Free

A magyar népköltés gyöngyei A legszebb népdalok gyüjteménye

By Elek Benedek
Free
Book Description
Table of Contents
 • A MAGYAR NÉPKÖLTÉS GYÖNGYEI
 • Az olvasónak.
 • TÁRGYMUTATÓ.
 • Kesergő szerelem.
  • Szerelem, szerelem…
  • Én csak hírül hallom…
  • Csillagos az ég…
  • A hol én elmegyek, még a fák is sirnak…
  • Szegény vagyok…
  • Száll a felhő…
  • Komor fölöttem…
  • Elment a madárka…
  • A fekete holló…
  • Árva az a madár…
  • Nincs nekem egyebem…
  • Szeretlek, szeretlek…
  • Cserebogár, sárga cserebogár…
  • Ifiuság…
  • Kalapom szememre vágom…
  • Szabad a madárnak…
  • Nem forog a dorozsmai szélmalom…
  • Hej, csicsóka…
  • Fekete városban…
  • Árokparti csalány…
  • A szőregi utcza…
  • Debreczenben nyílik egy szép rózsafa…
  • Vetettem violát…
  • Jaj istenem, de víg voltam…
  • Mért nincs minden lánynak…
  • Látom életemet…
  • Ide künn a zöld erdőben…
  • Kisérj ki, rózsám, siromig…
  • Az ég alatt…
  • Káka tövin költ a rucza…
  • Szerettelek, nem kellesz már…
  • Nem vagyok én oka semminek…
  • Szerettelek, nem tagadom…
  • Találsz, rózsám, találsz…
  • A malomba mentem…
  • Hogyha nékem száz aranyom volna…
  • Két út van előttem…
  • Hogyha folyó…
  • Szép a tavasz…
  • Nem vagyok én adós…
  • Magasan száll a felhő…
  • Áldd meg Isten azt az utczát…
  • Faluvégen, szegleten…
  • Nincsen kedvem…
  • Túl a Dunán zörög az ég…
  • Elment az én rózsám…
  • Amott kerekedik…
  • A jegenye…
  • Zavaros a Tisza vize…
  • Irnék, ha lehetne…
  • Hervad az a rózsa…
  • Ha meguntad, rózsám…
  • Kimenék egy hegyre…
  • Azt gondolom, hogy az eső…
  • Kis kertemben…
  • Nagypénteken…
  • Hej, te fényes holdvilágom…
  • Kiszáradt…
  • Ha nem voltál jó szerető…
  • Zavaros a Tisza vize…
  • Zöld az erdő…
  • Végig mentem az ormódi temetőn…
  • Nincsen kedvem…
  • Nagy oka van…
  • Édes anyám…
  • Alsó-bátki nagy toronyba…
  • Úgy elmegyek…
  • Sír az egyik szemem…
  • Édes rózsám…
  • Fujd el, jó szél…
  • Bús az idő…
  • Én vagyok az, aki voltam…
  • Te kerítéd…
  • Jaj, Istenem…
  • Én vagyok az, aki nem jó…
  • Nem átkozlak…
  • A Csap-utczán végig…
  • Várj meg…
  • Ha meghalok, tudom, eltemetnek…
  • Addig bánom…
  • Este akar lenni…
  • Édes anyám rózsafája…
  • Isten átkát nem kivánom…
  • Ázom, ázom…
  • Fehér ruha…
  • Mondd meg, édes rózsám…
  • Szél hajtja a habot.
  • Fekete pántlikám…
  • Fekete szem, piros orcza…
  • Kék a kötőm kerületi…
  • Hull immár a fa levele…
  • Szólnak a kakasok…
  • A Tiszából a Dunába…
  • Bujdosik az árva madár…
  • Állj előmbe, rózsám…
  • Elmegyek már…
  • Mikor bujdosni…
  • Fáj a szivem…
  • A kit az én szivem szeret…
  • Retteg pej paripám…
  • Azt gondolod…
  • Bujdosik a kedves rózsám…
  • Haja, haja, hajnal akar lenni…
  • Azt mondják…
  • Kiöntött a Tisza vize…
  • Szivem gyönge szivére…
 • Boldog szerelem.
  • Szól a világ…
  • Ez a szemem…
  • Három csillag van az égen…
  • Hajnalodik, harmatozik…
  • Ablakomon ne koczogtass…
  • Az én rózsám…
  • Nincs édesebb…
  • Nincsen széna, nincsen abrak…
  • Nagy hófuvás van…
  • Szabad péntek, szabad szombat…
  • Szőlőtőke, venyige…
  • Most jöttem a hortobágyi pusztáról…
  • Nem anyától lettél…
  • Álom, álom, édes álom…
  • A kinek nincs szeretője…
  • Nincs szebb virág…
  • Elmentem én a szőlőbe…
  • Rózsa vagy, rózsa vagy…
  • Széles az ökröm szarva…
  • Kipattant a búza szeme…
  • Itt hagynám én ezt a várost…
  • Fakó lovam fel van kantározva…
  • Kinek van, kinek van…
  • Csak azért szeretek falu végén lakni…
  • Ki az ő édesit…
  • Micsoda csárda…
  • Kis kutya…
  • Haragszik a rózsám anyja…
  • Jaj de édes ez a méz…
  • Nem vagy legény…
  • Ha te elmégy…
  • Haragszom az olyan szóra…
  • Siroki erdőben…
  • Két kerekü kordén járok…
  • Piros czipő, piros pántlikára…
  • Árva vagyok…
  • Az ökör a földet…
  • Kerek az én kis kalapom…
  • Olyan vagy te, rózsám…
  • Három fehér kendőt veszek…
  • Az a kis lány…
  • Három hordó borom van…
  • Azért hogy én szegény vagyok…
  • Letörött a kutam gémje…
  • Eszemadta kis barnája…
  • Magasan repül a darú…
  • Az alföldnek sík mezején…
  • Balatonon jár a hajó…
  • Ez a szemem…
  • Hová tegyem a subámat…
  • Páva, páva…
  • Gyere be, rózsám, gyere be…
  • Mondd meg, rózsám, hány inged van…
  • Nyisd ki, babám, az ajtót…
  • Kerek az én kalapom…
  • Vörös bársony süvegem…
  • Kakas a szemeten…
  • Szeretem én magát nagyon…
  • Arra járjunk, arra…
  • Gyi fel, sárga…
  • Nézz, rózsám…
  • Ez az én szeretőm…
  • Kerek az én kis kalapom…
  • Csenke felől…
  • Ez a kis lány megy a kútra…
  • Veszek neki…
  • Sárga csikó…
  • Széna, széna, széna,…
  • Minden falu édes hazám…
  • Hejh, be szépen világit…
  • Megkötöm a lovamat…
  • Rózsa vagy…
  • Ha én rózsa volnék…
  • Van kökényfa…
  • Haja, haja, haja…
  • Este van már…
  • Jaj, de édes ez a méz…
  • Kukoricza szára…
  • Zöld erdőben…
 • A haza.
  • István királyról.
  • Amott látod…
  • Nyalka kurucz…
  • Rákóczi Sámuel.
  • Jaj már minekünk…
  • Az alföldi csikós.
  • Bakatoborzó.
  • Huszár vagyok, lelkem babám…
  • Mikor masírozunk, kapitány uram?
  • Már mi nálunk verbuválnak…
  • Áll a verbunk, tánczoljunk…
  • Ne higyj pajtás a németnek…
  • Bajusz kell a magyarnak…
  • Nem úgy van most…
  • Szép világja a magyarnak…
  • Kossuth Lajos azt üzente…
  • Zúg az erdő, zúg a mező…
  • Kossuth Lajos: édes apám…
  • Gyere, pajtás…
  • Trombitálnak, trombitálnak…
  • Ezer esztendeje…
  • A kardomnak markolatja ezüstből…
  • Kis Kanizsán, a viz mellett…
  • Kossuth Lajos, Kossuth Lajos!
  • Akkor zengett Buda vára…
  • Mi fehérlik ott a síkon…
  • Szennyes az én ingem…
  • Legyen úgy, mint régen volt…
  • Nem hitted, rózsám…
  • Kedves rózsám…
  • Sír az apám, sír az anyám…
  • Könyeimnek záporából…
  • Ha én gólyamadár volnék…
  • Katonának vagyok irva…
  • Végig megyek…
  • Már eljött…
  • Szemeimet…
  • Nézz, rózsám, a szemembe…
  • Magyarország édes fia…
  • Mikor nyolcz esztendős voltam…
  • Felszállott a páva…
  • Fáj, fáj, fáj, fáj.
  • Seprik a szentgyörgyi utczát…
  • Édes anyám…
  • Látod, rózsám…
  • Nem kell nekem papiros…
  • Kis pej lovam térdig sáros…
  • Szegedi kaszárnya…
  • Rózsa virít, rózsa nyílik…
  • Nagy-Abonyban…
  • Este jött a parancsolat…
  • Sárga lábú…
  • Könnyü a németnek…
  • Hajdanában…
  • Még azt mondja az osztrák…
  • Kossuth Lajos a Bakonyban…
  • Putnokon már kihajtották a nyájat…
  • Szomorán búg…
  • Szép a baka…
  • Masiroznak…
  • Udvarom udvarom…
  • A Gőzösnek…
  • Mindenfelől…
  • Látom, az életem…
  • Udvarhelyről…
  • Korond között…
  • Ha bemegyek…
  • Jaj be magas…
  • Rigó, rigó…
  • Ha felülök…
  • Ne kapj olyan nagyon…
  • Söprik a…
  • Isten hozzád, Nógrád…
  • Akkor lesz…
  • Sárga ló…
  • Sohasem vétettem Székes-Fehérvárnak…
  • Zsindelyezik…
  • Amoda van egy kis kerek erdő…
 • Erdőn, mezőn.
  • Micsoda erdő ez?
  • Juhász legény bundája, hm!…
  • Amoda egy virág…
  • Esteledik, alkonyodik…
  • Kihajtottam Virág ökröm…
  • Be sok falut…
  • Uram, uram…
  • Tavasz lesz már…
  • Hej, amaz az én rózsám…
  • Hej, gazd’ uram…
  • Kiforditom, beforditom…
  • Hallod-e te, juhász…
  • Szeged felől van egy kerek erdő…
  • Erdő, erdő, be szép kerek erdő…
  • A rédicsi patak-parton…
  • Gulya, gulya, arany gulya…
  • Juhász vagyok, búsan őrzöm…
  • Csősz leszek én…
  • Be van az én szüröm ujja…
  • Tisza partján…
  • Mikor a betyárok…
  • Kiöntött a Tisza vize…
  • Ha valaki vígan él…
  • A subámnak…
  • Száraz fűre…
  • Isten hozzád, Kecskemét városa.
  • Megégett a szent-péteri hodály…
  • Zavaros a Tisza vize, nem tiszta…
  • Búza, búza, be szép tábla búza…
  • Kizöldült az erdő fája…
  • Befujta az utat…
  • Bárcsak hamar…
  • Akkor volna szép…
  • Kaszás csillag…
  • Ki tanyája ez…
  • Az eső is esik…
  • Ha látom…
  • Hortobágyi pusztán…
  • Ezt a kerek erdőt…
 • Bor mellett.
  • Töltsd meg, fráter, poharamat…
  • Dinom-dánom, sógor…
  • Igyunk, igyunk…
  • Éljen, a ki most iszsza ki…
  • Azt hallottam Várad felől…
  • Huzd ki, czigány, azt a nótát…
  • Korcsmárosné…
  • Igyál, betyár, mulik a nyár…
  • Jobb a bor, jobb a bor…
  • Korcsmárosné, de ugat a kutyája…
  • Jó bor van itt…
  • Bor, bor, bor, bor…
  • Csaplárosné, gyujts világot…
  • Bort iszom én, nem vizet…
  • Hej, huj, magyar ember…
  • Sárga rigó, darázsfészek…
  • Bort, bort, korcsmárosné…
  • Adj kezembe egy pohár bort…
  • Széles a kedvem…
  • Tudjátok-e…
  • Asszuszőlős átalag…
  • Egyszer egy barát…
  • Édes anyám…
  • Csak engem ugat a kutya…
  • Haragszik a gazda…
 • Vidám órák.
  • Debreczenben kidobolták…
  • Kis szekeres…
  • Három icze kendermag…
  • Az alapi ménes…
  • Nagy gazda volt…
  • A kutasi csárda…
  • Lyukas a szűröm.
  • Vásárhelyi kanális…
  • Elhervadt a kék ibolya…
  • Ucczu bizony…
  • Az alapi tó szélében…
  • Egy leánynyal megkináltak…
  • Biró uram, bátyám uram…
  • Meg is házasodnám…
  • Mikor én nőtelen voltam…
  • Nincsen dézsma…
  • A tárnoki hires urak…
  • Meg ne mondja, komámasszony…
  • Huzzák…
  • A pozsonyi kisasszony.
  • Az erdőben…
  • Haragszom én az olyanra…
  • Még azt mondja…
  • Veres bársony kendőt…
  • Három bokor…
  • Már ezután…
  • Férjhez adnám a lányomat…
  • Szegény panyókás németi…
  • Azt üzenték…
  • Aluszol-e, te juhász?…
  • Hozott bátyó…
  • Jere hozzám…
  • Berki, Berki, szegény Berki…
  • Pesten jártam iskolába…
  • Lányok fonják a lenszöszt…
  • Mikor én nőtlen voltam…
  • Egybegyültek…
  • Már minálunk megismerni…
  • Ángyom, ángyom…
 • Balladák és románczok.
  • A fogoly katona.
  • Görög Ilona.
  • Szép Julia.
  • A székely katona.
  • Szép Ilona.
  • Kőmíves Kelemen.
  • Julia.
  • A sági biró leánya.
  • Árva giliczéről.
  • Az áspis kigyó.
  • Biró Máté.
  • Az árva leány.
  • Kádár Kata.
  • Három árva.
  • A rab legény.
  • A legszebb virág.
  • Rákóczy kis urfi.
  • Válás.
  • Vagy ülj ide…
  • A gulyás szeretője.
  • A párjavesztett gerlicze.
  • A királyfi.
  • Világszép Erzsike.
  • A molnár inasa.
  • „Árgyélus.“
  • Szállj le holló, szállj le…
  • Tera.
  • Rózsa Sándor.
  • Falu végén…
  • Siroki erdőben.
  • Madárka…
  • Kicsi nemes legény.
  • Dancsuj Dávid.
  • Az ispánné leánya.
  • A megölt legény.
  • Elvesztettem…
  • Hej, huj! Sobri pajtás!
  • Sorozáskor.
  • Rácz-Keresztur felől…
  • Bogár Imre.
  • A hű leány.
  • Lóra, csikós, lóra!
  • Angyal Bandi.
  • A megcsalt leány.
 • Szálló dalok.
  • Mi magasabb…
  • Nagy a világ…
  • Addig a házamból…
  • A berencsi utczát…
  • Csalom a szemedet…
  • Csillagok, csillagok…
  • Egy madarat kergettem…
  • Jaj istenem, én hogy élek…
  • A világot csak nevettem…
  • Szeress, rózsám…
  • A hideg szél fújdogál…
  • Meghalok Csurgóért…
  • Lám, megmondtam…
  • A fényes csillag is…
  • Arany-ezüstért…
  • Hamis a szemed…
  • Én istenem, mi az oka…
  • Jól meggondold…
  • Tudtam én azt…
  • Nincsen virágos kert…
  • Viz alá, viz alá…
  • Négy ökröt adtam…
  • Fáj a szivem…
  • A baraczkfa pirossal virágzik…
  • Ki van a szekerem…
  • Hej! sokféle a szerelem…
  • Túl a vizen…
  • Kis kertemben kinyilott az ibolya…
  • Szabad madár vagy te, rózsám…
  • Gyere, rózsám, az erdőre…
  • Hová lábad teszed…
  • Mink vagyunk a rózsák…
  • Jaj istenem, de megvertél…
  • Piros alma az orczája…
  • Virágzik a pipacs…
  • Ritka búza…
  • Három alma…
  • De haragszom a szemedre…
  • Kis Komárom…
  • Ha meghalok…
  • Hej, csillagom…
  • Erre, erre…
  • Jöszte hozzám, szép madárka…
  • Szeress rózsám…
  • Idő, idő…
  • Minek van…
  • Nincs szebb virág…
  • Jaj annak a fának…
  • Nagy az én rózsám ereje…
  • Zavaros a Duna…
  • Én Istenem…
  • Miért ragyog…
  • Megyek ide…
  • Háromszor is…
  • Busultam én, busulok is…
  • Ó Istenem…
  • A szerelem…
  • Bujdosik…
  • Szeged felől…
  • Mig a leány hajadon…
  • Még a galambnak is…
  • Lábad akármerre…
  • Miért az ördögért…
  • Könnyebb…
  • Mikor a menyecske…
  • Egyszer ide…
  • Kis kertemben…
  • Nincs édesebb…
  • A huszárok…
  • Ó, hogy fülemile…
  • Fáj a szivem…
  • Ne higyj a legénynek…
  • Haj, rózsa, rózsa…
  • Esik eső, látom én azt…
  • Szerelem van minden füben…
  • Azért csillag…
  • Gyenge a lány…
  • Három éle van a sásnak…
  • Gyolcs az ingem…
  • Megvettem a szeretőmet…
  • Csak még egyszer…
  • Zöld leveles diófa…
  • Bécsi kendő, lobogós…
  • Hallod-e, te barna kis lány…
  • Idegen földre ne siess…
  • Javítások.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...