Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht
Free

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht

By Henri Louis de Beaufort
Free
Book Description
Table of Contents
 • Inhoud
 • Bronnen en literatuur
  • Afkortingen
 • Hoofdstuk I
 • Historische inleiding
  • § 1 De bescherming tegen den nadruk in ons land tot aan het einde der achttiende eeuw
  • § 2 Onze wetgeving op het auteursrecht van het einde der achttiende eeuw tot dezen tijd
  • § 3 Geschiedkundige ontwikkeling van het internationaal auteursrecht
 • Hoofdstuk II
 • Grondslag en rechtskarakter
  • § 1 Algemeen overzicht der verschillende theorieën
  • § 2 Recht of doelmatigheid?
  • § 3 Economische theorieën
  • § 4 Het auteursrecht als recht op een onlichamelijk goed
 • Hoofdstuk III
 • De objecten
  • § 1 Algemeen overzicht en groepeering
  • § 2 Geschriften
   • a Kenmerkende eigenschappen
   • b Vorm en inhoud
   • c Practische toepassingen van het voorgaande
  • a Kenmerkende eigenschappen
  • b Vorm en inhoud
  • c Practische toepassingen van het voorgaande
  • § 3 Wetenschappelijke en technische platen en kaarten
  • § 4 Werken der toonkunst
  • § 5 Dramatisch-muzikale werken, balletten en pantomimes
  • § 6 Werken van beeldende kunst
  • § 7 Kunstnijverheid, photographie en bouwkunst
 • Hoofdstuk IV
 • Omvang en duur
  • § 1 Omvang
   • I Het door den druk gemeen maken van geschriften en muziekwerken
   • II Het maken van afschriften
   • III Vervaardiging en verspreiding van mechanische muziek-instrumenten en phonografen
   • IV Reproductie door den kinematograaf
   • V Op- en uitvoering
   • VI Voordracht
   • VII Reproductie van werken van beeldende kunst
  • I Het door den druk gemeen maken van geschriften en muziekwerken
  • II Het maken van afschriften
  • III Vervaardiging en verspreiding van mechanische muziek-instrumenten en phonografen
  • IV Reproductie door den kinematograaf
  • V Op- en uitvoering
  • VI Voordracht
  • VII Reproductie van werken van beeldende kunst
  • § 2 Duur
 • Hoofdstuk V
 • Voorwaarden en formaliteiten
 • Hoofdstuk VI
 • Eenige met het auteursrecht in verband staande rechten
  • I Recht op brieven
  • II Persoonlijkheidsrecht in verband met beslag op auteursrecht
  • III Het recht van den auteur dat zijn werk in ongeschonden staat wordt publiek gemaakt
  • IV Het recht met betrekking tot den auteursnaam
  • V Recht van den afgebeelden persoon
 • Hoofdstuk VII
 • Internationaal auteursrecht
  • § 1 Algemeene opmerkingen
  • § 2 De Berner Conventie
   • a Algemeene regelen betreffende het internationaal auteursrecht in het Verbond
   • b Bijzondere regelen omtrent sommige onderdeelen
   • c Rechtsmiddelen tot handhaving van het auteursrecht
   • d Uitvoerings- en overgangsbepalingen
  • a Algemeene regelen betreffende het internationaal auteursrecht in het Verbond
  • b Bijzondere regelen omtrent sommige onderdeelen
  • c Rechtsmiddelen tot handhaving van het auteursrecht
  • d Uitvoerings- en overgangsbepalingen
 • Bijlagen
 • Bijlage I
 • Wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad no. 124) tot regeling van het auteursrecht
  • § 1 Begrip en omvang van het auteursrecht
   • Artikel 1
   • Artikel 2
   • Artikel 3
   • Artikel 4
   • Artikel 5
   • Artikel 6
   • Artikel 7
   • Artikel 8
  • Artikel 1
  • Artikel 2
  • Artikel 3
  • Artikel 4
  • Artikel 5
  • Artikel 6
  • Artikel 7
  • Artikel 8
  • § 2 Voorwaarden tot uitoefening van het auteursrecht op door den druk gemeen gemaakte werken
   • Artikel 10
   • Artikel 11
   • Artikel 12
  • Artikel 10
  • Artikel 11
  • Artikel 12
  • § 3 Duur van het auteursrecht
   • Artikel 13
   • Artikel 14
   • Artikel 15
   • Artikel 16
   • Artikel 17
  • Artikel 13
  • Artikel 14
  • Artikel 15
  • Artikel 16
  • Artikel 17
  • § 4 Handhaving van het auteursrecht
   • Artikel 18
   • Artikel 19
   • Artikel 20
   • Artikel 21
   • Artikel 22
   • Artikel 23
  • Artikel 18
  • Artikel 19
  • Artikel 20
  • Artikel 21
  • Artikel 22
  • Artikel 23
  • § 5 Overgangsbepalingen
   • Artikel 24
   • Artikel 25
   • Artikel 26
  • Artikel 24
  • Artikel 25
  • Artikel 26
  • § 6 Slotbepalingen
   • Artikel 27
   • Artikel 28
   • Artikel 29
   • Artikel 30
  • Artikel 27
  • Artikel 28
  • Artikel 29
  • Artikel 30
 • Bijlage II
  • § 1 Begrip en omvang van het auteursrecht op werken van beeldende kunst
   • Artikel 1
   • Artikel 2
   • Artikel 3
   • Artikel 4
   • Artikel 5
   • Artikel 6
  • Artikel 1
  • Artikel 2
  • Artikel 3
  • Artikel 4
  • Artikel 5
  • Artikel 6
  • § 2 Voorwaarden tot uitoefening van het auteursrecht op werken van beeldende kunst
   • Artikel 7
   • Artikel 8
  • Artikel 7
  • Artikel 8
  • § 3 Duur van het auteursrecht op werken van beeldende kunst
   • Artikel 9
   • Artikel 10
   • Artikel 11
  • Artikel 9
  • Artikel 10
  • Artikel 11
  • § 4 Handhaving van het auteursrecht op werken van beeldende kunst
   • Artikel 12
   • Artikel 13
   • Artikel 14
   • Artikel 15
   • Artikel 16
   • Artikel 17
   • Artikel 18
  • Artikel 12
  • Artikel 13
  • Artikel 14
  • Artikel 15
  • Artikel 16
  • Artikel 17
  • Artikel 18
  • § 5 Slotbepalingen
   • Artikel 19
   • Artikel 20
   • Artikel 21
  • Artikel 19
  • Artikel 20
  • Artikel 21
 • Bijlage III
  • A
  • Convention de Berne du 9 Septembre 1886 concernant la création d’une Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques
   • Article premier
   • Article 2
   • Article 3
   • Article 4
   • Article 5
   • Article 6
   • Article 7
   • Article 8
   • Article 9
   • Article 10
   • Article 11
   • Article 12
   • Article 13
   • Article 14
   • Article 15
   • Article 16
   • Article 17
   • Article 18
   • Article 19
   • Article 20
   • Article 21
   • Article additionnel
   • Protocole de clôture
  • Article premier
  • Article 2
  • Article 3
  • Article 4
  • Article 5
  • Article 6
  • Article 7
  • Article 8
  • Article 9
  • Article 10
  • Article 11
  • Article 12
  • Article 13
  • Article 14
  • Article 15
  • Article 16
  • Article 17
  • Article 18
  • Article 19
  • Article 20
  • Article 21
  • Article additionnel
  • Protocole de clôture
  • B
  • Acte addittionnel du 4 Mai 1896 modifiant les articles 2, 3, 5, 7, 12, 20 de la Convention du 9 Septembre 1886 et les numéros 1 et 4 du Protocole de clôture y annexé
   • Article premier
   • Article 2
   • Article 3
   • Article 4
   • Déclaration du 4 Mai 1896 interprétant certaines dispositions de la Convention de Berne du 9 Septembre 1886 et de l’Acte additionnel signé à Paris le 4 Mai 1896
  • Article premier
  • Article 2
  • Article 3
  • Article 4
  • Déclaration du 4 Mai 1896 interprétant certaines dispositions de la Convention de Berne du 9 Septembre 1886 et de l’Acte additionnel signé à Paris le 4 Mai 1896
  • C
  • Convention de Berne revisée pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 13 Novembre 1908
   • Article premier
   • Article 2
   • Article 3
   • Article 4
   • Article 5
   • Article 6
   • Article 7
   • Article 8
   • Article 9
   • Article 10
   • Article 11
   • Article 12
   • Article 13
   • Article 14
   • Article 15
   • Article 16
   • Article 17
   • Article 18
   • Article 19
   • Article 20
   • Article 21
   • Article 22
   • Article 23
   • Article 24
   • Article 25
   • Article 26
   • Article 27
   • Article 28
   • Article 29
   • Article 30
  • Article premier
  • Article 2
  • Article 3
  • Article 4
  • Article 5
  • Article 6
  • Article 7
  • Article 8
  • Article 9
  • Article 10
  • Article 11
  • Article 12
  • Article 13
  • Article 14
  • Article 15
  • Article 16
  • Article 17
  • Article 18
  • Article 19
  • Article 20
  • Article 21
  • Article 22
  • Article 23
  • Article 24
  • Article 25
  • Article 26
  • Article 27
  • Article 28
  • Article 29
  • Article 30
 • Bijlage IV
  • Association littéraire et artistique internationale
  • Projet de Loi-Type adopté par le Congrès de Paris, 16–21 Juillet 1900
   • Article Premier
   • Article 2
   • Article 3
   • Article 5
   • Article 6
   • Article 7
   • Article 8
   • Article 9
   • Article 10
   • Article 11
   • Article 12
   • Article 13
   • Article 14
   • Article 15
   • Article 16
  • Article Premier
  • Article 2
  • Article 3
  • Article 5
  • Article 6
  • Article 7
  • Article 8
  • Article 9
  • Article 10
  • Article 11
  • Article 12
  • Article 13
  • Article 14
  • Article 15
  • Article 16
 • Stellingen
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
  • IX
  • X
  • XI
  • XII
  • XIII
  • XIV
  • XV
  • XVI
  • XVII
  • XVIII
  • XIX
  • XX
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...