Karl Marx en zijne voorgangers
Jos. Loopuit
Karl Marx en zijne voorgangers
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Voorwoord.
Inleiding.
Eerste gedeelte.
Hoofdstuk I.
De Fransche Revolutie van 1789.
François Boissel,
Saint-Just.
François Noël Babeuf,
Hoofdstuk II.
De Socialistische Utopisten.
Claude Henry de Rouvraij, graaf de Saint-Simon,
François Marie Charles Fourier
Robert Owen
Tweede gedeelte.
Hoofdstuk I.
De ontwikkeling der philosophie.
Hoofdstuk II.
Critiek op de Hegelsche philosophie.
Heinrich Karel Marx
Tot critiek der Hegelsche „Rechtsphilosophie.”
De Jodenkwestie.
Samenwerking van Marx met Friedrich Engels.
Hoofdstuk III.
Marx tegen Proudhon.
Marx over Werkstakingen en over Vakvereenigingen.
Hoofdstuk IV.
Het historisch materialisme.
Marx over Vrij-handel.
Derde gedeelte.
Hoofdstuk V.
De kritiek op het Kapitalisme.
De analyse van de Waar.
Waarde der Waren.
De Waar: Arbeidskracht.
Hoofdstuk VI.
Het geld.
Verandering van geld in kapitaal.
De voortbrenging der meerwaarde.
De Arbeidsdag
De relatieve meerwaarde.
Hoofdstuk VII.
Machinerie en groot-industrie.
Verlenging van den arbeidsdag.
de intensiviteit van den arbeid
De Fabriek.
Machines en arbeiders.
Hoofdstuk VIII.
Het arbeidsloon.
Hoofdstuk IX.
Het akkumulatieproces van het kapitaal.
Hoe méérwaarde kapitaal wordt.
Concentratie van het kapitaal.
De industrieele reservearmée.
Hoofdstuk X.
De tendensen der kapitalistische produktiewijze.
Het Genesis der industrieele kapitalisten.
De historische zending van de kapitalistische akkumulatie.
Slot.
Inhoud.
Verbeteringen.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like