OpenBook Україна
Зів'яле листя
Франко
Other
Зів'яле листя
Description
Contents
Reviews


Поезії


Українською мовою, 104 стор.


Друкований текст для вичитування взято з: Іван Франко. Зібрання творів у п’ятидесяти томах. т. 2. Поезія. Київ, «Наукова думка», 1976.


Електронні тексти взято з сайту: https://www.i-franko.name/ - електронної енциклопедії життя та творчості Івана Франка.


Остаточне вичитування, редагування та оформлення тексту: © OpenBook, 2020.


Відмінна якість: електронний текст книги повністю відповідає друкованому оригіналу!


Language
Ukrainian
ISBN
Unknown
ПЕРЕДМОВА
ПЕРЕДНЄ СЛОВО ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
ПЕРШИЙ ЖМУТОК (1886-1893)
I. «По довгім, важкім отупінню…»
II. «Не знаю, що ме не до те бе тяг не…»
III. «Не бо юсь я ні бо га, ні біса…»
IV. «За що, красавице, я так тебе люблю…»
V. «Раз зійшли ся ми слу чай но…»
VI. «Так, ти одна моя правдивая любов…»
VII. «Твої очі, як те мо ре…»
VIII. «НЕ НАДІЙСЯ НІЧОГО»
IX. «Я не надіюсь нічо го…»
X. «Безмежнеє по ле в сніжно му за вою…»
XI. «Як на вулиці зустрінеш…»
XII. «Не ми най з по гор дою…»
XIII. «Я нелюд! Часто, щоб зглушить…»
XIV. «Неперехідним муром поміж нами…»
XV. «Не раз у сні являється мені…»
XVI. ПОХОРОН ПАНІ А. Г.
XVII. «Я не кляв те бе, о зо ре…»
XVIII. «Ти плачеш. Сліз гірких потоки…»
XIX. «Я не жа лу юсь на те бе, до ле…»
XX. ПРИВИД
ЕПІЛОГ
ДРУГИЙ ЖМУТОК (1895)
I. «В Перемишлі, де Сян пливе зелений…»
II. «Полудне. Широкеє по ле без люд не…»
III. «Зелений явір, зе ле ний явір…»
IV. «Ой ти, дівчи но, з горіха зер ня…»
V. «Червона ка ли но, чо го в лузі гнеш ся…»
VI. «Ой ти, ду боч ку ку че ря вий…»
VII. «Ой жалю мій, жалю…»
VIII. «Я не те бе люб лю, о ні…»
IX. «Чому не смієшся ніколи…»
X. В ВАГОНІ
XI. «Смійтесь з мене, вічні зорі!..»
XII. «Чого яв ляєшся мені…»
XIII. «Отсе тая сте жеч ка…»
XIV. «Якби знав я ча ри, що спи ня ють хма ри…»
XV. «Що щас тя? Се ж ілюзія…»
XVI. «Як не бачу тебе…»
XVII. «Як по чуєш вночі край свой ого вікна…»
XVIII. «Хоч ти не будеш цвіткою цвісти…»
XIX. «Як віл в ярмі, отак я день за днем…»
XX. «Сипле, сип ле, сип ле сніг…»
ТРЕТІЙ ЖМУТОК (1896)
I. «Коли студінь потисне…»
II. «Вона умерла! Слухай!»
III. «Байдужісінько мені тепер…»
IV. «В алеї нічкою літною…»
V. «Покоїк і кух ня, два вікна в пар тері…»
VI. «Розпука! Те, що я вважав…»
VII. «Не можу жить, не можу згинуть…»
VIII. «Я хтів жит тю кінець зро бить…»
IX. «Тричі мені яв ля ла ся лю бов…»
X. « Надходить ніч. Бо юсь я тої ночі!..»
XI. «Чорте, де мо не роз лу ки…»
XII. «І він явивсь мені…»
XIII. «Матінко моя ріднесенька!»
XIV. «Пісне, моя ти підстрелена пташко…»
XV. «І ти прощай!..»
XVI. «Даремно, пісне!..»
XVII. «Поклін тобі, Буддо!»
XVIII. «Душа безсмертна!..»
XIX. «Самовбійство - се трусість…»
XX. «Отсей маленький інструмент…»
КОМЕНТАРІ
ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ
ПЕРШИЙ ЖМУТОК
ДРУГИЙ ЖМУТОК
ТРЕТІЙ ЖМУТОК
Виноски
The book hasn't received reviews yet.