Free

Florante at Laura

By Francisco Balagtas
Free
Book Description
Table of Contents
 • FLORANTE
  • at
 • LAURA
  • May Paunang Salita at mga Paliwanag
   • ni
  • ni
  • CARLOS RONQUILLO
   • Maynila 1921
  • Maynila 1921
  • TALAAN NG NILALAMAN
  • PAUNANG SALITA
 • FLORANTE
  • at
 • LAURA
  • Sipi sa lumabas noong buháy pa ang dakilang Makatang may akda, na linimbag sa "Imprenta de Ramirez y Giraudier" noong 1861, at linagyan ng Paunang Salita at ng mga Paliwanag
   • ni
   • CARLOS RONQUILLO
   • Kaparis na kaparis ng ipinamana ng Makata sa kanyang mga anak, na sariwang nakikintal sa kanilang isip magpahangga ngayon
   • MAYNILA 1921
  • ni
  • CARLOS RONQUILLO
  • Kaparis na kaparis ng ipinamana ng Makata sa kanyang mga anak, na sariwang nakikintal sa kanilang isip magpahangga ngayon
  • MAYNILA 1921
  • Pinagdaanang Buhay
   • ni
  • ni
 • FLORANTE at ni LAURA
  • sa
   • Cahariang Albania
   • Quinuha sa madlang "cuadro histórico" o pinturang nag sasabi sa mga nangyayari[1] nang unang panahón sa Imperio nang Grecia, at tinula nang isang matouain sa versong tagálog.
   • Reimpreso-Manila Imprenta de Ramirez y Giraudier 1861
  • Cahariang Albania
  • Quinuha sa madlang "cuadro histórico" o pinturang nag sasabi sa mga nangyayari[1] nang unang panahón sa Imperio nang Grecia, at tinula nang isang matouain sa versong tagálog.
  • Reimpreso-Manila Imprenta de Ramirez y Giraudier 1861
  • CAY CELIA
  • SA BABASA NITO
  • PUNÒ NANG SALITÂ
   • FIN
  • FIN
  • MGA TALABABA
  • MGA PALIWANAG
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...