A vörös regina: regény
Árpád Abonyi
Education & Teaching
A vörös regina: regény
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Hungarian
ISBN
Unknown
A VÖRÖS REGINA
REGÉNY
ÍRTA
ABONYI ÁRPÁD
BUDAPEST, 1918. AZ ATHENAEUM IROD. ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT KIADÁSA
ELSŐ FEJEZET
Búcsút mondok csendes erdészházamnak és 1914 augusztus elején bevonulok, mint tartalékos közlegény, ezredemhez.—Új bakancsomat meg kell foltoztatnom és emiatt sok bajom támad.—Kopár orosz vidékek, fölperzselt házak.—Lángban álló mezei tanya, hol egy egész népes család szörnyű tűzhalált halt.—A Morelli-század átesik a tűzkeresztségen és »Stand«-ba jut.
Második fejezet
Morelli-rendszerű árkok kiásása és megépítése.—A halhatatlan gulyás dicsérete.—Ágyúmoraj észak-nyugat felől.—Shrapnelek világítanak az éjszakában.—Varga őrmester örömhírt hoz.—Apró pontok mutatkoznak a láthatáron.—Varga őrmester kegyetlenül haragszik, de később megbékül és ragyogtatja csodálatos fegyverművészetét.—Shrapnelt kapok a ballábamba.—A század tovább vonul észak felé,—engem ott hagynak.
HARMADIK FEJEZET
Az első nyugalmas éjszaka.—Beletörődöm sorsomba és nagymosást rendezek.—Fölbukkan és ámulatba ejt egy vöröshajú furcsa emberi lény.—Megtudom, hogy ezt a furcsa teremtést Reginának hívják és elméjében meg van zavarodva.—A vörös Regina szintén kimossa szakadozott köntösét és egy erdei forrás vizében megtisztálkodik.—A leány hallucinál.
NEGYEDIK FEJEZET
Nem tudok eligazodni a vörös Regina zavaros elméjében.—Standom paradicsomi nyugalma fölborul.—Menekülés egy közeledő őrjárat elől.—Az erdei barlang.—Kétségeim vannak, hogy ellenséges őrjárat elől menekültem-e, vagy szégyenszemre a mienk elől?—Mindenáron bizonyosságot szerzek.
ÖTÖDIK FEJEZET
Meggyőződöm róla, hogy ellenséges őrjáratról van szó és ez megnyugtat.—A kis Reginával csoda történik: legyőzi rémképeit és kémkedni megy.—Az elfogatás veszélye fenyeget, de a veszély elvonul.—Egy orosz hadikutya képében új veszedelem keletkezik.—Éjszaka idején elhagyjuk a barlangot és menekülünk.—A rejtelmes »Pokoltorok«.—Regina lassanként megváltozik, érzelmes lesz és elméje véglegesen megtisztul.
HATODIK FEJEZET
Szomjuság kezd gyötörni, mely a »Pokoltorok«-ból visszakényszerít az elhagyott nyírfa alá.—Regina megneheztel és elmarad tőlem.—A jezernicai ütközet visszafelé hullámzik.—Rátalálok a Morelli-századra és résztveszek az elkeseredett harcban.—Nagy főhadnagy megsebesül.—Az oroszokat ismét visszaszorítjuk a jezernicai völgybe.
HETEDIK FEJEZET
A sebesült Nagy főhadnagyot Heiszer bácsi gondjaira bízom.—Egyedül maradok az elcsendesedett csatatéren és megint szomjuság kínoz.—Fölkeresem az erdei forrást és vizet szállítok a Pokoltorokba az ottmaradt Reginának is.—A szegény kis Regina megkínoztatása és megmentése.—Egy sajnálatos tévedés, melynek két becsületes orosz esik áldozatul.
NYOLCADIK FEJEZET
Elhagyjuk Reginával a Pokoltorkot és visszamegyünk öreg nyírfám alá a régi Standra.—Galambos Ganz Árpi a Király-utcából.—Orosz köpenyből és nadrágból ruhát igyekszem készíteni Reginának.—Ez a művelet szörnyen nehezen megy, de mégis kielégítő eredménnyel jár.—Egy nagy zivatar ismét az erdei barlangba kerget.
KILENCEDIK FEJEZET
Viharos éjszaka,—nem tudunk elaludni.—Regina szilvóriumot iszik és oktalanságokat beszél.—»Ha bosszankodni akarsz—tégy jót!«—Regina ugy viseli magát, mint egy vadmacska, elhagyja a barlangot és eltűnik szemeim elől.—Elhatároztam, hogy nem törődöm vele, hanem sorsára bízom.—Elindulok, hogy valahol ismét megtaláljam a századomat.—Mi minden van egy elhagyott csatatéren?
TIZEDIK FEJEZET
Találkozom a derék Heiszer bácsival és megtudom tőle, hogy a Morelli-század már messze északon táborozik.—Heiszer bácsi megajándékoz egy pár nagyszerű csizmával.—Kivégezem foltos bakancsomat és elindulok észak felé.—Egy bemocskolt úri kastély.—Megtalálom gyufatartómat, melyet Reginánál az erdei barlangban hagytam.—Gyanakodni kezdek, hogy a leány valahol a nyomomban van.
TIZENEGYEDIK FEJEZET
A fölperzselt Rudnik községen túl végre megtalálom századomat.—Varga őrmester itt is kegyetlenül haragszik.—Ganz Árpi pletykázott rólam és Regináról.—Megrohanjuk az oroszok állásait.—Hatalmas ütést kapok, amely leterit és eszméletlenül egy gödörbe sujt.—Másnap estefelé magamhoz térek és szomorú sejtelmekkel eltelve, meneküléshez látok.
TIZENKETTEDIK FEJEZET
Összeakadok két szökevény orosszal. Megtudom tőlük, hogy szomorú sejtelmeim valóra váltak: az ütközet elveszett és a Morelli-század fogságba került.—Menekülök vissza—délnyugat felé.—Egy borzalmas epizód.
TIZENHARMADIK FEJEZET
Találkozom a vörös Reginával és megtudom, hogy gyanum alapos volt, mert elválásunk óta mindig a nyomomban settenkedett.—Együtt menekülünk vissza, a jezernicai völgy felé.—Éjjeli szállás egy piszkos padlón.—Megpillantjuk a régi Standot.—Egy rosszul sikerült csókocska.
TIZENNEGYEDIK FEJEZET
Megérkezés az öreg nyírfa alá.—Beleesem a »Feld Fieber«-nek nevezett lázbetegségbe, nem találom sehol helyemet és minden fölingerel.—Megint az erdei barlang.—Diadalmas szerelem.—Rejtélyes eredetű lövés ér a »Pokoltorok« felől, mely összezúzza bokámat;—Regina megment.
The book hasn't received reviews yet.