Jocus és Momus
Free

Jocus és Momus

By Mór Jókai
Free
Book Description
Table of Contents
 • JÓKAI MÓR
  • UJABB REGÉNYEI
  • JOCUS ÉS MOMUS
   • BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA
    • IV. VÁCZI-UTCZA I.
   • IV. VÁCZI-UTCZA I.
  • BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA
   • IV. VÁCZI-UTCZA I.
  • IV. VÁCZI-UTCZA I.
  • JÓKAI MÓR
 • JOCUS ÉS MOMUS
  • BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA
   • IV. VÁCZI-UTCZA I.
  • IV. VÁCZI-UTCZA I.
  • I. Ferencz és az öreg Tolnay.
  • A tanár boszúja.
  • Hja, paraszt, az más.
  • Deák Ferencz és a falusi publicista.
  • Bölcs bolondság.
  • Nefélsz Pista.
  • Non plus ultra a kortes életből.
  • Visszaemlékezések a jó Wenkheim Bélára.
  • István nádor és a huszár.
  • Ki nagyobb úr?
  • Bartakovics érsek meg a tiszttartója.
  • Bartakovics sétáiról.
  • Krumplis érsek.
  • Az öreg Balogh.
  • Egy nyitrai községbiró.
  • A Burg fehér asszonya.
  • Wesselényi és a légátus.
  • Az ál-biztos.
  • A gazda-ember mint időrendező.
  • Egy nemes vonás.
  • A létai fuvaros.
  • Hogy fejezi ki a süketnéma jelekkel Deák Ferenczet?
  • Miért vagyunk kénytelenek politizálni?
  • A szórakozott.
  • Conjugatiói minták, kezdő diplomaták számára.
  • Allegória ujabbkori politikusok számára tanulmányul.
  • Malitiósus észrevétel.
  • Amerikai házasság és elválás.
  • Tud németül.
  • A hajdankori kritika és antikritika.
  • Nagyon alapos megjegyzés.
  • A hordón lovagló magyarok.
  • Cserében.
  • A világ-helyzetről.
  • Különféle prédikácziók egy és ugyanazon textus felett,
  • Egy nap egy mandarin életéből.
  • Regény tele grammokban.
  • Az akadémiai restóráczió.
  • Hogy tudott megnőni.
  • Német Berczi szemüvege.
  • Még is Deák Ferencz-adoma!
  • Abból a régi jó időből.
  • Egy régi latin vers magyarra forditva.
   • Ratio status Jesuitici in Effige.—A jezsuita rendszer észjárása képletekben.
  • Ratio status Jesuitici in Effige.—A jezsuita rendszer észjárása képletekben.
  • Deák Ferencz-adoma.
  • Hogy támadt a makfalvi iskola.
  • Miért nem sikerült felrobbantani a lánczhidat?
  • A beszéd arany, a hallgatás bankó.
  • Deák Ferencz-adoma.
  • Krónikás adomák.
  • Hihetetlen igaz történet.
  • Hajdan és most.
  • Báró Sina életéből.
   • I. Négy napig a béröltözetben.
   • II. A rendezett földes ur.
  • I. Négy napig a béröltözetben.
  • II. A rendezett földes ur.
  • A honvágy.
  • A rejtélyes ajándék.
  • Mikor Deák Ferencz hazudott.
  • Si accepisti, nega!
  • A poétás rektor.
  • Deák Ferencz-adoma.
  • A Széchenyi-üdvözlő.
  • Palócz-szivesség.
  • Adomák az öreg gróf Károlyi Istvánról.
  • Muszka élcz.
  • Székely támad.
  • Egy régi csodareczept.
  • Krónikás adomák.
   • Bölcs Salamoni fogás.
  • Bölcs Salamoni fogás.
  • Boszniai huszárkaland.
  • Egy kis ártatlan quaeproquo.
  • A csodabogarak.
   • I. Tolvaj história.
   • II. Putifár kis fia.
   • III. Hogy támad a divat?
   • IV. A pathologicophysiologiai pöreset.
   • V. Tizenhat garasért nyolczvan ezer forint.
   • VI. Párbaj, a minőt senki sem hinne el, ha én nem mondanám.
  • I. Tolvaj história.
  • II. Putifár kis fia.
  • III. Hogy támad a divat?
  • IV. A pathologicophysiologiai pöreset.
  • V. Tizenhat garasért nyolczvan ezer forint.
  • VI. Párbaj, a minőt senki sem hinne el, ha én nem mondanám.
  • A holt ember.
  • XXIII.
  • A régi jó időkből.
  • Egy gazdag ember.
  • Elegy-Belegy.
  • A bihari főispánról.
  • Széchenyi, mint ifju diplomata.
  • Furcsa passzióik vannak a nagy embereknek!
  • A hamis bankócsinálók.
  • Az ebédünket el akarják disputálni.
  • Hirlapolvasói kombináczió.
  • A seregeknek ura.
  • Foghagyma-e inkább, mint pézsma?
  • Bebizonyítása annak, hogy Diogenes nem volt igazán bölcs.
  • Egy szorgalmas bürokrata naplójából.
  • Leányvár.
  • Jósa István.
  • Petőfi verse.
  • A kontócsinálás mesterségéről.
  • TARTALOM-JEGYZÉK.
   • JÓKAI MÓR legújabb müvei:
   • MIKSZÁTH KÁLMÁN
  • JÓKAI MÓR legújabb müvei:
  • MIKSZÁTH KÁLMÁN
  • ÖSSZEGYÜJTÖTT MUNKÁI.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...