Free

Robur de Veroveraar

By Jules Verne
Free
Book Description
Table of Contents
 • Wonderreizen.
  • Jules Verne
 • Robur De Veroveraar
  • Amsterdam Uitgevers-Maatschappy “Elsevier” 1915
  • I.
  • Waarin de geleerden en ook de domkoppen met de handen in het haar zitten.
  • II.
  • Waarin de leden van Weldon-Institute met elkander kibbelen, zonder er in te slagen tot overeenstemming te geraken.
  • III.
  • Waarin een nieuwe figuur ten tooneele verschijnt, die den lezer niet behoeft voorgesteld te worden, om de eenvoudige reden, dat hij zich zelven voorstelt.
  • IV.
  • Waarin de schrijver, handelende over den knecht Frycollin, poogt de Maan in hare eer te herstellen.
  • V.
  • Waarin een schorsing van vijandelijkheden tusschen den voorzitter en den secretaris van Weldon-Institute ingewilligd wordt.
  • VI.
  • Dat de ingenieurs, de werktuigkundigen en andere geleerden gevoegelijk zouden kunnen overslaan.
  • VII.
  • Waarin Uncle Prudent en Phil Evans nogmaals weigeren zich te laten overtuigen.
  • VIII.
  • Waarin bespeurd zal worden, dat Robur eindelijk besluit, antwoord te verleenen op de gewichtige vraag, die hem gesteld is.
  • IX.
  • Waarin de Albatros ongeveer tienduizend kilometer aflegt en den tocht met een wonderbaarlijken sprong eindigt.
  • X.
  • Waarin men zien zal, hoe en waarom de knecht Frycollin op sleeptouw genomen wordt.
  • XI.
  • Waarin de toorn van Uncle Prudent, voorzitter van Weldon-Institute, aangroeit als de vierkanten van snelheid van de Albatros.
  • XII.
  • Waarin de ingenieur Robur te werk gaat, alsof hij wil mededingen naar den Monthyon-prijs.
  • XIII.
  • Waarin Uncle Prudent en Phil Evans een geheelen oceaan oversteken, zonder zeeziek te worden.
  • XIV.
  • Waarin de Albatros verricht, wat wellicht wel nimmer uitvoerbaar zal zijn.
  • XV.
  • Waarin zaken gebeuren, die inderdaad waard zijn verhaald te worden.
  • XVI.
  • Waarin de lezer in eene onzekerheid gelaten wordt, die hij waarschijnlijk betreuren zal.
  • XVII.
  • Waarin de geschiedenis van het gebeurde een sprong van twee maanden achteruit en daarna een sprong van negen maanden vooruit maakt.
  • XVIII.
  • Waarin de waarheidlievende geschiedenis der Albatros afgebroken wordt, zonder haar te eindigen.
  • Inhoud.
  • Jules Verne’s Geïllustreerde Wonderreizen.
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists