Suomalaisen talonpojan koti=lääkäri
Free

Suomalaisen talonpojan koti=lääkäri

By Elias Lönnrot
Free
Book Description
Table of Contents
 • SUOMALAISEN TALONPOJAN
 • KOTI=LÄÄKÄRI
  • Kirj.
  • Elias Lönnrot
   • Ilmestynyt ensimmäisen kerran Helsingissä v. 1839 G. O. Waseniuksen tykönä.
    • Korjatut laitokset ilmestyneet Porvoossa 1856 ja Helsingissä 1867.
   • Korjatut laitokset ilmestyneet Porvoossa 1856 ja Helsingissä 1867.
   • Tämä digikirja perustuu v. 1867 laitokseen.
  • Ilmestynyt ensimmäisen kerran Helsingissä v. 1839 G. O. Waseniuksen tykönä.
   • Korjatut laitokset ilmestyneet Porvoossa 1856 ja Helsingissä 1867.
  • Korjatut laitokset ilmestyneet Porvoossa 1856 ja Helsingissä 1867.
  • Tämä digikirja perustuu v. 1867 laitokseen.
  • Lukialle.
   • SISUSTA.
  • SISUSTA.
  • 1 Luku.
  • Yhteisiä muisteltawia terweydestä.
   • Tautien syistä.
   • Ruuista ja juomista.
   • Ilmasta terweyden suhteen.
   • Waatteista.
   • Puhtaudesta.
   • Liikkeestä ja lewosta.
   • Wimmoista (mielenliikunnoista).
   • Ilosta ja huwituksista.
  • Tautien syistä.
  • Ruuista ja juomista.
  • Ilmasta terweyden suhteen.
  • Waatteista.
  • Puhtaudesta.
  • Liikkeestä ja lewosta.
  • Wimmoista (mielenliikunnoista).
  • Ilosta ja huwituksista.
  • 2 Luku.
  • Yhteisiä neuwoja sairasten korjuusta ja hoidosta.
   • Sairaan hoitajasta.
   • Sairaan wuoteesta j.n.e.
   • Lääkkeistä.
   • Ruuasta ja juomasta.
   • Lewosta.
  • Sairaan hoitajasta.
  • Sairaan wuoteesta j.n.e.
  • Lääkkeistä.
  • Ruuasta ja juomasta.
  • Lewosta.
  • 3 Luku.
  • Raskaista ja lapsensynnyttäjistä.
   • Synnyttäjistä yhteisesti.
   • Saamisen=ajasta.
   • Waarinotettawista saamisen jälkeen.
   • Erinäisistä kohtauksista saamisen jälkeen.
  • Synnyttäjistä yhteisesti.
  • Saamisen=ajasta.
  • Waarinotettawista saamisen jälkeen.
  • Erinäisistä kohtauksista saamisen jälkeen.
  • 4 Luku.
  • Lasten hoidosta kolmanteen wuoteen asti.
   • Äskensyntyneestä.
   • Lapsen waatteista, asunnosta ja pesoista.
   • Rawinnosta.
   • Liikunnosta ja lewosta.
   • Wioista ja taudeista.
  • Äskensyntyneestä.
  • Lapsen waatteista, asunnosta ja pesoista.
  • Rawinnosta.
  • Liikunnosta ja lewosta.
  • Wioista ja taudeista.
  • 5 Luku.
  • Lasten hoidosta kolmannen ja wiidennentoista wuoden wälillä.
   • Wioista ja taudeista tällä ijällä.
  • Wioista ja taudeista tällä ijällä.
  • 6 Luku.
   • Yhteisiä muistuteltavia täysi=ikäisten tawallisimmista taudeista ja wioista.
  • Yhteisiä muistuteltavia täysi=ikäisten tawallisimmista taudeista ja wioista.
  • 7 Luku.
   • Kuumeista eli kuumista taudeista, polttotaudeista.
  • Kuumeista eli kuumista taudeista, polttotaudeista.
  • 8 Luku.
  • Tawallisimmista pitkittäwistä wioista ja taudeista.
  • 9 Luku.
  • Haawoista ja muista ulkonaisista wioista.
  • 10 Luku.
  • Tapaturmaisista eli wahingollisista sattumista.
  • 11 Luku.
  • Tawallisimmista lääkkeistä ja parannuskeinoista.
   • Luettelo.
  • Luettelo.
  • Suomalainen reisteri.
  • Ruotsalainen reisteri.
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists