Jocus és Momus
Free

Jocus és Momus

By Mór Jókai
Free
Book Description
Table of Contents
 • JÓKAI MÓR
  • UJABB REGÉNYEI
  • JOCUS ÉS MOMUS
   • BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA
    • IV. VÁCZI-UTCZA I.
   • IV. VÁCZI-UTCZA I.
  • BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA
   • IV. VÁCZI-UTCZA I.
  • IV. VÁCZI-UTCZA I.
  • JÓKAI MÓR
 • JOCUS ÉS MOMUS
  • BUDAPEST RÉVAI TESTVÉREK KIADÁSA
   • IV. VÁCZI-UTCZA I.
  • IV. VÁCZI-UTCZA I.
  • I. Ferencz és az öreg Tolnay.
  • A tanár boszúja.
  • Hja, paraszt, az más.
  • Deák Ferencz és a falusi publicista.
  • Bölcs bolondság.
  • Nefélsz Pista.
  • Non plus ultra a kortes életből.
  • Visszaemlékezések a jó Wenkheim Bélára.
  • István nádor és a huszár.
  • Ki nagyobb úr?
  • Bartakovics érsek meg a tiszttartója.
  • Bartakovics sétáiról.
  • Krumplis érsek.
  • Az öreg Balogh.
  • Egy nyitrai községbiró.
  • A Burg fehér asszonya.
  • Wesselényi és a légátus.
  • Az ál-biztos.
  • A gazda-ember mint időrendező.
  • Egy nemes vonás.
  • A létai fuvaros.
  • Hogy fejezi ki a süketnéma jelekkel Deák Ferenczet?
  • Miért vagyunk kénytelenek politizálni?
  • A szórakozott.
  • Conjugatiói minták, kezdő diplomaták számára.
  • Allegória ujabbkori politikusok számára tanulmányul.
  • Malitiósus észrevétel.
  • Amerikai házasság és elválás.
  • Tud németül.
  • A hajdankori kritika és antikritika.
  • Nagyon alapos megjegyzés.
  • A hordón lovagló magyarok.
  • Cserében.
  • A világ-helyzetről.
  • Különféle prédikácziók egy és ugyanazon textus felett,
  • Egy nap egy mandarin életéből.
  • Regény tele grammokban.
  • Az akadémiai restóráczió.
  • Hogy tudott megnőni.
  • Német Berczi szemüvege.
  • Még is Deák Ferencz-adoma!
  • Abból a régi jó időből.
  • Egy régi latin vers magyarra forditva.
   • Ratio status Jesuitici in Effige.—A jezsuita rendszer észjárása képletekben.
  • Ratio status Jesuitici in Effige.—A jezsuita rendszer észjárása képletekben.
  • Deák Ferencz-adoma.
  • Hogy támadt a makfalvi iskola.
  • Miért nem sikerült felrobbantani a lánczhidat?
  • A beszéd arany, a hallgatás bankó.
  • Deák Ferencz-adoma.
  • Krónikás adomák.
  • Hihetetlen igaz történet.
  • Hajdan és most.
  • Báró Sina életéből.
   • I. Négy napig a béröltözetben.
   • II. A rendezett földes ur.
  • I. Négy napig a béröltözetben.
  • II. A rendezett földes ur.
  • A honvágy.
  • A rejtélyes ajándék.
  • Mikor Deák Ferencz hazudott.
  • Si accepisti, nega!
  • A poétás rektor.
  • Deák Ferencz-adoma.
  • A Széchenyi-üdvözlő.
  • Palócz-szivesség.
  • Adomák az öreg gróf Károlyi Istvánról.
  • Muszka élcz.
  • Székely támad.
  • Egy régi csodareczept.
  • Krónikás adomák.
   • Bölcs Salamoni fogás.
  • Bölcs Salamoni fogás.
  • Boszniai huszárkaland.
  • Egy kis ártatlan quaeproquo.
  • A csodabogarak.
   • I. Tolvaj história.
   • II. Putifár kis fia.
   • III. Hogy támad a divat?
   • IV. A pathologicophysiologiai pöreset.
   • V. Tizenhat garasért nyolczvan ezer forint.
   • VI. Párbaj, a minőt senki sem hinne el, ha én nem mondanám.
  • I. Tolvaj história.
  • II. Putifár kis fia.
  • III. Hogy támad a divat?
  • IV. A pathologicophysiologiai pöreset.
  • V. Tizenhat garasért nyolczvan ezer forint.
  • VI. Párbaj, a minőt senki sem hinne el, ha én nem mondanám.
  • A holt ember.
  • XXIII.
  • A régi jó időkből.
  • Egy gazdag ember.
  • Elegy-Belegy.
  • A bihari főispánról.
  • Széchenyi, mint ifju diplomata.
  • Furcsa passzióik vannak a nagy embereknek!
  • A hamis bankócsinálók.
  • Az ebédünket el akarják disputálni.
  • Hirlapolvasói kombináczió.
  • A seregeknek ura.
  • Foghagyma-e inkább, mint pézsma?
  • Bebizonyítása annak, hogy Diogenes nem volt igazán bölcs.
  • Egy szorgalmas bürokrata naplójából.
  • Leányvár.
  • Jósa István.
  • Petőfi verse.
  • A kontócsinálás mesterségéről.
  • TARTALOM-JEGYZÉK.
   • JÓKAI MÓR legújabb müvei:
   • MIKSZÁTH KÁLMÁN
  • JÓKAI MÓR legújabb müvei:
  • MIKSZÁTH KÁLMÁN
  • ÖSSZEGYÜJTÖTT MUNKÁI.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists