John Gabriel Stedman
History
Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana — Compleet
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
REIZE NAAR SURINAMEN EN GUIANA
REIZE NAAR SURINAMEN,
DOOR DEN CAPITAIN JOHN GABRIËL STEDMAN
MET PLAATEN EN KAARTEN.
VOORREDEN VAN DEN VERTAALER.
VOORREDEN VAN DEN SCHRYVER.
INHOUD DER HOOFTSTUKKEN.
AANHANGZEL.
TWEEDE AANHANGZEL,
DOOR DEN CAPITAIN JOHN GABRIËL STEDMAN
MET PLAATEN EN KAARTEN.
VOORREDEN VAN DEN VERTAALER.
VOORREDEN VAN DEN SCHRYVER.
INHOUD DER HOOFTSTUKKEN.
AANHANGZEL.
TWEEDE AANHANGZEL,
EERSTE HOOFTSTUK.
TWEEDE HOOFTSTUK.
DERDE HOOFTSTUK.
VIERDE HOOFTSTUK.
VYFDE HOOFTSTUK.
ZESDE HOOFTSTUK.
ZEVENDE HOOFTSTUK.
AGTSTE HOOFTSTUK.
NEGENDE HOOFTSTUK.
TIENDE HOOFTSTUK.
ELFDE HOOFTSTUK.
TWAALFDE HOOFTSTUK.
DERTIENDE HOOFTSTUK.
VEERTIENDE HOOFTSTUK.
VYFTIENDE HOOFTSTUK.
ZESTIENDE HOOFTSTUK.
ZEVENTIENDE HOOFTSTUK.
AGTTIENDE HOOFTSTUK.
NEGENTIENDE HOOFTSTUK.
TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
EEN-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
DRIE-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
VIER-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
VYF-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
ZES-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
AGT-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
NEGEN-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
NEGEN-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
DERTIGSTE HOOFTSTUK.
DERDE HOOFTSTUK.
VIERDE HOOFTSTUK.
VYFDE HOOFTSTUK.
ZESDE HOOFTSTUK.
ZEVENDE HOOFTSTUK.
AGTSTE HOOFTSTUK.
NEGENDE HOOFTSTUK.
TIENDE HOOFTSTUK.
ELFDE HOOFTSTUK.
TWAALFDE HOOFTSTUK.
DERTIENDE HOOFTSTUK.
VEERTIENDE HOOFTSTUK.
VYFTIENDE HOOFTSTUK.
ZESTIENDE HOOFTSTUK.
ZEVENTIENDE HOOFTSTUK.
AGTTIENDE HOOFTSTUK.
NEGENTIENDE HOOFTSTUK.
TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
EEN-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
TWEE-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
DRIE-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
VIER-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
VYF-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
ZES-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
ZEVEN-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
AGT-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
NEGEN-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
NEGEN-EN-TWINTIGSTE HOOFTSTUK.
DERTIGSTE HOOFTSTUK.
AANHANGZEL TOT DE REIZE VAN J. G. STEDMAN, ACHTER DE FRANSCHE VERTAALING VAN DEZELVE GEVOEGD
VOOR-BERICHT.
INHOUD DER BRIEVEN.
AANHANGZEL.
AANHANGZEL.
TWEEDE BRIEF.
DERDE BRIEF.
VIERDE BRIEF.
TWEEDE AANHANGZEL, BEHELZENDE EENE BESCHRYVING DER VOLKPLANTING VAN CAYENNE.
BESCHRYVING DER VOLKPLANTING VAN CAYENNE.
EERSTE HOOFTSTUK.
BESCHRYVING DER VOLKPLANTING VAN CAYENNE.
EERSTE HOOFTSTUK.
TWEEDE HOOFTSTUK.
DERDE HOOFTSTUK.
VIERDE HOOFTSTUK.
VYFDE HOOFTSTUK.
ZESDE HOOFTSTUK.
ZEVENDE HOOFTSTUK.
VOOR-BERICHT.
INHOUD DER BRIEVEN.
AANHANGZEL.
AANHANGZEL.
TWEEDE BRIEF.
DERDE BRIEF.
VIERDE BRIEF.
TWEEDE AANHANGZEL, BEHELZENDE EENE BESCHRYVING DER VOLKPLANTING VAN CAYENNE.
BESCHRYVING DER VOLKPLANTING VAN CAYENNE.
EERSTE HOOFTSTUK.
BESCHRYVING DER VOLKPLANTING VAN CAYENNE.
EERSTE HOOFTSTUK.
TWEEDE HOOFTSTUK.
DERDE HOOFTSTUK.
VIERDE HOOFTSTUK.
VYFDE HOOFTSTUK.
ZESDE HOOFTSTUK.
ZEVENDE HOOFTSTUK.
BERICHT VOOR DEN BINDER.
NOOTEN
The book hasn't received reviews yet.