De grondbeginselen der Nederlandsche spelling Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal
Free

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal

By L. A. te Winkel
Free
Book Description
Table of Contents
 • De Grondbeginselen Der Nederlandsche Spelling.
 • Regeling der Spelling Voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
 • Vanwege de redactie bewerkt Door L. A. te Winkel. Derde druk, Herzien door M. de Vries.
 • Leiden, D. Noothoven Van Goor. 1873.
 • Voorbericht
 • Voor het Ontwerp der Spelling.
 • Voorbericht
 • Voor de tweede uitgave.
 • Inhoud.
 • Eerste Afdeeling.
  • Over de natuur en het doel van het schrift.
  • De algemeene spelregels en hunne onderlinge verhouding.
 • Tweede afdeeling.
  • Over de bijzondere spelregels, waaromtrent verschil van gevoelen bestaat.
   • De klinkers.
   • De medeklinkers.
   • Samenstellingen.
   • De n achter substantieven als teeken van den zwakken genitief.
   • De n achter substantieven als het teeken van het meervoud.
   • De n achter bijvoeglijke woorden.
   • De n achter werkwoorden.
   • De n als invoegsel voor de welluidendheid.
   • De verbindings-s als teeken van den tweeden naamval achter zelfstandige naamwoorden.
   • De verbindings-s als teeken van het meervoud.
   • De verbindings-s als teeken van den tweeden naamval achter bijvoeglijke woorden.
   • De verbindings-s als euphonische letter achter stammen van werkwoorden.
   • Overzicht over de regels voor de samenstelling.
   • De spelling der bastaardwoorden.
   • Over het verdeelen der woorden in lettergrepen.
  • De klinkers.
  • De medeklinkers.
  • Samenstellingen.
  • De n achter substantieven als teeken van den zwakken genitief.
  • De n achter substantieven als het teeken van het meervoud.
  • De n achter bijvoeglijke woorden.
  • De n achter werkwoorden.
  • De n als invoegsel voor de welluidendheid.
  • De verbindings-s als teeken van den tweeden naamval achter zelfstandige naamwoorden.
  • De verbindings-s als teeken van het meervoud.
  • De verbindings-s als teeken van den tweeden naamval achter bijvoeglijke woorden.
  • De verbindings-s als euphonische letter achter stammen van werkwoorden.
  • Overzicht over de regels voor de samenstelling.
  • De spelling der bastaardwoorden.
  • Over het verdeelen der woorden in lettergrepen.
 • Toevoegsel, in te lasschen tusschen § 119 en 120.1
 • Naschrift.
 • Zaakregister.
 • Lijst der woorden, wier spelling opzettelijk behandeld is.
 • Colofon
  • Beschikbaarheid
  • Codering
  • Documentgeschiedenis
  • Externe Referenties
  • Verbeteringen
The book hasn't received reviews yet.
You May Also Like
Also Available On
Categories
Curated Lists