.
XIX.
DO WIZYTUJĄCYCH.
XX.
POŻEGNANIE.
DO D. D.
DO D. D.
XXI.
DANAIDY.
XXII.
EXKUZA.
Sonety Krymskie
TOWARZYSZOM
PODRÓŻY KRYMSKIEJ
AUTOR.
I.
STEPY AKERMAŃSKIE.
II.
CISZA MORSKA.
III.
ŻEGLUGA.
IV.
BURZA.
V.
WIDOK GÓR ZE STEPÓW KOZŁOWA.
VI.
BAKCZYSARAJ.
VII.
BAKCZYSARAJ W NOCY.
VIII.
GRÓB POTOCKIÉJ.
IX.
MOGIŁY HAREMU.
X.
BAJDARY.
XI.
AŁUSZTA W DZIEŃ.
XII.
AŁUSZTA W NOCY.
XIII.
CZATYRDAH.
XIV.
PIELGRZYM.
XV.
DROGA NAD PRZEPAŚCIĄ W CZUFUT-KALE.
MIRZA I PIELGRZYM.
MIRZA I PIELGRZYM.
XVI.
GÓRA KIKINEIS.
XVII.
RUINY ZAMKU W BAŁAKŁAWIE.
XVIII.
AJUDAH.
OBJASIENIA DO SONETOW KRYMSKICH.
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like