Free

Robur de Veroveraar

By Jules Verne
Free
Book Description
Table of Contents
 • Wonderreizen.
  • Jules Verne
 • Robur De Veroveraar
  • Amsterdam Uitgevers-Maatschappy “Elsevier” 1915
  • I.
  • Waarin de geleerden en ook de domkoppen met de handen in het haar zitten.
  • II.
  • Waarin de leden van Weldon-Institute met elkander kibbelen, zonder er in te slagen tot overeenstemming te geraken.
  • III.
  • Waarin een nieuwe figuur ten tooneele verschijnt, die den lezer niet behoeft voorgesteld te worden, om de eenvoudige reden, dat hij zich zelven voorstelt.
  • IV.
  • Waarin de schrijver, handelende over den knecht Frycollin, poogt de Maan in hare eer te herstellen.
  • V.
  • Waarin een schorsing van vijandelijkheden tusschen den voorzitter en den secretaris van Weldon-Institute ingewilligd wordt.
  • VI.
  • Dat de ingenieurs, de werktuigkundigen en andere geleerden gevoegelijk zouden kunnen overslaan.
  • VII.
  • Waarin Uncle Prudent en Phil Evans nogmaals weigeren zich te laten overtuigen.
  • VIII.
  • Waarin bespeurd zal worden, dat Robur eindelijk besluit, antwoord te verleenen op de gewichtige vraag, die hem gesteld is.
  • IX.
  • Waarin de Albatros ongeveer tienduizend kilometer aflegt en den tocht met een wonderbaarlijken sprong eindigt.
  • X.
  • Waarin men zien zal, hoe en waarom de knecht Frycollin op sleeptouw genomen wordt.
  • XI.
  • Waarin de toorn van Uncle Prudent, voorzitter van Weldon-Institute, aangroeit als de vierkanten van snelheid van de Albatros.
  • XII.
  • Waarin de ingenieur Robur te werk gaat, alsof hij wil mededingen naar den Monthyon-prijs.
  • XIII.
  • Waarin Uncle Prudent en Phil Evans een geheelen oceaan oversteken, zonder zeeziek te worden.
  • XIV.
  • Waarin de Albatros verricht, wat wellicht wel nimmer uitvoerbaar zal zijn.
  • XV.
  • Waarin zaken gebeuren, die inderdaad waard zijn verhaald te worden.
  • XVI.
  • Waarin de lezer in eene onzekerheid gelaten wordt, die hij waarschijnlijk betreuren zal.
  • XVII.
  • Waarin de geschiedenis van het gebeurde een sprong van twee maanden achteruit en daarna een sprong van negen maanden vooruit maakt.
  • XVIII.
  • Waarin de waarheidlievende geschiedenis der Albatros afgebroken wordt, zonder haar te eindigen.
  • Inhoud.
  • Jules Verne’s Geïllustreerde Wonderreizen.
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...