Free

A magyar népköltés gyöngyei A legszebb népdalok gyüjteménye

By Elek Benedek
Free
Book Description
Table of Contents
 • A MAGYAR NÉPKÖLTÉS GYÖNGYEI
 • Az olvasónak.
 • TÁRGYMUTATÓ.
 • Kesergő szerelem.
  • Szerelem, szerelem…
  • Én csak hírül hallom…
  • Csillagos az ég…
  • A hol én elmegyek, még a fák is sirnak…
  • Szegény vagyok…
  • Száll a felhő…
  • Komor fölöttem…
  • Elment a madárka…
  • A fekete holló…
  • Árva az a madár…
  • Nincs nekem egyebem…
  • Szeretlek, szeretlek…
  • Cserebogár, sárga cserebogár…
  • Ifiuság…
  • Kalapom szememre vágom…
  • Szabad a madárnak…
  • Nem forog a dorozsmai szélmalom…
  • Hej, csicsóka…
  • Fekete városban…
  • Árokparti csalány…
  • A szőregi utcza…
  • Debreczenben nyílik egy szép rózsafa…
  • Vetettem violát…
  • Jaj istenem, de víg voltam…
  • Mért nincs minden lánynak…
  • Látom életemet…
  • Ide künn a zöld erdőben…
  • Kisérj ki, rózsám, siromig…
  • Az ég alatt…
  • Káka tövin költ a rucza…
  • Szerettelek, nem kellesz már…
  • Nem vagyok én oka semminek…
  • Szerettelek, nem tagadom…
  • Találsz, rózsám, találsz…
  • A malomba mentem…
  • Hogyha nékem száz aranyom volna…
  • Két út van előttem…
  • Hogyha folyó…
  • Szép a tavasz…
  • Nem vagyok én adós…
  • Magasan száll a felhő…
  • Áldd meg Isten azt az utczát…
  • Faluvégen, szegleten…
  • Nincsen kedvem…
  • Túl a Dunán zörög az ég…
  • Elment az én rózsám…
  • Amott kerekedik…
  • A jegenye…
  • Zavaros a Tisza vize…
  • Irnék, ha lehetne…
  • Hervad az a rózsa…
  • Ha meguntad, rózsám…
  • Kimenék egy hegyre…
  • Azt gondolom, hogy az eső…
  • Kis kertemben…
  • Nagypénteken…
  • Hej, te fényes holdvilágom…
  • Kiszáradt…
  • Ha nem voltál jó szerető…
  • Zavaros a Tisza vize…
  • Zöld az erdő…
  • Végig mentem az ormódi temetőn…
  • Nincsen kedvem…
  • Nagy oka van…
  • Édes anyám…
  • Alsó-bátki nagy toronyba…
  • Úgy elmegyek…
  • Sír az egyik szemem…
  • Édes rózsám…
  • Fujd el, jó szél…
  • Bús az idő…
  • Én vagyok az, aki voltam…
  • Te kerítéd…
  • Jaj, Istenem…
  • Én vagyok az, aki nem jó…
  • Nem átkozlak…
  • A Csap-utczán végig…
  • Várj meg…
  • Ha meghalok, tudom, eltemetnek…
  • Addig bánom…
  • Este akar lenni…
  • Édes anyám rózsafája…
  • Isten átkát nem kivánom…
  • Ázom, ázom…
  • Fehér ruha…
  • Mondd meg, édes rózsám…
  • Szél hajtja a habot.
  • Fekete pántlikám…
  • Fekete szem, piros orcza…
  • Kék a kötőm kerületi…
  • Hull immár a fa levele…
  • Szólnak a kakasok…
  • A Tiszából a Dunába…
  • Bujdosik az árva madár…
  • Állj előmbe, rózsám…
  • Elmegyek már…
  • Mikor bujdosni…
  • Fáj a szivem…
  • A kit az én szivem szeret…
  • Retteg pej paripám…
  • Azt gondolod…
  • Bujdosik a kedves rózsám…
  • Haja, haja, hajnal akar lenni…
  • Azt mondják…
  • Kiöntött a Tisza vize…
  • Szivem gyönge szivére…
 • Boldog szerelem.
  • Szól a világ…
  • Ez a szemem…
  • Három csillag van az égen…
  • Hajnalodik, harmatozik…
  • Ablakomon ne koczogtass…
  • Az én rózsám…
  • Nincs édesebb…
  • Nincsen széna, nincsen abrak…
  • Nagy hófuvás van…
  • Szabad péntek, szabad szombat…
  • Szőlőtőke, venyige…
  • Most jöttem a hortobágyi pusztáról…
  • Nem anyától lettél…
  • Álom, álom, édes álom…
  • A kinek nincs szeretője…
  • Nincs szebb virág…
  • Elmentem én a szőlőbe…
  • Rózsa vagy, rózsa vagy…
  • Széles az ökröm szarva…
  • Kipattant a búza szeme…
  • Itt hagynám én ezt a várost…
  • Fakó lovam fel van kantározva…
  • Kinek van, kinek van…
  • Csak azért szeretek falu végén lakni…
  • Ki az ő édesit…
  • Micsoda csárda…
  • Kis kutya…
  • Haragszik a rózsám anyja…
  • Jaj de édes ez a méz…
  • Nem vagy legény…
  • Ha te elmégy…
  • Haragszom az olyan szóra…
  • Siroki erdőben…
  • Két kerekü kordén járok…
  • Piros czipő, piros pántlikára…
  • Árva vagyok…
  • Az ökör a földet…
  • Kerek az én kis kalapom…
  • Olyan vagy te, rózsám…
  • Három fehér kendőt veszek…
  • Az a kis lány…
  • Három hordó borom van…
  • Azért hogy én szegény vagyok…
  • Letörött a kutam gémje…
  • Eszemadta kis barnája…
  • Magasan repül a darú…
  • Az alföldnek sík mezején…
  • Balatonon jár a hajó…
  • Ez a szemem…
  • Hová tegyem a subámat…
  • Páva, páva…
  • Gyere be, rózsám, gyere be…
  • Mondd meg, rózsám, hány inged van…
  • Nyisd ki, babám, az ajtót…
  • Kerek az én kalapom…
  • Vörös bársony süvegem…
  • Kakas a szemeten…
  • Szeretem én magát nagyon…
  • Arra járjunk, arra…
  • Gyi fel, sárga…
  • Nézz, rózsám…
  • Ez az én szeretőm…
  • Kerek az én kis kalapom…
  • Csenke felől…
  • Ez a kis lány megy a kútra…
  • Veszek neki…
  • Sárga csikó…
  • Széna, széna, széna,…
  • Minden falu édes hazám…
  • Hejh, be szépen világit…
  • Megkötöm a lovamat…
  • Rózsa vagy…
  • Ha én rózsa volnék…
  • Van kökényfa…
  • Haja, haja, haja…
  • Este van már…
  • Jaj, de édes ez a méz…
  • Kukoricza szára…
  • Zöld erdőben…
 • A haza.
  • István királyról.
  • Amott látod…
  • Nyalka kurucz…
  • Rákóczi Sámuel.
  • Jaj már minekünk…
  • Az alföldi csikós.
  • Bakatoborzó.
  • Huszár vagyok, lelkem babám…
  • Mikor masírozunk, kapitány uram?
  • Már mi nálunk verbuválnak…
  • Áll a verbunk, tánczoljunk…
  • Ne higyj pajtás a németnek…
  • Bajusz kell a magyarnak…
  • Nem úgy van most…
  • Szép világja a magyarnak…
  • Kossuth Lajos azt üzente…
  • Zúg az erdő, zúg a mező…
  • Kossuth Lajos: édes apám…
  • Gyere, pajtás…
  • Trombitálnak, trombitálnak…
  • Ezer esztendeje…
  • A kardomnak markolatja ezüstből…
  • Kis Kanizsán, a viz mellett…
  • Kossuth Lajos, Kossuth Lajos!
  • Akkor zengett Buda vára…
  • Mi fehérlik ott a síkon…
  • Szennyes az én ingem…
  • Legyen úgy, mint régen volt…
  • Nem hitted, rózsám…
  • Kedves rózsám…
  • Sír az apám, sír az anyám…
  • Könyeimnek záporából…
  • Ha én gólyamadár volnék…
  • Katonának vagyok irva…
  • Végig megyek…
  • Már eljött…
  • Szemeimet…
  • Nézz, rózsám, a szemembe…
  • Magyarország édes fia…
  • Mikor nyolcz esztendős voltam…
  • Felszállott a páva…
  • Fáj, fáj, fáj, fáj.
  • Seprik a szentgyörgyi utczát…
  • Édes anyám…
  • Látod, rózsám…
  • Nem kell nekem papiros…
  • Kis pej lovam térdig sáros…
  • Szegedi kaszárnya…
  • Rózsa virít, rózsa nyílik…
  • Nagy-Abonyban…
  • Este jött a parancsolat…
  • Sárga lábú…
  • Könnyü a németnek…
  • Hajdanában…
  • Még azt mondja az osztrák…
  • Kossuth Lajos a Bakonyban…
  • Putnokon már kihajtották a nyájat…
  • Szomorán búg…
  • Szép a baka…
  • Masiroznak…
  • Udvarom udvarom…
  • A Gőzösnek…
  • Mindenfelől…
  • Látom, az életem…
  • Udvarhelyről…
  • Korond között…
  • Ha bemegyek…
  • Jaj be magas…
  • Rigó, rigó…
  • Ha felülök…
  • Ne kapj olyan nagyon…
  • Söprik a…
  • Isten hozzád, Nógrád…
  • Akkor lesz…
  • Sárga ló…
  • Sohasem vétettem Székes-Fehérvárnak…
  • Zsindelyezik…
  • Amoda van egy kis kerek erdő…
 • Erdőn, mezőn.
  • Micsoda erdő ez?
  • Juhász legény bundája, hm!…
  • Amoda egy virág…
  • Esteledik, alkonyodik…
  • Kihajtottam Virág ökröm…
  • Be sok falut…
  • Uram, uram…
  • Tavasz lesz már…
  • Hej, amaz az én rózsám…
  • Hej, gazd’ uram…
  • Kiforditom, beforditom…
  • Hallod-e te, juhász…
  • Szeged felől van egy kerek erdő…
  • Erdő, erdő, be szép kerek erdő…
  • A rédicsi patak-parton…
  • Gulya, gulya, arany gulya…
  • Juhász vagyok, búsan őrzöm…
  • Csősz leszek én…
  • Be van az én szüröm ujja…
  • Tisza partján…
  • Mikor a betyárok…
  • Kiöntött a Tisza vize…
  • Ha valaki vígan él…
  • A subámnak…
  • Száraz fűre…
  • Isten hozzád, Kecskemét városa.
  • Megégett a szent-péteri hodály…
  • Zavaros a Tisza vize, nem tiszta…
  • Búza, búza, be szép tábla búza…
  • Kizöldült az erdő fája…
  • Befujta az utat…
  • Bárcsak hamar…
  • Akkor volna szép…
  • Kaszás csillag…
  • Ki tanyája ez…
  • Az eső is esik…
  • Ha látom…
  • Hortobágyi pusztán…
  • Ezt a kerek erdőt…
 • Bor mellett.
  • Töltsd meg, fráter, poharamat…
  • Dinom-dánom, sógor…
  • Igyunk, igyunk…
  • Éljen, a ki most iszsza ki…
  • Azt hallottam Várad felől…
  • Huzd ki, czigány, azt a nótát…
  • Korcsmárosné…
  • Igyál, betyár, mulik a nyár…
  • Jobb a bor, jobb a bor…
  • Korcsmárosné, de ugat a kutyája…
  • Jó bor van itt…
  • Bor, bor, bor, bor…
  • Csaplárosné, gyujts világot…
  • Bort iszom én, nem vizet…
  • Hej, huj, magyar ember…
  • Sárga rigó, darázsfészek…
  • Bort, bort, korcsmárosné…
  • Adj kezembe egy pohár bort…
  • Széles a kedvem…
  • Tudjátok-e…
  • Asszuszőlős átalag…
  • Egyszer egy barát…
  • Édes anyám…
  • Csak engem ugat a kutya…
  • Haragszik a gazda…
 • Vidám órák.
  • Debreczenben kidobolták…
  • Kis szekeres…
  • Három icze kendermag…
  • Az alapi ménes…
  • Nagy gazda volt…
  • A kutasi csárda…
  • Lyukas a szűröm.
  • Vásárhelyi kanális…
  • Elhervadt a kék ibolya…
  • Ucczu bizony…
  • Az alapi tó szélében…
  • Egy leánynyal megkináltak…
  • Biró uram, bátyám uram…
  • Meg is házasodnám…
  • Mikor én nőtelen voltam…
  • Nincsen dézsma…
  • A tárnoki hires urak…
  • Meg ne mondja, komámasszony…
  • Huzzák…
  • A pozsonyi kisasszony.
  • Az erdőben…
  • Haragszom én az olyanra…
  • Még azt mondja…
  • Veres bársony kendőt…
  • Három bokor…
  • Már ezután…
  • Férjhez adnám a lányomat…
  • Szegény panyókás németi…
  • Azt üzenték…
  • Aluszol-e, te juhász?…
  • Hozott bátyó…
  • Jere hozzám…
  • Berki, Berki, szegény Berki…
  • Pesten jártam iskolába…
  • Lányok fonják a lenszöszt…
  • Mikor én nőtlen voltam…
  • Egybegyültek…
  • Már minálunk megismerni…
  • Ángyom, ángyom…
 • Balladák és románczok.
  • A fogoly katona.
  • Görög Ilona.
  • Szép Julia.
  • A székely katona.
  • Szép Ilona.
  • Kőmíves Kelemen.
  • Julia.
  • A sági biró leánya.
  • Árva giliczéről.
  • Az áspis kigyó.
  • Biró Máté.
  • Az árva leány.
  • Kádár Kata.
  • Három árva.
  • A rab legény.
  • A legszebb virág.
  • Rákóczy kis urfi.
  • Válás.
  • Vagy ülj ide…
  • A gulyás szeretője.
  • A párjavesztett gerlicze.
  • A királyfi.
  • Világszép Erzsike.
  • A molnár inasa.
  • „Árgyélus.“
  • Szállj le holló, szállj le…
  • Tera.
  • Rózsa Sándor.
  • Falu végén…
  • Siroki erdőben.
  • Madárka…
  • Kicsi nemes legény.
  • Dancsuj Dávid.
  • Az ispánné leánya.
  • A megölt legény.
  • Elvesztettem…
  • Hej, huj! Sobri pajtás!
  • Sorozáskor.
  • Rácz-Keresztur felől…
  • Bogár Imre.
  • A hű leány.
  • Lóra, csikós, lóra!
  • Angyal Bandi.
  • A megcsalt leány.
 • Szálló dalok.
  • Mi magasabb…
  • Nagy a világ…
  • Addig a házamból…
  • A berencsi utczát…
  • Csalom a szemedet…
  • Csillagok, csillagok…
  • Egy madarat kergettem…
  • Jaj istenem, én hogy élek…
  • A világot csak nevettem…
  • Szeress, rózsám…
  • A hideg szél fújdogál…
  • Meghalok Csurgóért…
  • Lám, megmondtam…
  • A fényes csillag is…
  • Arany-ezüstért…
  • Hamis a szemed…
  • Én istenem, mi az oka…
  • Jól meggondold…
  • Tudtam én azt…
  • Nincsen virágos kert…
  • Viz alá, viz alá…
  • Négy ökröt adtam…
  • Fáj a szivem…
  • A baraczkfa pirossal virágzik…
  • Ki van a szekerem…
  • Hej! sokféle a szerelem…
  • Túl a vizen…
  • Kis kertemben kinyilott az ibolya…
  • Szabad madár vagy te, rózsám…
  • Gyere, rózsám, az erdőre…
  • Hová lábad teszed…
  • Mink vagyunk a rózsák…
  • Jaj istenem, de megvertél…
  • Piros alma az orczája…
  • Virágzik a pipacs…
  • Ritka búza…
  • Három alma…
  • De haragszom a szemedre…
  • Kis Komárom…
  • Ha meghalok…
  • Hej, csillagom…
  • Erre, erre…
  • Jöszte hozzám, szép madárka…
  • Szeress rózsám…
  • Idő, idő…
  • Minek van…
  • Nincs szebb virág…
  • Jaj annak a fának…
  • Nagy az én rózsám ereje…
  • Zavaros a Duna…
  • Én Istenem…
  • Miért ragyog…
  • Megyek ide…
  • Háromszor is…
  • Busultam én, busulok is…
  • Ó Istenem…
  • A szerelem…
  • Bujdosik…
  • Szeged felől…
  • Mig a leány hajadon…
  • Még a galambnak is…
  • Lábad akármerre…
  • Miért az ördögért…
  • Könnyebb…
  • Mikor a menyecske…
  • Egyszer ide…
  • Kis kertemben…
  • Nincs édesebb…
  • A huszárok…
  • Ó, hogy fülemile…
  • Fáj a szivem…
  • Ne higyj a legénynek…
  • Haj, rózsa, rózsa…
  • Esik eső, látom én azt…
  • Szerelem van minden füben…
  • Azért csillag…
  • Gyenge a lány…
  • Három éle van a sásnak…
  • Gyolcs az ingem…
  • Megvettem a szeretőmet…
  • Csak még egyszer…
  • Zöld leveles diófa…
  • Bécsi kendő, lobogós…
  • Hallod-e, te barna kis lány…
  • Idegen földre ne siess…
  • Javítások.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists