De grondbeginselen der Nederlandsche spelling Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal
L. A. te Winkel
Literature & Fiction
De grondbeginselen der Nederlandsche spelling Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal
Free
Description
Contents
Reviews
Language
Dutch
ISBN
Unknown
De Grondbeginselen Der Nederlandsche Spelling.
Regeling der Spelling Voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Vanwege de redactie bewerkt Door L. A. te Winkel. Derde druk, Herzien door M. de Vries.
Leiden, D. Noothoven Van Goor. 1873.
Voorbericht
Voor het Ontwerp der Spelling.
Voorbericht
Voor de tweede uitgave.
Inhoud.
Eerste Afdeeling.
Over de natuur en het doel van het schrift.
De algemeene spelregels en hunne onderlinge verhouding.
Tweede afdeeling.
Over de bijzondere spelregels, waaromtrent verschil van gevoelen bestaat.
De klinkers.
De medeklinkers.
Samenstellingen.
De n achter substantieven als teeken van den zwakken genitief.
De n achter substantieven als het teeken van het meervoud.
De n achter bijvoeglijke woorden.
De n achter werkwoorden.
De n als invoegsel voor de welluidendheid.
De verbindings-s als teeken van den tweeden naamval achter zelfstandige naamwoorden.
De verbindings-s als teeken van het meervoud.
De verbindings-s als teeken van den tweeden naamval achter bijvoeglijke woorden.
De verbindings-s als euphonische letter achter stammen van werkwoorden.
Overzicht over de regels voor de samenstelling.
De spelling der bastaardwoorden.
Over het verdeelen der woorden in lettergrepen.
De klinkers.
De medeklinkers.
Samenstellingen.
De n achter substantieven als teeken van den zwakken genitief.
De n achter substantieven als het teeken van het meervoud.
De n achter bijvoeglijke woorden.
De n achter werkwoorden.
De n als invoegsel voor de welluidendheid.
De verbindings-s als teeken van den tweeden naamval achter zelfstandige naamwoorden.
De verbindings-s als teeken van het meervoud.
De verbindings-s als teeken van den tweeden naamval achter bijvoeglijke woorden.
De verbindings-s als euphonische letter achter stammen van werkwoorden.
Overzicht over de regels voor de samenstelling.
De spelling der bastaardwoorden.
Over het verdeelen der woorden in lettergrepen.
Toevoegsel, in te lasschen tusschen § 119 en 120.1
Naschrift.
Zaakregister.
Lijst der woorden, wier spelling opzettelijk behandeld is.
Colofon
Beschikbaarheid
Codering
Documentgeschiedenis
Externe Referenties
Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.