De schippersjongen Leiden in strijd en nood
Pieter Louwerse
De schippersjongen Leiden in strijd en nood
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
VOORBERICHT.
INHOUD.
EERSTE HOOFDSTUK.
Een weinig geschiedenis.
TWEEDE HOOFDSTUK.
Dat is weer gebeurd.
DERDE HOOFDSTUK.
Echte leeuwen op den weg.
VIERDE HOOFDSTUK.
Eendeneieren en Nieuws.
VIJFDE HOOFDSTUK.
Er broedt verraad en onweder.
ZESDE HOOFDSTUK.
Twee, die vroeg op pad zijn.
ZEVENDE HOOFDSTUK.
Aan doovemans-deur geklopt.
ACHTSTE HOOFDSTUK.
Waar moet het heen?
NEGENDE HOOFDSTUK.
Mislukt Zondags-werk.
TIENDE HOOFDSTUK.
Een duur slaapje.
ELFDE HOOFDSTUK.
Zonneschijn en regen.
TWAALFDE HOOFDSTUK.
Godt behoede Leyden!
DERTIENDE HOOFDSTUK.
Medicijn voor den Prins.
VEERTIENDE HOOFDSTUK.
Wat zal van Leiden worden?
VIJFTIENDE HOOFDSTUK.
Samenzweerders beluisterd.
ZESTIENDE HOOFDSTUK.
Wat zal het nog worden?
ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.
Onder de Watergeuzen.
ACHTTIENDE HOOFDSTUK.
Om brood bij den vijand.
NEGENTIENDE HOOFDSTUK.
Burgemeester van der Werff.
TWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Noordwest! Noordwest!
EENENTWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Watergeuzen en Spanjaarden.
TWEEËNTWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Overwonnen!
DRIEËNTWINTIGSTE HOOFDSTUK.
Oude kennissen.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.