De grondbeginselen der Nederlandsche spelling Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal
Free

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal

By L. A. te Winkel
Free
Book Description
Table of Contents
 • De Grondbeginselen Der Nederlandsche Spelling.
 • Regeling der Spelling Voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
 • Vanwege de redactie bewerkt Door L. A. te Winkel. Derde druk, Herzien door M. de Vries.
 • Leiden, D. Noothoven Van Goor. 1873.
 • Voorbericht
 • Voor het Ontwerp der Spelling.
 • Voorbericht
 • Voor de tweede uitgave.
 • Inhoud.
 • Eerste Afdeeling.
  • Over de natuur en het doel van het schrift.
  • De algemeene spelregels en hunne onderlinge verhouding.
 • Tweede afdeeling.
  • Over de bijzondere spelregels, waaromtrent verschil van gevoelen bestaat.
   • De klinkers.
   • De medeklinkers.
   • Samenstellingen.
   • De n achter substantieven als teeken van den zwakken genitief.
   • De n achter substantieven als het teeken van het meervoud.
   • De n achter bijvoeglijke woorden.
   • De n achter werkwoorden.
   • De n als invoegsel voor de welluidendheid.
   • De verbindings-s als teeken van den tweeden naamval achter zelfstandige naamwoorden.
   • De verbindings-s als teeken van het meervoud.
   • De verbindings-s als teeken van den tweeden naamval achter bijvoeglijke woorden.
   • De verbindings-s als euphonische letter achter stammen van werkwoorden.
   • Overzicht over de regels voor de samenstelling.
   • De spelling der bastaardwoorden.
   • Over het verdeelen der woorden in lettergrepen.
  • De klinkers.
  • De medeklinkers.
  • Samenstellingen.
  • De n achter substantieven als teeken van den zwakken genitief.
  • De n achter substantieven als het teeken van het meervoud.
  • De n achter bijvoeglijke woorden.
  • De n achter werkwoorden.
  • De n als invoegsel voor de welluidendheid.
  • De verbindings-s als teeken van den tweeden naamval achter zelfstandige naamwoorden.
  • De verbindings-s als teeken van het meervoud.
  • De verbindings-s als teeken van den tweeden naamval achter bijvoeglijke woorden.
  • De verbindings-s als euphonische letter achter stammen van werkwoorden.
  • Overzicht over de regels voor de samenstelling.
  • De spelling der bastaardwoorden.
  • Over het verdeelen der woorden in lettergrepen.
 • Toevoegsel, in te lasschen tusschen § 119 en 120.1
 • Naschrift.
 • Zaakregister.
 • Lijst der woorden, wier spelling opzettelijk behandeld is.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
  No review for this book yet, be the first to review.
   No comment for this book yet, be the first to comment
   You May Also Like
   Also Available On
   App store smallGoogle play small
   Categories
   Curated Lists
   • Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)
    by Christopher M. Bishop
    Data mining
    by I. H. Witten
    The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction
    by Various
    See more...
   • CK-12 Chemistry
    by Various
    Concept Development Studies in Chemistry
    by John Hutchinson
    An Introduction to Chemistry - Atoms First
    by Mark Bishop
    See more...
   • Microsoft Word - How to Use Advanced Algebra II.doc
    by Jonathan Emmons
    Advanced Algebra II: Activities and Homework
    by Kenny Felder
    de2de
    by
    See more...
   • The Sun Who Lost His Way
    by
    Tania is a Detective
    by Kanika G
    Firenze_s-Light
    by
    See more...
   • Java 3D Programming
    by Daniel Selman
    The Java EE 6 Tutorial
    by Oracle Corporation
    JavaKid811
    by
    See more...