Oorlogstijd Herinneringen en Indrukken
Willem Treub
Oorlogstijd Herinneringen en Indrukken
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
OORLOGSTIJD. HERINNERINGEN EN INDRUKKEN
EEN WOORD VOORAF.
INHOUD.
INLEIDING.
HOOFDSTUK I. HANDHAVING VAN ’S LANDS SOUVEREINITEIT EN NEUTRALITEIT.
§ 1. De mobilisatie en de staat van oorlog en van beleg.
§ 2. De neutraliteit ter zee.
§3. Interneering; luchtvaart.
§ 4. Gevaarlijke bakerpraatjes.
HOOFDSTUK II. DE LEVENSMIDDELENVOORZIENINGEN.
§ 1. Beperking van den uitvoer.
§ 2. De levensmiddelenwet.
§ 3. De broodvoorziening.
HOOFDSTUK III. VOORKOMEN EN LENIGEN VAN NOOD.
§ 1. Het Koninklijk Nationaal Steuncomité.
§ 2. Hulp aan vreemdelingen.
§ 3. Voorkoming van werkloosheid; arbeidsbemiddeling.
§ 4. De Werkloosheidsverzekering.
HOOFDSTUK IV. GELD EN CREDIET IN DEN OORLOGSTIJD.
§ 1. De paniek en haar meest urgente bestrijdingsmaatregelen.
§ 2. Het middenstandscrediet.
§ 3. De Beurswet.
§ 4. De aandrang tot een moratorium.
HOOFDSTUK V. HET OP GANG HOUDEN DER BEDRIJVEN.
§ 1. Nijverheid; kolenvoorziening.
§ 2. Land- en tuinbouw.
§ 3. Visscherij; Scheepvaart.
§ 4. Handel.
HOOFDSTUK VI. DE OORLOGSTOESTAND EN DE SCHATKIST.
§ 1. De Staatsleening 1914.
§ 2. Verdere maatregelen op financieel gebied.
NABETRACHTING.
Opmerkingen van de Bewerker.
The book hasn't received reviews yet.