Store's eBooks
All Books
Chinese
Date Added
Free
Bai Li
李太白集
Free
Shangjie Song
灵历集光
Free
Chong Wang
論衡
Free
Xingjian Bai
李娃傳
Free
Anonymous
禮記
Free
Tong Wang
文中子中說
Free
Boyuan Li
官場現形記
Free
Binru Shao
俗話傾談
Free
17th/18th cent. Yuanhuyanshuisanren
合浦珠
Free
Yongbin Wang
圍爐夜話
Free
16th/17th cent. Qingyuan Zhou
西湖二集
Free
Tianhuazangzhuren
平山冷燕
Free
19th cent. Hanshangmengren
風月夢
Free
18th cent. Su'anzhuren
歸蓮夢
Free
Zhuo Zhang
遊仙窟
Free
Manshu Su
斷鴻零雁記
Free
Tianhuazangzhuren
人間樂
Free
Qian Sima
史記
Free
Ji Wang
海國春秋
Free
active 317-322 Bao Gan
搜神記 volume 15-17
Free
Jingzi Wu
儒林外史
Free
Qingxincairen
金雲翹傳
Free
Xingde Nalan
飲水詞集
Free
12th cent. Chuo Zhuang
雞肋編
Free
active 1842-1851 Wenkang
兒女英雄傳
Free
Shizhen Wang
劍俠傳
Free
Yu Xiu Li
弟子規
Free
Mingshi Zhu
牛郎織女傳