Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht
Free

Het Auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht

By Henri Louis de Beaufort
Free
Book Description
Table of Contents
 • Inhoud
 • Bronnen en literatuur
  • Afkortingen
 • Hoofdstuk I
 • Historische inleiding
  • § 1 De bescherming tegen den nadruk in ons land tot aan het einde der achttiende eeuw
  • § 2 Onze wetgeving op het auteursrecht van het einde der achttiende eeuw tot dezen tijd
  • § 3 Geschiedkundige ontwikkeling van het internationaal auteursrecht
 • Hoofdstuk II
 • Grondslag en rechtskarakter
  • § 1 Algemeen overzicht der verschillende theorieën
  • § 2 Recht of doelmatigheid?
  • § 3 Economische theorieën
  • § 4 Het auteursrecht als recht op een onlichamelijk goed
 • Hoofdstuk III
 • De objecten
  • § 1 Algemeen overzicht en groepeering
  • § 2 Geschriften
   • a Kenmerkende eigenschappen
   • b Vorm en inhoud
   • c Practische toepassingen van het voorgaande
  • a Kenmerkende eigenschappen
  • b Vorm en inhoud
  • c Practische toepassingen van het voorgaande
  • § 3 Wetenschappelijke en technische platen en kaarten
  • § 4 Werken der toonkunst
  • § 5 Dramatisch-muzikale werken, balletten en pantomimes
  • § 6 Werken van beeldende kunst
  • § 7 Kunstnijverheid, photographie en bouwkunst
 • Hoofdstuk IV
 • Omvang en duur
  • § 1 Omvang
   • I Het door den druk gemeen maken van geschriften en muziekwerken
   • II Het maken van afschriften
   • III Vervaardiging en verspreiding van mechanische muziek-instrumenten en phonografen
   • IV Reproductie door den kinematograaf
   • V Op- en uitvoering
   • VI Voordracht
   • VII Reproductie van werken van beeldende kunst
  • I Het door den druk gemeen maken van geschriften en muziekwerken
  • II Het maken van afschriften
  • III Vervaardiging en verspreiding van mechanische muziek-instrumenten en phonografen
  • IV Reproductie door den kinematograaf
  • V Op- en uitvoering
  • VI Voordracht
  • VII Reproductie van werken van beeldende kunst
  • § 2 Duur
 • Hoofdstuk V
 • Voorwaarden en formaliteiten
 • Hoofdstuk VI
 • Eenige met het auteursrecht in verband staande rechten
  • I Recht op brieven
  • II Persoonlijkheidsrecht in verband met beslag op auteursrecht
  • III Het recht van den auteur dat zijn werk in ongeschonden staat wordt publiek gemaakt
  • IV Het recht met betrekking tot den auteursnaam
  • V Recht van den afgebeelden persoon
 • Hoofdstuk VII
 • Internationaal auteursrecht
  • § 1 Algemeene opmerkingen
  • § 2 De Berner Conventie
   • a Algemeene regelen betreffende het internationaal auteursrecht in het Verbond
   • b Bijzondere regelen omtrent sommige onderdeelen
   • c Rechtsmiddelen tot handhaving van het auteursrecht
   • d Uitvoerings- en overgangsbepalingen
  • a Algemeene regelen betreffende het internationaal auteursrecht in het Verbond
  • b Bijzondere regelen omtrent sommige onderdeelen
  • c Rechtsmiddelen tot handhaving van het auteursrecht
  • d Uitvoerings- en overgangsbepalingen
 • Bijlagen
 • Bijlage I
 • Wet van 28 Juni 1881 (Staatsblad no. 124) tot regeling van het auteursrecht
  • § 1 Begrip en omvang van het auteursrecht
   • Artikel 1
   • Artikel 2
   • Artikel 3
   • Artikel 4
   • Artikel 5
   • Artikel 6
   • Artikel 7
   • Artikel 8
  • Artikel 1
  • Artikel 2
  • Artikel 3
  • Artikel 4
  • Artikel 5
  • Artikel 6
  • Artikel 7
  • Artikel 8
  • § 2 Voorwaarden tot uitoefening van het auteursrecht op door den druk gemeen gemaakte werken
   • Artikel 10
   • Artikel 11
   • Artikel 12
  • Artikel 10
  • Artikel 11
  • Artikel 12
  • § 3 Duur van het auteursrecht
   • Artikel 13
   • Artikel 14
   • Artikel 15
   • Artikel 16
   • Artikel 17
  • Artikel 13
  • Artikel 14
  • Artikel 15
  • Artikel 16
  • Artikel 17
  • § 4 Handhaving van het auteursrecht
   • Artikel 18
   • Artikel 19
   • Artikel 20
   • Artikel 21
   • Artikel 22
   • Artikel 23
  • Artikel 18
  • Artikel 19
  • Artikel 20
  • Artikel 21
  • Artikel 22
  • Artikel 23
  • § 5 Overgangsbepalingen
   • Artikel 24
   • Artikel 25
   • Artikel 26
  • Artikel 24
  • Artikel 25
  • Artikel 26
  • § 6 Slotbepalingen
   • Artikel 27
   • Artikel 28
   • Artikel 29
   • Artikel 30
  • Artikel 27
  • Artikel 28
  • Artikel 29
  • Artikel 30
 • Bijlage II
  • § 1 Begrip en omvang van het auteursrecht op werken van beeldende kunst
   • Artikel 1
   • Artikel 2
   • Artikel 3
   • Artikel 4
   • Artikel 5
   • Artikel 6
  • Artikel 1
  • Artikel 2
  • Artikel 3
  • Artikel 4
  • Artikel 5
  • Artikel 6
  • § 2 Voorwaarden tot uitoefening van het auteursrecht op werken van beeldende kunst
   • Artikel 7
   • Artikel 8
  • Artikel 7
  • Artikel 8
  • § 3 Duur van het auteursrecht op werken van beeldende kunst
   • Artikel 9
   • Artikel 10
   • Artikel 11
  • Artikel 9
  • Artikel 10
  • Artikel 11
  • § 4 Handhaving van het auteursrecht op werken van beeldende kunst
   • Artikel 12
   • Artikel 13
   • Artikel 14
   • Artikel 15
   • Artikel 16
   • Artikel 17
   • Artikel 18
  • Artikel 12
  • Artikel 13
  • Artikel 14
  • Artikel 15
  • Artikel 16
  • Artikel 17
  • Artikel 18
  • § 5 Slotbepalingen
   • Artikel 19
   • Artikel 20
   • Artikel 21
  • Artikel 19
  • Artikel 20
  • Artikel 21
 • Bijlage III
  • A
  • Convention de Berne du 9 Septembre 1886 concernant la création d’une Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques
   • Article premier
   • Article 2
   • Article 3
   • Article 4
   • Article 5
   • Article 6
   • Article 7
   • Article 8
   • Article 9
   • Article 10
   • Article 11
   • Article 12
   • Article 13
   • Article 14
   • Article 15
   • Article 16
   • Article 17
   • Article 18
   • Article 19
   • Article 20
   • Article 21
   • Article additionnel
   • Protocole de clôture
  • Article premier
  • Article 2
  • Article 3
  • Article 4
  • Article 5
  • Article 6
  • Article 7
  • Article 8
  • Article 9
  • Article 10
  • Article 11
  • Article 12
  • Article 13
  • Article 14
  • Article 15
  • Article 16
  • Article 17
  • Article 18
  • Article 19
  • Article 20
  • Article 21
  • Article additionnel
  • Protocole de clôture
  • B
  • Acte addittionnel du 4 Mai 1896 modifiant les articles 2, 3, 5, 7, 12, 20 de la Convention du 9 Septembre 1886 et les numéros 1 et 4 du Protocole de clôture y annexé
   • Article premier
   • Article 2
   • Article 3
   • Article 4
   • Déclaration du 4 Mai 1896 interprétant certaines dispositions de la Convention de Berne du 9 Septembre 1886 et de l’Acte additionnel signé à Paris le 4 Mai 1896
  • Article premier
  • Article 2
  • Article 3
  • Article 4
  • Déclaration du 4 Mai 1896 interprétant certaines dispositions de la Convention de Berne du 9 Septembre 1886 et de l’Acte additionnel signé à Paris le 4 Mai 1896
  • C
  • Convention de Berne revisée pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 13 Novembre 1908
   • Article premier
   • Article 2
   • Article 3
   • Article 4
   • Article 5
   • Article 6
   • Article 7
   • Article 8
   • Article 9
   • Article 10
   • Article 11
   • Article 12
   • Article 13
   • Article 14
   • Article 15
   • Article 16
   • Article 17
   • Article 18
   • Article 19
   • Article 20
   • Article 21
   • Article 22
   • Article 23
   • Article 24
   • Article 25
   • Article 26
   • Article 27
   • Article 28
   • Article 29
   • Article 30
  • Article premier
  • Article 2
  • Article 3
  • Article 4
  • Article 5
  • Article 6
  • Article 7
  • Article 8
  • Article 9
  • Article 10
  • Article 11
  • Article 12
  • Article 13
  • Article 14
  • Article 15
  • Article 16
  • Article 17
  • Article 18
  • Article 19
  • Article 20
  • Article 21
  • Article 22
  • Article 23
  • Article 24
  • Article 25
  • Article 26
  • Article 27
  • Article 28
  • Article 29
  • Article 30
 • Bijlage IV
  • Association littéraire et artistique internationale
  • Projet de Loi-Type adopté par le Congrès de Paris, 16–21 Juillet 1900
   • Article Premier
   • Article 2
   • Article 3
   • Article 5
   • Article 6
   • Article 7
   • Article 8
   • Article 9
   • Article 10
   • Article 11
   • Article 12
   • Article 13
   • Article 14
   • Article 15
   • Article 16
  • Article Premier
  • Article 2
  • Article 3
  • Article 5
  • Article 6
  • Article 7
  • Article 8
  • Article 9
  • Article 10
  • Article 11
  • Article 12
  • Article 13
  • Article 14
  • Article 15
  • Article 16
 • Stellingen
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
  • IX
  • X
  • XI
  • XII
  • XIII
  • XIV
  • XV
  • XVI
  • XVII
  • XVIII
  • XIX
  • XX
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.
Also Available On
Categories
Curated Lists