Samlede Værker, Første Bind
Free

Samlede Værker, Første Bind

By Jeppe Aakjær
Free
Book Description
Table of Contents
 • JEPPE AAKJÆR
 • SAMLEDE VÆRKER
 • JEPPE AAKJÆR
 • GYLDENDALSKE BOGHANDEL—NORDISK FORLAG
 • INDHOLD.
 • I NATTENS TIME.
 • TORDEN.
 • I EN PRÆKENBOG TIL MINE FORÆLDRE.
 • HVAD GJØR DET.
 • MEJERISTSANG.
 • STRINDBERG.
 • BONDE-GYMNASTIK.
 • VI SAD ALENE—
 • ARBEJD!
 • UNG.
 • AA, SPIL DE TONER—
 • I RANDBØL DAL.
 • FØDT I JULI MAANED—
 • DET "LEVENDE" ORD.
 • DU BLEGE KVINDE—
 • MIN VENINDES ØJNE.
 • FØRSTE GANG.
 • IFALD JEG KUNDE DANSE—
 • LAAN MIG TYVE DUKATER—
 • MINE HELTE.
 • FØDSELSDAG.
 • LIDEN MAJA.
 • FRA LANDSBYEN.
 • DØDSRAMT.
 • HYLDEST-TELEGRAM.
 • JEG GIK TIL VINDVET—
 • TIL MARIE.
 • GRAVVERS.
 • DER FLØJ EN LIDEN SOMMERFUGL.
 • LYKØNSKNING.
 • NAT.
 • IFALD—
 • EN SYND.
 • SAA FAGER FOR HUN—
 • VAAR.
 • DU KJENDER IKKE ENGEN—
 • SALMETONE.
 • BREV AFBRUDT.
 • STRØMMEN DREV—
 • POLEMISK.
 • FORPAGTER LARS.
 • JEG KYSSER DINE KINDER—
 • DA MAN SKØD TROFAST.
 • DEN GUD JEG BEDER TIL.
 • I MØRKE.
 • BONDESTUDENT.
 • BRYLLUPSVISE.
 • SVENDEMANDS VENNER
 • HOLGER DRACHMANN.
 • SAA SIG MIG—
 • STUDENT-MAJ.
 • JENS HURRA.
 • DER GAAR SAA MEGET TIL SPILDE.
 • JEG VAR SAA TRÆT—
 • HEDEVANDRING.
  • II.
 • RÆVEJAGT.
 • SAGN.
 • BILEAM OG HANS ÆSEL.
 • MILDE ØJNE.
 • VINDENES VISE.
 • POLITISK UENIGHED.
 • SALLING.
 • MEJERIST-VISE.
 • OM ZEUS STEG NED—!
 • TROSSKIFTE.
 • DEN SYGE YNGLING.
 • HERKULES.
 • DA DE DØMTE ZOLA.
 • BEDST I DANMARK.
 • SMEDEN OG MISSIONÆREN.
 • DET BANKED PAA MIN RUDE—
 • KLOKKEREN.
 • TRE TROLDE.
 • BRUDESLOT.
 • VAAR-RIM.
 • REGNVEJRSSTEMNING.
 • MEDLIDENHED.
 • GAA I SKOVEN.
 • HØGEN.
 • KLOKKEN.
 • KJESTEN.
 • SAADAN GAAR DET.
 • AFTENSTÆVNE.
 • SKUESPILLERINDEN PAA HEDEN.
 • OLE.
 • KOM MI BETTE KIPKAL.
 • MADS TAMMESES MAREN.
 • PER SØWREN.
 • DEN GAANG TE A WAR GYWT MED LAVS.
 • JØRGEN VED BÆKKEN.
 • PINSEVISE.
 • NATMANDSVISE.
 • KA DREBÆK.
 • PAA MUNKEBJÆRG.
 • DEN REVOLUTIONÆRE STUDENT.
 • ANNA
 • SOPHUS SCHANDORPH.
 • VALGSANG
 • MED ET BIND DIGTE.
 • FORAAR I ROSKILDE.
 • JYLLAND.
 • KARUP AA.
 • HEDELANDET.
 • EN FABEL.
 • MIN HJEMMEN.
 • JULEBREV TIL HJEMMET.
 • JACOB HEGEL.
 • VIGGO HØRUP.
 • FREDERIKSBERG.
 • GRUNDLOVSSANG TIL FJANDBOERNE.
 • PRESSEN.
 • SØREN OLESEN.
 • JENN HJEMM.
 • MI NANNE, JA.
 • ARBEJDERSANG.
 • VENSTREVISE.
 • BJØRNSTJERNE BJØRNSON.
 • JULEAFTEN.
 • ARBEJDERSØLVBRYLLUP.
 • DU OG JEG.
 • MED EN CYKLE TIL MIN KJÆRESTE.
 • PROLETAR-BORGMESTEREN.
 • PAA Æ STUR HYW.
 • EVALD TANG KRISTENSEN.
 • DE SYGE TYPOGRAFER.
 • STUDENTERSAMFUNDETS RUSKANTATE
  • EFTERAARS-VISE.
 • RECITATIV:
 • RUSSEN SER LOKALERNE.
 • PALLAS ATHENE FRA SALENS BAGGRUND.
 • LIDT PASSIAR MED RUSSEN.
 • SILENTIUM.
 • FRÆ DEN JEN JEPP AA TE DENAAN.
 • HUSMANDSBRYLLUP.
 • SE DIG UD.
 • HEDENS DEGN.
 • MAJSANG.
 • FOR VI TRÆDER HVERANDRE—
 • OLE NYGAARD.
 • AN MARI HINNE FILOSOFI.
 • ARBEJDERNES LÆSESELSKAB.
 • RØJTER-ANNERS OG HANS MUER.
 • STORE JON.
 • KILDEN.
 • AFTEN-GJØGEN.
 • VINTERBILLEDER.
 • Æ SPØGELS.
 • Æ MUESPIG.
 • HELLESØ.
 • DEN JYDSKE LYNG.
 • GLAD VISE.
 • AN MARI TRAJTER ØL.
 • JENS FISKER.
 • JENS VEJMAND.
 • JAKOB OG HANS SØNNER.
 • MAANEN KYSSER RUGNEGET.
 • BARNET OG DEN GAMLE GAARD.
 • BONDENS DATTER SYNGER.
 • GAMMEL KJÆRLIGHID.
 • EN KOGED HUMMER.
 • ØWER Æ ÆWN.
 • TRE-KONGER.
 • JENS HVØVTRUP.
 • KARLSVOGNEN.
 • PAA HEDENS HØJE.
 • VI ER SIV.
 • RUGENS SANGE.
 • FORSPIL.
 • RUGEN LÆGGES.
 • VINTERRUGEN.
 • STENSAMLERSKEN.
 • VED RUGSKJELLET.
 • JENS OG HANS VIV.
 • KORNMOD.
 • HØST.
 • LEEN SLIBES.
 • HØSTVISE.
 • HJØLE-THAMES.
 • RUGEN KJØRES HJEM.
 • NAAR RUGEN SKAL IND.
 • MORGENDUGG.
 • DEN FØRSTE LÆRKE.
 • BONDEVISE.
 • Æ GAMMEL SMED.
 • SUNDT BLOD.
 • VED VESTERHAVET.
 • JUL.
 • FRU JOHANNE RAMBUSCH.
 • DE UNGES FORENING.
 • HJEMME.
 • ROBERT BURNS.
 • PAA LOCHLEA.
 • I BURNS FØDEHJEM.
 • ENDNU ET BITTE NYK.
 • I DEN GULE LUPIN.
  • MARKEDSVISE.
 • TELEGRAFEN PAA HEDEN.
 • JAGTAFLYSNING.
 • AN WOLLES DRENG.
 • DEN FATTIGES BLAD.
 • PÆ' SIVENSAK.
 • JEG GIK MIG UD.
 • BOSSEN.
 • KOMMER I SNART!
 • TYENDESANG.
 • Æ GAMMEL SNEJKER.
 • EN MINDESTEN.
  • PAA MIN FØDEGAARDS MARK.
 • MAJSOL.
 • HØG OVER HØG.
 • HJEM FRÆ PLOWGILD.
 • BJÆRGMANDS-SNAK.
  • VED EN MARKFEST PAA KAPHØJE 12. JULI 1908.
 • MAAGEN.
 • HØVL OG KNAST.
 • OLE STAM.
 • LOKESÆD.
 • LØWN OG SAND.
 • MIN FØDEBY.
 • KVINDEVALGRET.
 • KO OG HJORT.
 • NOTER.
  • *** START: FULL LICENSE ***
   • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
   • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
   • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
   • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
  • Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm electronic works
  • Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
  • Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
  • Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
  • Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic works.
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Samlede Værker, Andet Bind
Free
Samlede Værker, Andet Bind
By Jeppe Aakjær
Free
Samlede Værker, Tredie Bind
By Jeppe Aakjær
Hendes Højhed
Free
Hendes Højhed
By Herman Bang
Excentriske Noveller
Free
Excentriske Noveller
By Herman Bang
Haabløse Slægter
Free
Haabløse Slægter
By Herman Bang
Fra Færø: Fire Fortællinger
Free
Fra Færø: Fire Fortællinger
By Carl Sørensen
En adelig Opdager
Free
En adelig Opdager
By Richard Marsh
Det hvide Hus
Free
Det hvide Hus
By Herman Bang
Also Available On
Categories
Curated Lists