Jocus és Momus
Mór Jókai
Education & Teaching
Jocus és Momus
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Hungarian
ISBN
Unknown
JÓKAI MÓR
UJABB REGÉNYEI
JOCUS ÉS MOMUS
BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA
IV. VÁCZI-UTCZA I.
IV. VÁCZI-UTCZA I.
BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA
IV. VÁCZI-UTCZA I.
IV. VÁCZI-UTCZA I.
JÓKAI MÓR
JOCUS ÉS MOMUS
BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA
IV. VÁCZI-UTCZA I.
IV. VÁCZI-UTCZA I.
I. Ferencz és az öreg Tolnay.
A tanár boszúja.
Hja, paraszt, az más.
Deák Ferencz és a falusi publicista.
Bölcs bolondság.
Nefélsz Pista.
Non plus ultra a kortes életből.
Visszaemlékezések a jó Wenkheim Bélára.
István nádor és a huszár.
Ki nagyobb úr?
Bartakovics érsek meg a tiszttartója.
Bartakovics sétáiról.
Krumplis érsek.
Az öreg Balogh.
Egy nyitrai községbiró.
A Burg fehér asszonya.
Wesselényi és a légátus.
Az ál-biztos.
A gazda-ember mint időrendező.
Egy nemes vonás.
A létai fuvaros.
Hogy fejezi ki a süketnéma jelekkel Deák Ferenczet?
Miért vagyunk kénytelenek politizálni?
A szórakozott.
Conjugatiói minták, kezdő diplomaták számára.
Allegória ujabbkori politikusok számára tanulmányul.
Malitiósus észrevétel.
Amerikai házasság és elválás.
Tud németül.
A hajdankori kritika és antikritika.
Nagyon alapos megjegyzés.
A hordón lovagló magyarok.
Cserében.
A világ-helyzetről.
Különféle prédikácziók egy és ugyanazon textus felett,
Egy nap egy mandarin életéből.
Regény tele grammokban.
Az akadémiai restóráczió.
Hogy tudott megnőni.
Német Berczi szemüvege.
Még is Deák Ferencz-adoma!
Abból a régi jó időből.
Egy régi latin vers magyarra forditva.
Ratio status Jesuitici in Effige.—A jezsuita rendszer észjárása képletekben.
Ratio status Jesuitici in Effige.—A jezsuita rendszer észjárása képletekben.
Deák Ferencz-adoma.
Hogy támadt a makfalvi iskola.
Miért nem sikerült felrobbantani a lánczhidat?
A beszéd arany, a hallgatás bankó.
Deák Ferencz-adoma.
Krónikás adomák.
Hihetetlen igaz történet.
Hajdan és most.
Báró Sina életéből.
I. Négy napig a béröltözetben.
II. A rendezett földes ur.
I. Négy napig a béröltözetben.
II. A rendezett földes ur.
A honvágy.
A rejtélyes ajándék.
Mikor Deák Ferencz hazudott.
Si accepisti, nega!
A poétás rektor.
Deák Ferencz-adoma.
A Széchenyi-üdvözlő.
Palócz-szivesség.
Adomák az öreg gróf Károlyi Istvánról.
Muszka élcz.
Székely támad.
Egy régi csodareczept.
Krónikás adomák.
Bölcs Salamoni fogás.
Bölcs Salamoni fogás.
Boszniai huszárkaland.
Egy kis ártatlan quaeproquo.
A csodabogarak.
I. Tolvaj história.
II. Putifár kis fia.
III. Hogy támad a divat?
IV. A pathologicophysiologiai pöreset.
V. Tizenhat garasért nyolczvan ezer forint.
VI. Párbaj, a minőt senki sem hinne el, ha én nem mondanám.
I. Tolvaj história.
II. Putifár kis fia.
III. Hogy támad a divat?
IV. A pathologicophysiologiai pöreset.
V. Tizenhat garasért nyolczvan ezer forint.
VI. Párbaj, a minőt senki sem hinne el, ha én nem mondanám.
A holt ember.
XXIII.
A régi jó időkből.
Egy gazdag ember.
Elegy-Belegy.
A bihari főispánról.
Széchenyi, mint ifju diplomata.
Furcsa passzióik vannak a nagy embereknek!
A hamis bankócsinálók.
Az ebédünket el akarják disputálni.
Hirlapolvasói kombináczió.
A seregeknek ura.
Foghagyma-e inkább, mint pézsma?
Bebizonyítása annak, hogy Diogenes nem volt igazán bölcs.
Egy szorgalmas bürokrata naplójából.
Leányvár.
Jósa István.
Petőfi verse.
A kontócsinálás mesterségéről.
TARTALOM-JEGYZÉK.
JÓKAI MÓR legújabb müvei:
MIKSZÁTH KÁLMÁN
JÓKAI MÓR legújabb müvei:
MIKSZÁTH KÁLMÁN
ÖSSZEGYÜJTÖTT MUNKÁI.
The book hasn't received reviews yet.