Πολιτεία, Τόμος 2
Plato
Politics & Social Sciences
Πολιτεία, Τόμος 2
Free
Description
Contents
Reviews
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΕΞΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ Ι. Ν. ΓΡΥΠΑΡΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΞΗ 1911
ΒΙΒΛΙΟΝ Γ'.
ΒΙΒΛΙΟΝ Δ'.
ΒΙΒΛΙΟΝ Ε'.
The book hasn't received reviews yet.