Oorlogstijd Herinneringen en Indrukken
Free

Oorlogstijd Herinneringen en Indrukken

By Willem Treub
Free
Book Description
Table of Contents
 • OORLOGSTIJD. HERINNERINGEN EN INDRUKKEN
 • EEN WOORD VOORAF.
 • INHOUD.
 • INLEIDING.
 • HOOFDSTUK I. HANDHAVING VAN ’S LANDS SOUVEREINITEIT EN NEUTRALITEIT.
  • § 1. De mobilisatie en de staat van oorlog en van beleg.
  • § 2. De neutraliteit ter zee.
  • §3. Interneering; luchtvaart.
  • § 4. Gevaarlijke bakerpraatjes.
 • HOOFDSTUK II. DE LEVENSMIDDELENVOORZIENINGEN.
  • § 1. Beperking van den uitvoer.
  • § 2. De levensmiddelenwet.
  • § 3. De broodvoorziening.
 • HOOFDSTUK III. VOORKOMEN EN LENIGEN VAN NOOD.
  • § 1. Het Koninklijk Nationaal Steuncomité.
  • § 2. Hulp aan vreemdelingen.
  • § 3. Voorkoming van werkloosheid; arbeidsbemiddeling.
  • § 4. De Werkloosheidsverzekering.
 • HOOFDSTUK IV. GELD EN CREDIET IN DEN OORLOGSTIJD.
  • § 1. De paniek en haar meest urgente bestrijdingsmaatregelen.
  • § 2. Het middenstandscrediet.
  • § 3. De Beurswet.
  • § 4. De aandrang tot een moratorium.
 • HOOFDSTUK V. HET OP GANG HOUDEN DER BEDRIJVEN.
  • § 1. Nijverheid; kolenvoorziening.
  • § 2. Land- en tuinbouw.
  • § 3. Visscherij; Scheepvaart.
  • § 4. Handel.
 • HOOFDSTUK VI. DE OORLOGSTOESTAND EN DE SCHATKIST.
  • § 1. De Staatsleening 1914.
  • § 2. Verdere maatregelen op financieel gebied.
 • NABETRACHTING.
 • Opmerkingen van de Bewerker.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...