Zoölogische Philosophie Of beschouwingen over de Natuurlijke Historie der dieren etc.
Free

Zoölogische Philosophie Of beschouwingen over de Natuurlijke Historie der dieren etc.

By Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de Lamarck
Free
Book Description
Table of Contents
 • Wetenschap
 • Zoölogische Philosophie
  • Of beschouwingen over de Natuurlijke Historie der Dieren etc. door J. B. P. A. Lamarck. vertaald door Dr. J. Metzelaar. Met een woord vooraf van Prof. Dr. C. Ph. Sluiter
  • Eerste Deel La postérité vous admirera, elle vous vengera, mon pêre. (Gedenkteeken voor Lamarck, Jardin des Plantes, Parijs.) Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur—Amsterdam
  • Voorwoord
  • Voorrede van den Vertaler
  • Voorrede
  • Inleiding
  • Zoölogische Philosophie
  • Eerste Deel
  • Beschouwingen over de natuurlijke historie der Dieren, hun eigenaardigheden, verhoudingen, organisatie, rangschikking en indeeling in soorten
  • Hoofdstuk I
  • De kunstmatige hulpmiddelen der Natuurwetenschappen
  • Hoofdstuk II
  • Belang van een beschouwing over de natuurlijke overeenkomsten
  • Hoofdstuk III
  • Over de soort bij de levende wezens en het begrip daaraan te hechten
  • Hoofdstuk IV
  • Algemeene opmerkingen over de dieren
  • Hoofdstuk V
  • Over de huidige indeeling en ordening der dieren
  • Hoofdstuk VI
  • Trapsgewijze afklimming en vereenvoudiging der organisatie van het eene einde van de Keten der Dieren tot het andere
   • De Zoogdieren
   • De Vogels.
   • Reptielen.
   • De Visschen
    • Algemeene opmerkingen over de gewervelde dieren.
    • Verdwijnen van de wervelkolom.
   • Algemeene opmerkingen over de gewervelde dieren.
   • Verdwijnen van de wervelkolom.
   • Ongewervelde Dieren (Evertebraten)
   • Mollusca (Weekdieren).
   • Cirripedia (Rankvoetigen)
   • Annelida (Ringwormen)
   • Crustacea (Schaaldieren)
    • Opmerkingen.
   • Opmerkingen.
   • Arachnida (Spinachtigen)
   • De Insecten
    • Opmerkingen.
    • Het verdwijnen van meerdere organen, die voor de hoogere dieren van essentieel belang zijn.
    • Verdwijnen van het zenuwstelsel.
    • Verdwijnen van de geslachtsorganen.
    • Verdwijnen van het gezichtsvermogen.
   • Opmerkingen.
   • Het verdwijnen van meerdere organen, die voor de hoogere dieren van essentieel belang zijn.
   • Verdwijnen van het zenuwstelsel.
   • Verdwijnen van de geslachtsorganen.
   • Verdwijnen van het gezichtsvermogen.
   • Vermes (Wormen)
   • Radiata (Straaldieren)
   • De Polypen
   • De Infusoria (Afgietseldiertjes)
  • De Zoogdieren
  • De Vogels.
  • Reptielen.
  • De Visschen
   • Algemeene opmerkingen over de gewervelde dieren.
   • Verdwijnen van de wervelkolom.
  • Algemeene opmerkingen over de gewervelde dieren.
  • Verdwijnen van de wervelkolom.
  • Ongewervelde Dieren (Evertebraten)
  • Mollusca (Weekdieren).
  • Cirripedia (Rankvoetigen)
  • Annelida (Ringwormen)
  • Crustacea (Schaaldieren)
   • Opmerkingen.
  • Opmerkingen.
  • Arachnida (Spinachtigen)
  • De Insecten
   • Opmerkingen.
   • Het verdwijnen van meerdere organen, die voor de hoogere dieren van essentieel belang zijn.
   • Verdwijnen van het zenuwstelsel.
   • Verdwijnen van de geslachtsorganen.
   • Verdwijnen van het gezichtsvermogen.
  • Opmerkingen.
  • Het verdwijnen van meerdere organen, die voor de hoogere dieren van essentieel belang zijn.
  • Verdwijnen van het zenuwstelsel.
  • Verdwijnen van de geslachtsorganen.
  • Verdwijnen van het gezichtsvermogen.
  • Vermes (Wormen)
  • Radiata (Straaldieren)
  • De Polypen
  • De Infusoria (Afgietseldiertjes)
  • Hoofdstuk VII
  • Van den invloed der omstandigheden op handelingen en gewoonten der dieren en van deze als oorzaken die hun samenstelling en deelen wijzigen
  • Eerste Wet
  • Tweede Wet
  • Hoofdstuk VIII
  • Over de natuurlijke Orde der Dieren en hoe hunne indeeling daarmee te doen overeenstemmen.
  • Tabel I Van de trapswijze indeeling en classificatie der dieren zoo nauw mogelijk volgens hunne Natuurlijke Orde
  • TABEL II, ALGEMEENE INDEELING DER DIEREN
  • IN EEN REEKS VOLGENS DE NATUURLIJKE ORDE ZELVE
   • ONGEWERVELDE DIEREN (EVERTEBRATA)
   • ORGANISATIE VAN DEN Ien GRAAD
    • KLASSE I INFUSORIA.
    • OVERZICHT DER INFUSORIËN
    • KLASSE II. POLYPI
    • OVERZICHT VAN DE POLYPEN
    • ORDE III. DRIJVENDE POLYPEN
    • ORDE IV. NAAKTE POLYPEN
   • KLASSE I INFUSORIA.
   • OVERZICHT DER INFUSORIËN
   • KLASSE II. POLYPI
   • OVERZICHT VAN DE POLYPEN
   • ORDE III. DRIJVENDE POLYPEN
   • ORDE IV. NAAKTE POLYPEN
   • ORGANISATIE VAN DEN IIen GRAAD
    • KLASSE III. RADIATA (STRAALDIEREN)
    • OVERZICHT DER RADIATA
    • KLASSE IV. VERMES (WORMEN)
    • OVERZICHT DER VERMES
   • KLASSE III. RADIATA (STRAALDIEREN)
   • OVERZICHT DER RADIATA
   • KLASSE IV. VERMES (WORMEN)
   • OVERZICHT DER VERMES
   • ORGANISATIE VAN DEN IIIen GRAAD
    • KLASSE V. INSECTA
    • OVERZICHT DER INSECTEN
    • (A) ZUIGERS
    • (B) BIJTERS
    • KLASSE VI. ARACHNIDA (SPINACHTIGEN)
    • OVERZICHT DER SPINACHTIGE DIEREN
   • KLASSE V. INSECTA
   • OVERZICHT DER INSECTEN
   • (A) ZUIGERS
   • (B) BIJTERS
   • KLASSE VI. ARACHNIDA (SPINACHTIGEN)
   • OVERZICHT DER SPINACHTIGE DIEREN
   • ORGANISATIE VAN DEN IVen GRAAD
    • OVERZICHT DER SCHAALDIEREN
    • KLASSE VIII. ANNELIDA (RINGWORMEN)
    • OVERZICHT DER RINGWORMEN
    • KLASSE IX. CIRRIPEDIA (RANKPOOTIGEN)
    • OVERZICHT DER RANKPOOTIGEN
    • KLASSE X. MOLLUSCA (WEEKDIEREN)
    • OVERZICHT VAN DE WEEKDIEREN
   • OVERZICHT DER SCHAALDIEREN
   • KLASSE VIII. ANNELIDA (RINGWORMEN)
   • OVERZICHT DER RINGWORMEN
   • KLASSE IX. CIRRIPEDIA (RANKPOOTIGEN)
   • OVERZICHT DER RANKPOOTIGEN
   • KLASSE X. MOLLUSCA (WEEKDIEREN)
   • OVERZICHT VAN DE WEEKDIEREN
   • GEWERVELDE DIEREN
   • ORGANISATIE VAN DEN Ven GRAAD
    • KLASSE XI. PISCES (VISSCHEN)
    • OVERZICHT VAN DE VISSCHEN
    • KLASSE XII. KRUIPENDE DIEREN
    • OVERZICHT VAN DE REPTILEN
   • KLASSE XI. PISCES (VISSCHEN)
   • OVERZICHT VAN DE VISSCHEN
   • KLASSE XII. KRUIPENDE DIEREN
   • OVERZICHT VAN DE REPTILEN
   • ORGANISATIE VAN DEN VIen GRAAD
    • KLASSE XIII. VOGELS
    • OVERZICHT VAN DE VOGELS
    • KLASSE XIV. DE ZOOGDIEREN
    • OVERZICHT VAN DE ZOOGDIEREN
   • KLASSE XIII. VOGELS
   • OVERZICHT VAN DE VOGELS
   • KLASSE XIV. DE ZOOGDIEREN
   • OVERZICHT VAN DE ZOOGDIEREN
  • ONGEWERVELDE DIEREN (EVERTEBRATA)
  • ORGANISATIE VAN DEN Ien GRAAD
   • KLASSE I INFUSORIA.
   • OVERZICHT DER INFUSORIËN
   • KLASSE II. POLYPI
   • OVERZICHT VAN DE POLYPEN
   • ORDE III. DRIJVENDE POLYPEN
   • ORDE IV. NAAKTE POLYPEN
  • KLASSE I INFUSORIA.
  • OVERZICHT DER INFUSORIËN
  • KLASSE II. POLYPI
  • OVERZICHT VAN DE POLYPEN
  • ORDE III. DRIJVENDE POLYPEN
  • ORDE IV. NAAKTE POLYPEN
  • ORGANISATIE VAN DEN IIen GRAAD
   • KLASSE III. RADIATA (STRAALDIEREN)
   • OVERZICHT DER RADIATA
   • KLASSE IV. VERMES (WORMEN)
   • OVERZICHT DER VERMES
  • KLASSE III. RADIATA (STRAALDIEREN)
  • OVERZICHT DER RADIATA
  • KLASSE IV. VERMES (WORMEN)
  • OVERZICHT DER VERMES
  • ORGANISATIE VAN DEN IIIen GRAAD
   • KLASSE V. INSECTA
   • OVERZICHT DER INSECTEN
   • (A) ZUIGERS
   • (B) BIJTERS
   • KLASSE VI. ARACHNIDA (SPINACHTIGEN)
   • OVERZICHT DER SPINACHTIGE DIEREN
  • KLASSE V. INSECTA
  • OVERZICHT DER INSECTEN
  • (A) ZUIGERS
  • (B) BIJTERS
  • KLASSE VI. ARACHNIDA (SPINACHTIGEN)
  • OVERZICHT DER SPINACHTIGE DIEREN
  • ORGANISATIE VAN DEN IVen GRAAD
   • OVERZICHT DER SCHAALDIEREN
   • KLASSE VIII. ANNELIDA (RINGWORMEN)
   • OVERZICHT DER RINGWORMEN
   • KLASSE IX. CIRRIPEDIA (RANKPOOTIGEN)
   • OVERZICHT DER RANKPOOTIGEN
   • KLASSE X. MOLLUSCA (WEEKDIEREN)
   • OVERZICHT VAN DE WEEKDIEREN
  • OVERZICHT DER SCHAALDIEREN
  • KLASSE VIII. ANNELIDA (RINGWORMEN)
  • OVERZICHT DER RINGWORMEN
  • KLASSE IX. CIRRIPEDIA (RANKPOOTIGEN)
  • OVERZICHT DER RANKPOOTIGEN
  • KLASSE X. MOLLUSCA (WEEKDIEREN)
  • OVERZICHT VAN DE WEEKDIEREN
  • GEWERVELDE DIEREN
  • ORGANISATIE VAN DEN Ven GRAAD
   • KLASSE XI. PISCES (VISSCHEN)
   • OVERZICHT VAN DE VISSCHEN
   • KLASSE XII. KRUIPENDE DIEREN
   • OVERZICHT VAN DE REPTILEN
  • KLASSE XI. PISCES (VISSCHEN)
  • OVERZICHT VAN DE VISSCHEN
  • KLASSE XII. KRUIPENDE DIEREN
  • OVERZICHT VAN DE REPTILEN
  • ORGANISATIE VAN DEN VIen GRAAD
   • KLASSE XIII. VOGELS
   • OVERZICHT VAN DE VOGELS
   • KLASSE XIV. DE ZOOGDIEREN
   • OVERZICHT VAN DE ZOOGDIEREN
  • KLASSE XIII. VOGELS
  • OVERZICHT VAN DE VOGELS
  • KLASSE XIV. DE ZOOGDIEREN
  • OVERZICHT VAN DE ZOOGDIEREN
  • Toevoegingen aan Hoofdstuk VII en VIII
  • Overzicht van de afstamming der verschillende dieren
  • Korte Inhoud van het Eerste Deel
  • Colofon
   • Beschikbaarheid
   • Codering
   • Documentgeschiedenis
   • Externe Referenties
   • Verbeteringen
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...