Ilias
Homer
Education & Teaching
Ilias
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Finnish
ISBN
Unknown
ILIAS
Laatinut
Homeros
Suomentanut Otto Manninen
Ilmestynyt ensimmäisen kerran Porvoossa WSOY:n kustantamana v. 1919.
Ilmestynyt ensimmäisen kerran Porvoossa WSOY:n kustantamana v. 1919.
ENSIMMÄINEN LAULU
RUTTO. AKHILLEUN VIHA.
TOINEN LAULU
AGAMEMNONIN UNI. VÄEN KOETTELU. LAIVOJEN LUETTELO.
KOLMAS LAULU
VALAT. TÄHYSTELY MUURILTA. PARIIN JA MENELAON KAKSINTAISTELU.
NELJÄS LAULU
VALAT RIKOTAAN. AGAMEMNONIN TARKASTUSKÄYNTI.
VIIDES LAULU
DIOMEDEEN UROTYÖT.
KUUDES LAULU
HEKTORIN JA ANDROMAKHEN KOHTAUS.
SEITSEMÄS LAULU
HEKTORIN JA AIAAN KAKSINTAISTELU. RUUMIIDEN KOKOAMINEN.
KAHDEKSAS LAULU
KESKEYTYVÄ TAISTELU.
YHDEKSÄS LAULU
LÄHETYSTÖ AKHILLEUN LUONA. SOVINNONPYYNNÖT.
KYMMENES LAULU
DOLONIN SEIKKAILU.
YHDESTOISTA LAULU
AGAMEMNONIN UROTYÖT.
KAHDESTOISTA LAULU
TAISTELU LEIRIN MUURISTA.
KOLMASTOISTA LAULU
TAISTELU LAIVOJEN ÄÄRESSÄ.
NELJÄSTOISTA LAULU
HEREN VIEKKAUS.
VIIDESTOISTA LAULU
TAKAISINAJO LAIVOILTA.
KUUDESTOISTA LAULU
PATROKLEIA.
SEITSEMÄSTOISTA LAULU
MENELAON UROTYÖT.
KAHDEKSASTOISTA LAULU
ASEIDEN TAONTA.
YHDEKSÄSTOISTA LAULU
SOVINTO.
KAHDESKYMMENES LAULU
JUMALIEN TAISTELU.
YHDESKOLMATTA LAULU
TAISTELU VIRRAN PARTAALLA.
KAHDESKOLMATTA LAULU
HEKTORIN SURMA.
KOLMASKOLMATTA LAULU
KILPAKISAT PATROKLON KUNNIAKSI.
NELJÄSKOLMATTA LAULU
HEKTORIN LUNASTAMINEN.
ILIAAN SELITYKSIÄ
Kirj.
O. E. TUDEER
Lisäykset ja korjaukset myöhempiin painoksiin Lauri O. Th. Tudeer.
ENSIMMÄINEN LAULU.
Rutto. Viha.
Rutto. Viha.
TOINEN LAULU.
Agamemnonin uni. Väen koettelu. Boiotia eli laivojen luettelo.
Agamemnonin uni. Väen koettelu. Boiotia eli laivojen luettelo.
KOLMAS LAULU.
Valat. Tähystely muurilta. Pariin ja Menelaoksen Kaksintaistelu.
Valat. Tähystely muurilta. Pariin ja Menelaoksen Kaksintaistelu.
NELJÄS LAULU.
Valat rikotaan. Agamemnonin tarkastuskäynti.
Valat rikotaan. Agamemnonin tarkastuskäynti.
VIIDES LAULU.
Diomedeen Urotyöt.
Diomedeen Urotyöt.
KUUDES LAULU.
Hektorin ja Andromakhen kohtaus.
Hektorin ja Andromakhen kohtaus.
SEITSEMÄS LAULU.
Hektorin ja Aiaan kaksintaistelu. Ruumiiden kokoaminen.
Hektorin ja Aiaan kaksintaistelu. Ruumiiden kokoaminen.
KAHDEKSAS LAULU.
Keskeytyvä taistelu.
Keskeytyvä taistelu.
YHDEKSÄS LAULU.
Lähetystö Akhilleuksen luona. Sovinnonpyynnöt.
Lähetystö Akhilleuksen luona. Sovinnonpyynnöt.
KYMMENES LAULU.
Dolonin seikkailu.
Dolonin seikkailu.
YHDESTOISTA LAULU.
Agamemnonin urotyöt.
Agamemnonin urotyöt.
KAHDESTOISTA LAULU.
Taistelu leirin muurista.
Taistelu leirin muurista.
KOLMASTOISTA LAULU.
Taistelu laivojen ääressä.
Taistelu laivojen ääressä.
NELJÄSTOISTA LAULU.
Heren viekkaus.
Heren viekkaus.
VIIDESTOISTA LAULU.
Takaisinajo laivoilta.
Takaisinajo laivoilta.
KUUDESTOISTA LAULU.
Patrokleia.
Patrokleia.
SEITSEMÄSTOISTA LAULU.
Menelaoksen urotyöt.
Menelaoksen urotyöt.
KAHDEKSASTOISTA LAULU.
Aseiden taonta.
Aseiden taonta.
YHDEKSÄSTOISTA LAULU.
Sovinto.
Sovinto.
KAHDESKYMMENES LAULU.
Jumalien taistelu.
Jumalien taistelu.
YHDESKOLMATTA LAULU.
Taistelu joen partaalla.
Taistelu joen partaalla.
KAHDESKOLMATTA LAULU.
Hektorin surma.
Hektorin surma.
KOLMASKOLMATTA LAULU.
Kilpakisat Patrokloksen kunniaksi.
Kilpakisat Patrokloksen kunniaksi.
NELJÄSKOLMATTA LAULU.
Hektorin lunastaminen.
Hektorin lunastaminen.
NIMI- JA ASIALUETTELO
ALKU- JA LOPPUKORISTEINA OLEVAT KUVAT
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Bucolica
Free
Virgil
Bucolica
Dityrambeja
Free
Friedrich Wilhelm Nietzsche, Aarni Kouta
Dityrambeja
Huutolaiset
Free
Sofia Theodolinda Hahnsson
Huutolaiset
Sattumuksia Jänislahdella
Free
Heikki Meriläinen
Sattumuksia Jänislahdella
Elegioja
Free
Veikko Antero Koskenniemi
Elegioja
Oppikirja suomalaisen kirjallisuuden historiassa
Free
Bernhard Frederick Godenhjelm
Oppikirja suomalaisen kirjallisuuden historiassa