Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid
Zacharias Cohen de Boer, Johan George Schlimmer
History
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Voorbericht voor den eersten druk.
Voorbericht voor den tweeden druk.
Voorbericht voor den derden druk.
Verkortingen in den tekst.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Z.
Meest voorkomende verkortingen.
Voornamen.
Titels.
In formulieren en opschriften.
In brieven.
Juliaansche kalender.
Grieksche feestkalender.
Hecatombaeon.
Matagitnion.
Boëdromion.
Pyanepsion.
Maemacterion.
Posideon.
Gamelion.
Anthesterion.
Elaphebolion.
Munychion.
Thargelion.
Scirophorion.
Voornaamste Romeinsche vaste feest- en gedenkdagen ten tijde van Augustus.
Januari.
Februari.
Maart.
April.
Mei.
Juni.
Juli.
Augustus.
September.
October.
November.
December.
Lijst der artikels waarbij eene of meer afbeeldingen zijn gevoegd.
Aanvullingen en verbeteringen.
Inhoudsopgave
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.