Beginselen der dierkunde
J. Ritzema (Jan Ritzema) Bos
Science & Math
Beginselen der dierkunde
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Voorbericht van den eersten druk.
Voorbericht van den tweeden druk.
Inhoud.
I. Beknopt overzicht van den bouw en de levensverrichtingen van het dier.
II. Rangschikking en benoeming der dieren.
III. Overzicht van de verschillende groepen van het dierenrijk.
Hoofdafdeeling I. Gewervelde Dieren.
Klasse I. Zoogdieren.
Klasse II. Vogels.
Klasse III. Kruipende dieren of reptielen.
Klasse IV. Amphibiën.
Klasse V. Visschen.
Klasse I. Zoogdieren.
Klasse II. Vogels.
Klasse III. Kruipende dieren of reptielen.
Klasse IV. Amphibiën.
Klasse V. Visschen.
Hoofdafdeeling II. Gelede Dieren.
Klasse I. Insekten of gekorven dieren.
Klasse II. Duizendpootachtigen.
Klasse III. Spinachtigen.
Klasse IV. Schaaldieren.
Klasse I. Insekten of gekorven dieren.
Klasse II. Duizendpootachtigen.
Klasse III. Spinachtigen.
Klasse IV. Schaaldieren.
Hoofdafdeeling III. Wormen.
Klasse Ringwormen.
Klasse Spoelwormen.
Klasse Platwormen.
Klasse Ringwormen.
Klasse Spoelwormen.
Klasse Platwormen.
Hoofdafdeeling IV. Weekdieren.
Hoofdafdeeling V. Stekelhuidigen.
Hoofdafdeeling VI. Holtedieren.
Hoofdafdeeling VII. Protozoën.
Plan van uitgave
Inhoudsopgave
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.