Zoölogische Philosophie Of beschouwingen over de Natuurlijke Historie der dieren etc.
Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de Lamarck
Science & Math
Zoölogische Philosophie Of beschouwingen over de Natuurlijke Historie der dieren etc.
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
Wetenschap
Zoölogische Philosophie
Of beschouwingen over de Natuurlijke Historie der Dieren etc. door J. B. P. A. Lamarck. vertaald door Dr. J. Metzelaar. Met een woord vooraf van Prof. Dr. C. Ph. Sluiter
Eerste Deel La postérité vous admirera, elle vous vengera, mon pêre. (Gedenkteeken voor Lamarck, Jardin des Plantes, Parijs.) Uitgegeven door de Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur—Amsterdam
Voorwoord
Voorrede van den Vertaler
Voorrede
Inleiding
Zoölogische Philosophie
Eerste Deel
Beschouwingen over de natuurlijke historie der Dieren, hun eigenaardigheden, verhoudingen, organisatie, rangschikking en indeeling in soorten
Hoofdstuk I
De kunstmatige hulpmiddelen der Natuurwetenschappen
Hoofdstuk II
Belang van een beschouwing over de natuurlijke overeenkomsten
Hoofdstuk III
Over de soort bij de levende wezens en het begrip daaraan te hechten
Hoofdstuk IV
Algemeene opmerkingen over de dieren
Hoofdstuk V
Over de huidige indeeling en ordening der dieren
Hoofdstuk VI
Trapsgewijze afklimming en vereenvoudiging der organisatie van het eene einde van de Keten der Dieren tot het andere
De Zoogdieren
De Vogels.
Reptielen.
De Visschen
Algemeene opmerkingen over de gewervelde dieren.
Verdwijnen van de wervelkolom.
Algemeene opmerkingen over de gewervelde dieren.
Verdwijnen van de wervelkolom.
Ongewervelde Dieren (Evertebraten)
Mollusca (Weekdieren).
Cirripedia (Rankvoetigen)
Annelida (Ringwormen)
Crustacea (Schaaldieren)
Opmerkingen.
Opmerkingen.
Arachnida (Spinachtigen)
De Insecten
Opmerkingen.
Het verdwijnen van meerdere organen, die voor de hoogere dieren van essentieel belang zijn.
Verdwijnen van het zenuwstelsel.
Verdwijnen van de geslachtsorganen.
Verdwijnen van het gezichtsvermogen.
Opmerkingen.
Het verdwijnen van meerdere organen, die voor de hoogere dieren van essentieel belang zijn.
Verdwijnen van het zenuwstelsel.
Verdwijnen van de geslachtsorganen.
Verdwijnen van het gezichtsvermogen.
Vermes (Wormen)
Radiata (Straaldieren)
De Polypen
De Infusoria (Afgietseldiertjes)
De Zoogdieren
De Vogels.
Reptielen.
De Visschen
Algemeene opmerkingen over de gewervelde dieren.
Verdwijnen van de wervelkolom.
Algemeene opmerkingen over de gewervelde dieren.
Verdwijnen van de wervelkolom.
Ongewervelde Dieren (Evertebraten)
Mollusca (Weekdieren).
Cirripedia (Rankvoetigen)
Annelida (Ringwormen)
Crustacea (Schaaldieren)
Opmerkingen.
Opmerkingen.
Arachnida (Spinachtigen)
De Insecten
Opmerkingen.
Het verdwijnen van meerdere organen, die voor de hoogere dieren van essentieel belang zijn.
Verdwijnen van het zenuwstelsel.
Verdwijnen van de geslachtsorganen.
Verdwijnen van het gezichtsvermogen.
Opmerkingen.
Het verdwijnen van meerdere organen, die voor de hoogere dieren van essentieel belang zijn.
Verdwijnen van het zenuwstelsel.
Verdwijnen van de geslachtsorganen.
Verdwijnen van het gezichtsvermogen.
Vermes (Wormen)
Radiata (Straaldieren)
De Polypen
De Infusoria (Afgietseldiertjes)
Hoofdstuk VII
Van den invloed der omstandigheden op handelingen en gewoonten der dieren en van deze als oorzaken die hun samenstelling en deelen wijzigen
Eerste Wet
Tweede Wet
Hoofdstuk VIII
Over de natuurlijke Orde der Dieren en hoe hunne indeeling daarmee te doen overeenstemmen.
Tabel I Van de trapswijze indeeling en classificatie der dieren zoo nauw mogelijk volgens hunne Natuurlijke Orde
TABEL II, ALGEMEENE INDEELING DER DIEREN
IN EEN REEKS VOLGENS DE NATUURLIJKE ORDE ZELVE
ONGEWERVELDE DIEREN (EVERTEBRATA)
ORGANISATIE VAN DEN Ien GRAAD
KLASSE I INFUSORIA.
OVERZICHT DER INFUSORIËN
KLASSE II. POLYPI
OVERZICHT VAN DE POLYPEN
ORDE III. DRIJVENDE POLYPEN
ORDE IV. NAAKTE POLYPEN
KLASSE I INFUSORIA.
OVERZICHT DER INFUSORIËN
KLASSE II. POLYPI
OVERZICHT VAN DE POLYPEN
ORDE III. DRIJVENDE POLYPEN
ORDE IV. NAAKTE POLYPEN
ORGANISATIE VAN DEN IIen GRAAD
KLASSE III. RADIATA (STRAALDIEREN)
OVERZICHT DER RADIATA
KLASSE IV. VERMES (WORMEN)
OVERZICHT DER VERMES
KLASSE III. RADIATA (STRAALDIEREN)
OVERZICHT DER RADIATA
KLASSE IV. VERMES (WORMEN)
OVERZICHT DER VERMES
ORGANISATIE VAN DEN IIIen GRAAD
KLASSE V. INSECTA
OVERZICHT DER INSECTEN
(A) ZUIGERS
(B) BIJTERS
KLASSE VI. ARACHNIDA (SPINACHTIGEN)
OVERZICHT DER SPINACHTIGE DIEREN
KLASSE V. INSECTA
OVERZICHT DER INSECTEN
(A) ZUIGERS
(B) BIJTERS
KLASSE VI. ARACHNIDA (SPINACHTIGEN)
OVERZICHT DER SPINACHTIGE DIEREN
ORGANISATIE VAN DEN IVen GRAAD
OVERZICHT DER SCHAALDIEREN
KLASSE VIII. ANNELIDA (RINGWORMEN)
OVERZICHT DER RINGWORMEN
KLASSE IX. CIRRIPEDIA (RANKPOOTIGEN)
OVERZICHT DER RANKPOOTIGEN
KLASSE X. MOLLUSCA (WEEKDIEREN)
OVERZICHT VAN DE WEEKDIEREN
OVERZICHT DER SCHAALDIEREN
KLASSE VIII. ANNELIDA (RINGWORMEN)
OVERZICHT DER RINGWORMEN
KLASSE IX. CIRRIPEDIA (RANKPOOTIGEN)
OVERZICHT DER RANKPOOTIGEN
KLASSE X. MOLLUSCA (WEEKDIEREN)
OVERZICHT VAN DE WEEKDIEREN
GEWERVELDE DIEREN
ORGANISATIE VAN DEN Ven GRAAD
KLASSE XI. PISCES (VISSCHEN)
OVERZICHT VAN DE VISSCHEN
KLASSE XII. KRUIPENDE DIEREN
OVERZICHT VAN DE REPTILEN
KLASSE XI. PISCES (VISSCHEN)
OVERZICHT VAN DE VISSCHEN
KLASSE XII. KRUIPENDE DIEREN
OVERZICHT VAN DE REPTILEN
ORGANISATIE VAN DEN VIen GRAAD
KLASSE XIII. VOGELS
OVERZICHT VAN DE VOGELS
KLASSE XIV. DE ZOOGDIEREN
OVERZICHT VAN DE ZOOGDIEREN
KLASSE XIII. VOGELS
OVERZICHT VAN DE VOGELS
KLASSE XIV. DE ZOOGDIEREN
OVERZICHT VAN DE ZOOGDIEREN
ONGEWERVELDE DIEREN (EVERTEBRATA)
ORGANISATIE VAN DEN Ien GRAAD
KLASSE I INFUSORIA.
OVERZICHT DER INFUSORIËN
KLASSE II. POLYPI
OVERZICHT VAN DE POLYPEN
ORDE III. DRIJVENDE POLYPEN
ORDE IV. NAAKTE POLYPEN
KLASSE I INFUSORIA.
OVERZICHT DER INFUSORIËN
KLASSE II. POLYPI
OVERZICHT VAN DE POLYPEN
ORDE III. DRIJVENDE POLYPEN
ORDE IV. NAAKTE POLYPEN
ORGANISATIE VAN DEN IIen GRAAD
KLASSE III. RADIATA (STRAALDIEREN)
OVERZICHT DER RADIATA
KLASSE IV. VERMES (WORMEN)
OVERZICHT DER VERMES
KLASSE III. RADIATA (STRAALDIEREN)
OVERZICHT DER RADIATA
KLASSE IV. VERMES (WORMEN)
OVERZICHT DER VERMES
ORGANISATIE VAN DEN IIIen GRAAD
KLASSE V. INSECTA
OVERZICHT DER INSECTEN
(A) ZUIGERS
(B) BIJTERS
KLASSE VI. ARACHNIDA (SPINACHTIGEN)
OVERZICHT DER SPINACHTIGE DIEREN
KLASSE V. INSECTA
OVERZICHT DER INSECTEN
(A) ZUIGERS
(B) BIJTERS
KLASSE VI. ARACHNIDA (SPINACHTIGEN)
OVERZICHT DER SPINACHTIGE DIEREN
ORGANISATIE VAN DEN IVen GRAAD
OVERZICHT DER SCHAALDIEREN
KLASSE VIII. ANNELIDA (RINGWORMEN)
OVERZICHT DER RINGWORMEN
KLASSE IX. CIRRIPEDIA (RANKPOOTIGEN)
OVERZICHT DER RANKPOOTIGEN
KLASSE X. MOLLUSCA (WEEKDIEREN)
OVERZICHT VAN DE WEEKDIEREN
OVERZICHT DER SCHAALDIEREN
KLASSE VIII. ANNELIDA (RINGWORMEN)
OVERZICHT DER RINGWORMEN
KLASSE IX. CIRRIPEDIA (RANKPOOTIGEN)
OVERZICHT DER RANKPOOTIGEN
KLASSE X. MOLLUSCA (WEEKDIEREN)
OVERZICHT VAN DE WEEKDIEREN
GEWERVELDE DIEREN
ORGANISATIE VAN DEN Ven GRAAD
KLASSE XI. PISCES (VISSCHEN)
OVERZICHT VAN DE VISSCHEN
KLASSE XII. KRUIPENDE DIEREN
OVERZICHT VAN DE REPTILEN
KLASSE XI. PISCES (VISSCHEN)
OVERZICHT VAN DE VISSCHEN
KLASSE XII. KRUIPENDE DIEREN
OVERZICHT VAN DE REPTILEN
ORGANISATIE VAN DEN VIen GRAAD
KLASSE XIII. VOGELS
OVERZICHT VAN DE VOGELS
KLASSE XIV. DE ZOOGDIEREN
OVERZICHT VAN DE ZOOGDIEREN
KLASSE XIII. VOGELS
OVERZICHT VAN DE VOGELS
KLASSE XIV. DE ZOOGDIEREN
OVERZICHT VAN DE ZOOGDIEREN
Toevoegingen aan Hoofdstuk VII en VIII
Overzicht van de afstamming der verschillende dieren
Korte Inhoud van het Eerste Deel
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.