Store's eBooks
Free Books
Chinese
Date Added
Free
Yu Li
閒情偶寄
Free
Tianzhuisheng
商界現形記
Free
Junqing Wang
冷眼观
Free
active 742-755 Su Liu
隋唐嘉話
Free
12th cent. Yu Yan
滄浪詩話
Free
Can Lu
庚巳編
Free
Mengchu Ling
二刻拍案驚奇
Free
Zhang Liu
斬鬼傳
Free
Dacheng Ruan
燕子箋
Free
active 1596 Zicheng Hong
菜根譚前後集
Free
Guangxian Sun
北夢瑣言
Free
Yang Shang
商子
Free
Shang Lü
六韜
Free
Aiyuezhuren
戲中戲
Free
Shangren Kong
桃花扇
Free
Hongmo Chen
治世餘聞
Free
Xiu Ouyang
歸田錄
Free
active 150 B.C. Ying Han
韓詩外傳, Complete
Free
Qifeng Shen
諧鐸
Free
Xi Zhu
大學 章句
Free
Xiang Liu
說苑
Free
Ming Gao
琵琶記
Free
Dai Zhang
西湖夢尋
Free
Unknown
黃繡球
Free
Xianqian Wang
荀子集解
Free
Qingzhao Li
漱玉詞
Free
Daochuo
安樂集
Free
ju ren 1738 Wuseshizhuren
五色石
Free
Ni Zhang
棋經